Бала бакча

Википедия дан

Бала бакча - мектепке чейинки курактагы балдарды тарбиялоочу коомчулук жана жекече адамдар тарабынан уюштурулган мекеме. Бала бакча мектепке чейинки курактагы балдарга ар тараптуу билимдин, тарбиянын негиздерин берет.

Жашына карай бөлүнүшү[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Мектепке чейинки мекемелерде 1 жаштан 6–7 жашка чейинки балдар тарбияланат. Бала бакчалардагы топтор төмөнкүдөй бөлүнөт:

№ 144 Бала бакча[1]
– 1 жаштан – 2 жашка чейин – наристелердин экинчи тобу;
– 2 жаштан – 3 жашка чейин – биринчи кенже балдар тобу;
– 3 жаштан – 4 жашка чейин – экинчи кенже балдар тобу;
– 4 жаштан – 5 жашка чейин – ортоңку курактагы балдар тобу;
– 5 жаштан – 6 жашка чейин – жогорку курактагы балдар тобу;
– 6 жаштан – 7 жашка чейин – мектепке даярдоо тобу.

Окуу-тарбия иштери жогоркудай жаш курактарына, жекече жаш өзгөчөлүктөрүнө ылайык түзүлгөн программанын чегинде жүргүзүлөт. Ар бир топто 20дан- 30га чейин бала болот, ага тарбиячы жана тарбиячынын жардамчысы бекитилет. Бала бакчасын атайы педагогилык билими бар, тажрыйбалуу педагог жетектейт.

Бийликтин иштери[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Окуу-тарбия иши билим берүү министрлиги тарабынан бекитилген мамлекеттик жана альтернативалык программалык документтер боюнча мамлекеттик, ырасмий тилде ж. б. улуттар басымдуу жайгашкан чөйрөдөгү ата-энелердин каалоосу боюнча тандалып алынган тилде жүргүзүлөт.

Бала бакчалардын педагогдору, дарыгерлер режимдик талаптардын так аткарылышына, балдардын ден соолугуна жана алардын дене-бой жагына өнүгүшүнө жетекчилик жана көзөмөлдүк жүргүзүшөт. Бала бакчада өзгөчө көңүл (бир күндө 3–4 саат) дидиактикалык-өркүндөтүүчү жана кыймылдуу оюндарга берилет. Ал эми атайы уюштурулган сабактарда балдардын эне тилине, эсептөөгө, сүрөт жана конструкциялоого, ырдоо-бийлөө, айлана-чөйрө менен тааныштырууга бурулат.

Мектепке даярдоо тобунун программасынын негизинде башталгыч мектепте ийгиликтүү окууга даярдоо ишке ашырылат. Эмгекке тарбиялоо – балдардын өзүн-өзү тейлөө, жаратылыш бурчунда, бакчанын короосунда өсүмдүк жана жаныбарларга кам көрүү, дежурдук милдетти аткаруу ишмердиктеринде жүргүзүлөт.

Мектепке чейинки мекемелер үй бүлө менен тыгыз байланышта иш алып барат. Ата-энелер, коомчулук Бала бакчада окуу-тарбия ишин уюштурууга, анын жакшы идеяларын эл арасында жайылтууга көмөк көрсөтүшөт. Камкорчулар кеңеши Бала бакчада бардык иш-аракеттерине активдүү катышып, мүмкүн болгон моралдык жана материалдык колдоолорду көрсөтүшөт. Ата-энелердин суроо-талаптарын аткаруу жана балдардын ден-соолугуна кам көрүү, аларды колдоо максатында жер-жерлерде атайы Бала бакча топтор уюштурулат: күнү-түнү иштөөчү, (ден-соолугу начар, начар уккан (дүлөй), начар көргөн (сокур) балдар үчүн) санитардык типтеги Бала бакча ж. б.

Тарыхы[түзөтүү | булагын түзөтүү]

1990-жылы республикабызда Бала бакчанын саны 1860 болсо, 2003-жылы алардын саны 460 түзөт. Коомдогу социалдык-экономикалык өзгөрүүлөргө байланыштуу бюджеттик Бала бакчалары менен бирге азыркы күндө альтернативдүү: үй-бүлөлүк бакча, «Энелер мектеби», «Кошумча билим, тарбия кызматын көрсөтүүчү борборлору» ж. б. уюштурулууда.

== бала бакчада отулуучу сабактар

  • Бала бакча №144 бала бакча
  • Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]

    • Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Педагогика (энциклопедиялык окуу куралы). - Б.: 2004,