Бердибаев Абдырашит

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Бердибаев Абдырашит (1916–1980) - акын, обончу.

Абдырашит Бердибаев 1916-жылы Ак-суу өрөөнүндөгү (азыркы Москва району) Мал-Табар кыштагында туулган. Алты айлык бала кезинде эки көзүнөн, кийинчерээк ата-энесинен ажырап, Сары-Кунан деген ырчыны ээрчип жүрүп таалим алат. 1935-жылдардан баштап эл арасында ырдай баштайт.
1938-жылы «Фрунзе» деген ыры биринчи жолу «Кызыл Кыргызстан» гезитинде жарыяланат.
1942-жылы Осмонкул Бөлөбалаев менен жолугушуп 1944–1953-жж. филармонияда солист болгон.
1949-жылы А.Бердибаевдин биринчи ырлар жыйнагы,
1958-жылы орусча ырлар жыйнагы чыгат.
А.Бердибаев 1948-жылдан СССР Жазуучулар союзуна мүчө болгон.
1974-жылы «Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер» деген наам берилген.
Адабият менен искусствого сиңирген эмгеги үчүн А.Бердибаев «Эмгектеги артыкчылыгы үчүн», «1941–1945-жылдары Улуу Ата Мекендик согуштагы каарман эмгеги үчүн» медалдары, Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун Ардак грамоталары менен сыйланган.

ЖАРЫК КӨРГӨН КИТЕПТЕРИ

Кыргыз тилинде

Ырлар жыйнагы. – Ф.: Кыргызмамбас, 1949. – 47 б.

Ырлар: Ырлар жыйнагы. – Ф.: Кыргызмамбас, 1958. – 98 б.

Коңгуроо: Ырлар жана поэмалар жыйнагы. – Ф.: Кыргызмамбас, 1962.– 119 б.

Адам жолу: Ырлар жана поэма. – Ф.: Кыргызстан, 1965. – 135 б.

Тандалган чыгармалар: – Ф.: Кыргызстан, 1966. – 321 б.

Адамдарга ачык кат: Поэма жана ырлар. – Ф.: Кыргызстан, 1969. – 146 б.

Адамдарга кайрылуу: Ырлар жана поэмалар. – Ф.: Кыргызстан, 1972. – 131 б.

Даңктайм сени Кыргызстаным: Ырлар жана поэма. – Ф.: Мектеп, 1973. – 75 б.

Тандалмалар: Ырлар, поэмалар. – Ф.: Кыргызстан, 1976. – 239 б.

Орус тилинде

Я доволен: Лирикалык ырлар. – Ф.: Кыргызмамбас, 1958. – 106 б.

Утренний зов: Ырлар жана поэма. – Ф.: Кыргызмамбас, 1963. – 139 б.

Луч времени: Ырлар жана поэма. – М.: Советский писатель, 1969. – 75 б.

Глазами сердце: Стихотворения и поэмы. – Ф.: Мектеп, 1977. – 126 с.

Доброта: Стихи. – Ф.: Кыргызстан, 1980. – 148 с.