Мазмунга өтүү

Данкофф, Роберт

Википедия дан

Роберт Данкофф (англ. Robert Dankoff) – америкалык заманбап түрколог, баласагын таануучу, кашгари таануучу, Осмон булактары жана ислам дүйнөсүнүн тарыхы жана адабияты боюнча адис, илим доктору, профессор. АКШдагы Чикаго университетинин ардагер профессору.

Кыскача өмүр таржымакалы[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Роберт Данкофф АКШда туулган.

Ал АКШнын Нью-Йорк штатына караштуу Рочестер шаарында өскөн. Беш-алты жашынан жөөт тилин үйрөнө баштаган.

АКШнын Колумбия университетине караштуу коллежге окууга өткөндө, ал чет тил катары немис тилин тандап алган.
Андан ары окуусун улануу үчүн немис тил мугалими ага Стэнфорд университетин сунуштаган. Ал Стэнфорддон окууга “өттүң” деген сунуш алган. Бирок грант (стипендия) жетишсиз болгондуктан, Роберт бул окууга бара албай калган.
Ошол арада ал 1960-жылдардын башында Түркиянын Синоп аттуу порт шаарында “Тынчтык корпусунун” алкагында иштөө үчүн ыктыярчы болуп кеткен. Оболу АКШда, андан соң Стамбул шаарында ага Түркиядагы турмуш жөнүндө бет ачар сабактар болгон.
Түркияда ал жергиликтүү түрк маданиятына кызыгып калган. Синопто бир орто мектепте ал англис тилинен 2 жыл сабак берген. Ошол эле жылдары ал жергиликтүү түрк молдого англис тилинен сабак берсе, ал болсо Робертке арап тилинен сабак өткөн.

1964-жылы АКШнын Колумбия университетинде адабият факультетинде бакалавр даражасын алды.
Андан соң АКШнын Гарвард университетине Жакынкы Чыгыш тилдери жана адабияты факультетине магистрдик даража үчүн окууга өткөн. 1971-жылы АКШнын Гарвард университетинде (Harvard University) докторантураны аяктады.
Анын жактаган доктордук диссертациясы (PhD) Махмуд Кашгари Барсканинин чыгармачылыгына арналган.
Акыры ал досу Жеймс Келли менен биргелешип Кашгаринин “Диванын” англис тилине которгон.
Андан соң Р.Данкофф грант алып, Жусуп Баласагындын “Кутадгу билиг” эмгегин англис тилине которгон.

Брандеис (Brandeis) жана Аризона (Arizona) университеттеринде дарс окуган.
Бир катар жылдар бою Р.Данкофф Осмон дөөлөтүнүн доорундагы жазма адабияттын мыкты өрнөктөрүн иликтөө менен алпурушту.
Эвлийа Челебинин осмон түркчө мурасын үйрөнүп жатып, ал армян тилин да өздөштүрө баштаган.

1979-жылдан тартып Чикаго университетинде (Chicago University) түркология жана ислам таануу менен байланыштуу профессор кызматын аркалап келди.

Ушул тапта аталган университеттин ардагер профессору (Professor Emeritus).

Илимий багыттары[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Профессор Р.Данкофф Кара кагандар мамлекетиндеги чыгаан айдыңдар Махмуд Кашгари Барсканинин жана Жусуп Баласагындын доорун жана алардын чыгармачыл мурастарын иликтеди.

Андан тышкары ал Осмон дөөлөтүнүн адабиятына таандык булактарды булак таануучу жана адабиятчы катары изилдеп келди. Маселен, ал айтылуу Эвлийа Челебинин (Evliya Çelebi, 1611 1683) “Саякат наамасын” терең иликтеди.

Роберт Данкоффко түрк тилин үйрөнүүгө профессор Фахир Из (Fahir Iz) көмөк кылган.

2010-жылы май айында ал Анкара шаарындагы Билкент университетинде чакырылган профессор катары дарс окуган.[1]

Билген тилдери[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Роберт Данкофф англис тилинен тышкары орто кылымдардагы түрк тилдерин, латынча, немисче, французча жана эски грекче, жөөтчө жана армянча өздөштүргөн аалым.

Сыйлыктары. Наамдары[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Илим доктору.
Профессор.

2012-жылдын 5-октябрында профессор Данкофф Түркиядагы Чанаккале шаарында жайгашкан Он сегизинчи март университетинин (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) сенатынын чечимине ылайык, Түрк тили жана адабияты тармагында Ардактуу доктор наамына ээ болду. 9-октябрда сыйлык ага ыйгарылды.[2]

Р.Данкофф жазган эмгектер[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Китептери[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • Yusuf Khass Hajib, Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig): A Turko-Islamic Mirror for Princes, translated, with an introduction and notes, by Robert Dankoff. University of Chicago Press, 1983.
 • Mahmūd al-Kāšγarī Compendium of The Turkic Dialects (Dīvānu Luγāt at-Turk). Edited and translated with introduction and indices by R. Dankoff in colloboration with James Kelly, Part I (1982), Part II (1984), Part III (1985), Harvard University.
 • The Turkic Vocabulary in the Farhang-i Zafan-Guya . Papers on Inner Asia, No. 4 (Bloomington, Indiana, 1987).
 • Evliya Çelebi in Bitlis. Leiden: Brill, 1990.
 • The Intimate Life of an Ottoman Statesman: Melek Ahmed Pasha (1588-1662), as portrayed in Evliya Çelebi’s Book of Travels (Seyahat-name) . State University of New York Press, 1991.
 • An Evliya Çelebi Glossary: Unusual, Dialectal and Foreign Words in the Seyahat-name . Cambridge, Mass. [In: Sources of Oriental Languages and Literatures, ed. Şinasi Tekin & Gönül Alpay Tekin.] 1991.
 • A Guide to the Seyahat-name of Evliya Çelebi . In: Materialien zu Evliya Çelebi II (together with Klaus Kreiser, Bibliographie raisonnée). Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients B 90/2. Wiesbaden, 1992.
 • Armenian Loanwords in Turkish . Wiesbaden: Harrassowitz, 1995.
 • An Ottoman Mentality: The World of Evliya Çelebi . Leiden: Brill, 2004.
 • Robert Dankoff; Robert Elsie. Evliya Çelebi in Albania and Adjacent Regions . The Relevant Sections of the Seyahatname, edited with translation, commentary and introduction. 2000.
 • Evliya Çelebi Seyahatnamesi. Topkapı Sarayı Bağdat 304 Yazmasının Transkripsiyonu, Dizini. 9 vols. as of 2005. Eds. Orhan Şaik Gökyay, Zekeriya Kurşun, Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, İbrahim Sezgin, Robert Dankoff (Istanbul, 1996-2005).

Айрым макалалары[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • “Baraq and Buraq.” Central Asiatic Journal, 15.2 (1971), pp. 102–117.
 • “Kashgari on the Tribal and Kinship Organization of the Turks.” Archivum Ottomanicum, 4 (1972), pp. 23–43.
 • “The Alexander Romance in the Diwan Lughat at-Turk.” Humaniora Islamica, 1 (1973), pp. 233–244.
 • “A Note on khutū and chatuq.” Journal of the American Oriental Society, 93.4 (1973), pp. 542–543.
 • “Kashgari on the Beliefs and Superstitions of the Turks.” Journal of the American Oriental Society, 95.1 (1975), pp. 68–80.
 • “Animal Traits in the Army Commander.” Journal of Turkish Studies, 1 (1977), pp. 95–112.
 • “Middle Turkic Vulgarisms.” L. V. Clark and P. A. Draghi (eds.), Aspects of Altaic Civilization II. Bloomington, IN: Asian Studies Research Institute, 1978, pp. 59–64.
 • “Textual Problems in Kutadgu Bilig.” Journal of Turkish Studies, 3 (1979), pp. 89–99.
 • “Three Turkic Verse Cycles Relating to Inner Asian Warfare.” Eucharisterion . . . Omeljan Pritsak, Harvard Ukrainian Studies, 3/4.1 (1979–80), pp. 151–165.
 • “On Nature in Karakhanid Literature.” Journal of Turkish Studies, 4 (1980), pp. 27–35.
 • “Inner Asian Wisdom Traditions in the Pre-Mongol Period.” Journal of the American Oriental Society, 101.1 (1981), pp. 87–95.
 • “Some Notes on the Middle Turkic Glosses.” Journal of Turkish Studies, 5 (1981), pp. 41–44.
 • “ ‘Inner’ and ‘Outer’ Oguz in Dede Korkut.” Turkish Studies Association Bulletin, 6.2 (1982), pp. 21–25.
 • “Evliya Chelebi on the Armenian Language of Sivas in 1650.” Annual of Armenian Linguistics, 4 (1983), pp. 47–56.
 • “The Lyric in the Romance: The Use of Ghazals in Persian and Turkish Masnavis.” Journal of Near Eastern Studies, 43.1 (1984), pp. 9–25. [Turkish translation by Güler Doğan Averbek: “Aşk Hikâyelerinde Lirizm: Farsça ve Türkçe Mesnevilerde Gazelin Kullanımı.” Uhive—Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 5 (2014), pp. 183–211.] www.uhedergisi.com/?sayfa=dergiayrinti&no=80&icerik=ask-hikayelerinde-lirizm-farsca-ve-turkce-mesnevilerde-gazelin-kullanimi&kategori=turk-dili-ve-edebiyati.
 • “ ‘Mıgdisi’: An Armenian Source for the Seyahatname.” Wiener Zietschrift für die Kunde des Morgenlandes, 76 (1986 = Festschrift Andreas Tietze), pp. 73–79. [Reprint in Hakan Karateke and Hatice Aynur (eds.), Evliya Çelebi Seyahatnamesiʾnin Yazılı Kaynakları. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2012, pp. 66–73.]
 • “The Romance of Iskender and Gülshah.” S. M. Akural (ed.), Turkic Culture: Continuity and Change. Indiana University Turkish Studies 6. Bloomington, IN, 1987, pp. 95–103. [Turkish translation, Mehmet Kalpaklı (ed.), Osmanlı Divan Siiri Üzerine Metinler. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1999, pp. 315–320.]
 • “Bedlis.” EIr.
 • “The Languages of the World According to Evliya Çelebi.” Journal of Turkish Studies, 13 (1989 = Gerhard Doerfer Festschrift), pp. 23–32.
 • “Turkic Languages and Turkish Dialects According to Evliya Çelebi.” Bernt Brendemoen (ed.), Altaica Osloensia: Proceedings from the 32nd Meeting of the Permanent International Altaistic Conference. Oslo: Universitets Forlaget, 1990, pp. 89–102.
 • “Two Armeno-Turkish Texts: Lament for a Dead Daughter and Game of Chance.” Journal of Turkish Studies, 14 (1990), pp. 151–162.
 • [With Victor A. Friedman] “The Earliest Known Text in Balkan (Rumelian) Romani: A Passage from Evliya Çelebi’s Seyahat-name.” Journal of the Gypsy Lore Society (Series 5), 1.1 (1991), pp. 1–20. [Reprinted, Victor A. Friedman (ed.), Turkish in Macedonia and Beyond: Studies in Contact, Typology and Other Phenomena in the Balkans and the Caucasus. Wiesbaden: Harrassowitz, 2003, pp. 156–168.]
 • “Qarakhanid Literature and the Beginnings of Turco-Islamic Culture.” Hasan B. Paksoy (ed.), Central Asian Monuments. Istanbul: Isis, 1992, pp. 73–80.
 • “Evliya Çelebi’s Book of Travels as a Source for the Visual Arts.” Turkish Studies Association Bulletin, 16.1 (1992), pp. 39–50.
 • “Marrying a Sultana: The Case of Melek Ahmed Pasha.” Caesar E. Farah (ed.), Decision Making and Change in the Ottoman Empire. Kirksville, MO: Thomas Jefferson University Press, 1993, pp. 169–182.
 • “An Unpublished Account of mum söndürmek in the Seyahatname of Evliya Chelebi.” A. Popovic and G. Veinstein (eds.), Bektachiyya: Études sur l’ordre mystique des Bektachis et les groupes relevant de Hadji Bektach. Istanbul: Isis, 1995, pp. 69–73. [Turkish translation by Nurettin Gemici, “Evliya Çelebi Seyahatnamesinin Önceki baskısında yer Almamış Olan ‘Mum söndürmek’ Anlatısı.” Turkish Studies: International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 4.3 (2009), pp. 696–702.] www.academia.edu/11492355/Evliya_Çelebi_Seyahatnamesinin_Önceki_baskısında_yer_Almamış_Olan_Mum_söndürmek.
 • “Evliya Çelebiʾde Gramer ve Üslûp Hususiyetleri.” Uluslararası Türk Dili Kongresi 1988. Ankara: Türk Dil Kurumu, 1996, pp. 147–152.
 • “Bodleian Kütüphanesiʾnde Yeni Bulunan bir Nasreddin Hoca Yazması.” Uluslararası Türk Dili Kongresi 1992. Ankara: Türk Dil Kurumu, 1996, pp. 123–129.
 • “From the Book of Travels: The Girl Who Gave Birth to an Elephant.” Kemal Sılay (ed.), An Anthology of Turkish Literature. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1996, pp. 208–209.
 • “Penc-beyt as a Synonym of ghazal in Evliya Çelebi.” Turkish Studies Association Bulletin, 21.2 (1997), pp. 59–60.
 • [With Semih Tezcan] “Seyahat-nameʾden Bir Atasözü.” Türk Dilleri Arastırmaları, 8 (1998), pp. 15–28. [Reprinted, M. Sabri Koz (ed.), Evliyâ Çelebi Konuşmaları/Yazılar. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011, pp. 148–159.]
 • “Establishing the Text of Evliya Çelebi’s Seyahatname: A Critique of Recent Scholarship and Suggestions for the Future.” Archivum Ottomanicum, 18 (2000), pp. 139–144. [Printed without the page of examples.]
 • “Yusuf Khass Hadjib.” EI3.
 • “ ‘The Story of Faris and Vena’ Eremya Çelebi’s Turkish Version of an Old French Romance.” Journal of Turkish Studies, 26 (2002 = Essays in Honour of Barbara Flemming), I, pp. 107–161. /Evliya_Çelebi_Seyahatnamesinin_Önceki_baskısında_yer_Almamış_Olan_Mum_söndürmek.
 • “Evliya Çelebiʾde Gramer ve Üslûp Hususiyetleri.” Uluslararası Türk Dili Kongresi 1988. Ankara: Türk Dil Kurumu, 1996, pp. 147–152.
 • “Bodleian Kütüphanesiʾnde Yeni Bulunan bir Nasreddin Hoca Yazması.” Uluslararası Türk Dili Kongresi 1992. Ankara: Türk Dil Kurumu, 1996, pp. 123–129.
 • “From the Book of Travels: The Girl Who Gave Birth to an Elephant.” Kemal Sılay (ed.), An Anthology of Turkish Literature. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1996, pp. 208–209.
 • “Penc-beyt as a Synonym of ghazal in Evliya Çelebi.” Turkish Studies Association Bulletin, 21.2 (1997), pp. 59–60.
 • [With Semih Tezcan] “Seyahat-nameʾden Bir Atasözü.” Türk Dilleri Arastırmaları, 8 (1998), pp. 15–28. [Reprinted, M. Sabri Koz (ed.), Evliyâ Çelebi Konuşmaları/Yazılar. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011, pp. 148–159.]
 • “Establishing the Text of Evliya Çelebi’s Seyahatname: A Critique of Recent Scholarship and Suggestions for the Future.” Archivum Ottomanicum, 18 (2000), pp. 139–144. [Printed without the page of examples.]
 • “Yusuf Khass Hadjib.” EI3.
 • “ ‘The Story of Faris and Vena’ Eremya Çelebi’s Turkish Version of an Old French Romance.” Journal of Turkish Studies, 26 (2002 = Essays in Honour of Barbara Flemming), I, pp. 107–161.
 • “Evliya Çelebi and the Seyahatname.” Hasan Celâl Güzel (ed.), The Turks, vol. 3: Ottomans. Ankara: Yeni Türkiye, 2002, pp. 605–626. [Turkish translation as “Evliya Çelebi ve Seyahâtnamesi Işıgında Osmanlı Toplum Hayatı.” In Türkler, vol. 10. Ankara: Yeni Türkiye, 2002, pp. 268–291.]
 • “Şu Rasadı Yıkalım mı? Evliya Çelebi ve Filoloji.” Nurhan Tezcan and Kadir Atlansoy (eds.), Evliya Çelebi ve Seyahatname. Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, 2002, pp. 99–118. [Reprinted, M. Sabri Koz (ed.), Evliyâ Çelebi Konuşmaları/Yazılar. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011, pp. 128–147.]
 • “ ‘Shall We Tear Down That Observatory’: Evliya Çelebi and Philology.” From Mahmud Kaşgari to Evliya Çelebi: Studies in Middle Turkic and Ottoman Literatures. Istanbul: Isis, 2008, pp. 329–351.
 • [With Gary Leiser] “Yunus Emre’s Influence on Turkish Literature and His Imitators,” (translation of Ch. 10 of Köprülü’s Türk Edebiyatında Ilk Mutasavvıflar). Mésogeios, 17–18 (2002), pp. 173–207.
 • “Daily Life in the Seyahatname: A Party in Istanbul.” Journal of Turkish Studies, 27 (2003 = Kaf Dağının Ötesine Varmak: Festschrift in Honor of Günay Kut), II, pp. 9–12.
 • “Some Reflections on the Editing of Book 9 of the Seyahatname.” Oktay Belli, Yücel Daglı, and M. Sinan Genim (eds.), Izzet Gündag Kayaoglu Hatıra Kitabı: Makaleler. Istanbul: Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı, 2005, pp. 122–132. [Turkish translation as introduction in Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9. Kitap. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005.]
 • “The Seyahatname of Evliya Çelebi as a Literary Monument.” Journal of Turkish Literature, 2 (2005), pp. 71–83. [Turkish translation as “Bir edebiyat anıtı: Evliya Çelebi Seyahat-nameʾsi.” Talât Sait Halman (ed.), Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2007, vol. 2, pp. 347–357.]
 • “Some Reflections on the Editing of Book 10 of the Seyahatname.” Journal of Turkish Studies, 31.1 [In Memoriam Şinasi Tekin, 2007], pp. 225–235. [Turkish translation as introduction in Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10. Kitap. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2007.]
 • “Did Evliya Çelebi use Mehmed Aşık for his description of Trabzon?” Éva Á. Csató (eds.), Turcological Letters to Bernt Brendemoen. Oslo: Novus, 2009, pp. 87–95.
 • “Ayıp değil! (No Disgrace!).” Journal of Turkish Literature, 5 (2008), pp. 77–90. [Turkish translation as “Ayıp Değil!” Nuran Tezcan (ed.), Çağının Sıradışı Yazarı Evliya Çelebi. Istanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009, pp. 109–122.]
 • “Üç Osmanlı Coğrafyacısı ve Kaynakları: Aşık Mehmet, Kâtip Çelebi ve Evliya Çelebiʾye gore Tiflis ve Bitlis.” Bekir Karlığa and Mustafa Kaçar (eds.), Doğumunun 400. Yıl Dönümünde Kâtip Çelebi. Ankara: TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2009, pp. 143–148.
 • “Is the Vatican Map of The Nile Evliya Çelebi’s?/Vatikanʾda Bulunan Nil Haritası, Evliya Çelebiʾnin mi?” III. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, vol. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010, pp. 259–271/273–285. www.orhondan21yuzyila.hacettepe.edu.tr/.
 • “An Odyssey of Oddities: The Eccentricities of Evliya Çelebi.” Eurasian Studies, 8 (2010) [Études en l’honneur de Jean-Louis Bacqué-Grammont], pp. 97–106.
 • “Furs: Luxury or Necessity? The Evidence from Evliya Çelebi’s Seyahatname.” Yücel Dağlı Anısına. Istanbul: Turkuaz, 2011, pp. 153–176.
 • “Seyahatnâmeʾde Yeryüzü Dilleri” [“Languages of the World in The Seyahatnâme”]. Nuran Tezcan, Semih Tezcan, and Robert Dankoff (eds.), Evliyâ Çelebi: Studies and Essays Commemorating the 400th Anniversary of his Birth. Ankara: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012, pp. 352–364.
 • [With Nuran Tezcan] “Evliyâ Çelebiʾnin Nil Haritası.” Nuran Tezcan and Semih Tezcan (ed.), Evliya Çelebi. Ankara: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011, pp. 387–392./“Evliyâ Çelebi’s Map of the Nile.” Nuran Tezcan, Semih Tezcan, and Robert Dankoff (eds.), Evliyâ Çelebi: Studies and Essays Commemorating the 400th Anniversary of his Birth. Ankara: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012, pp. 388–393.
 • Nuran Tezcan, Semih Tezcan, and Robert Dankoff (eds.), Evliyâ Çelebi: Studies and Essays Commemorating the 400th Anniversary of His Birth. Ankara: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012, pp. 352–364.
 • “Heavenly Books in the Seyahatname.” Hakan Karateke, Hatice Aynur (eds.), Evliya Çelebi Seyahatnamesiʾnin Yazılı Kaynakları. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2012, pp. 162–185.
 • [With Semih Tezcan] An Evliya Çelebi Bibliography, 3rd edition. 2012. www.academia.edu/4314391/an_evliya_çelebi_bibliography.
 • “Aḥmed Pasha, Melek.” EI3.
 • “Did Evliyâ Çelebi ‘fall in love’ with the Europeans?” Cahiers balkaniques, 41 (2013), pp. 15–26. http://ceb.revues.org/4002.
 • “Critical Notes on the State of Ottoman Textual Scholarship.” Journal of Turkish Studies, 39 (2013 = Defterology: Festschrift in Honor of Heath Lowry), pp. 295–321.
 • “Serpent or Paradise? Kısas-ı Enbiya as Translation.” Abant İzzet Baysal University Graduate School of Social Sciences Journal of Social Sciences, Semih Tezcan Festschrift (Special Issue), 2014, pp. 67–97. www.sbedergi.ibu.edu.tr/index.php/sbedergi/issue/view/44.
 • “Where is Evliya Çelebi in the autograph manuscript of the Seyahatname?” 2015. www.academia.edu/12820485/Where_is_Evliya_Çelebi_in_the_autograph_manuscript_of_the_Seyahatname.
 • “Turban and Crown: An Essay in Islamic Civilization.” 2015. www.academia.edu/13435409/Turban_and_Crown_An_Essay_in_Islamic_Civilization.
 • “Evliyā Çelebi.” EI3.

Сын макалалар. Reviews[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • Doerfer, G. Khalaj Materials. In Journal of the American Oriental Society, 93.4 (1973), pp. 571–572.
 • Brands, H. W. Studien zum Wortbestand der Türksprachen. In Journal of the American Oriental Society, 95.2 (1975), pp. 294–296.
 • Bodrogligeti, A. Ahmad’s Baraq-Nama and Halis’s Story of Ibrahim. In Journal of Turkish Studies, 2 (1978), pp. 141–145.
 • Smith, G. M. Ed. Yusuf-i Meddah, Varqa ve Gülshah. In Journal of Turkish Studies, 2 (1978), pp. 146–154.
 • Arat, R. R. Kutadgu Bilig III: Indeks. In Journal of Turkish Studies, 3 (1979), pp. 461–464.
 • Hazai, G. Kurze Einführung in das Studium der türkischen Sprache. In Wiener Zietschrift für die Kunde des Morgenlandes, 72 (1980), pp. 217–218.
 • Prokosch, E. Studien zur Grammatik des Osmanisch-Türkischen unter besonderer Berücksichtigung des Vulgärosmanisch-Türkischen. In International Journal of Turkish Studies, 2.1 (1981), pp. 175–176.
 • [With A. Manaster-Ramer] Doerfer, G. and S. Tezcan. Wörterbuch des Chaladsch. In Wiener Zietschrift für die Kunde des Morgenlandes, 74 (1982), pp. 270–280.
 • Sanjian, A. K. and A. Tietze. Eremya Chelebi Kömürjian’s Armeno-Turkish Poem “The Jewish Bride.” In Turkish Studies Association Bulletin, 8.1 (1984), pp. 35–37.
 • Tietze, A. Mustafa Ali’s Counsel for Sultans of 1581, I & II. In Journal of the American Oriental Society, 106.3 (1986), pp. 587–588.
 • Adamovic, M. Konjugationsgeschichte der türkischen Sprache. In Journal of the American Oriental Society, 106.4 (1986), pp. 826–827.
 • Şeşen, R. and C. Izgi, C. Akpınar. Catalogue of the Manuscripts in the Köprülü Library, I-III. In Turkish Studies Association Bulletin, 12.2 (1988), pp. 116–117.
 • Kehl-Bodrogi, K. Die Kızılbas Aleviten: Untersuchungen über eine esoterische Glaubensgemeinschaft in Anatolien. In Middle East Studies Association Bulletin, 23.1 (July 1989), pp. 53–55.
 • Chookaszian, B. L. Ed. Yeghia Musheghyan Karnetsʿi: Turkʿeren-hayeren bararan. In Annual of Armenian Linguistics, 10 (1989), pp. 110–111.
 • Ugur, A. The Reign of Selim I. . . . In International Journal of Turkish Studies, 4.2 (1989), pp. 271–273.


Ал тууралуу адабият[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • Turkish Language, Literature, and History: Travelers' Tales, Sultans, and Scholars Since the Eighth Century / Edited by Bill Hickman, Gary Leiser. – London and New York: Routledge, 2016. – A Volume of Studies in Honor of Robert Dankoff (This is a festschrift volume published for the leading scholar Bob Dankoff). - ISBN: 978-1-138-80818-8 (hbk); ISBN: 978-1-315-75070-5 (ebk).

366 pages | 34 B/W Illus.

 • Чороев Т.К. Махмуд ибн Хусейин ал-Кашгари жана анын "Түркий тилдер сөз жыйнагы". — Фрунзе: Кыргызстан, 1990.
 • Чоротегин Т. К. Махмуд Кашгари (Барскани) жана анын «Дивану лугати-т-турк» сөз жыйнагы: (1072—1077). Жооптуу редактор Өмүркул Караев. — Бишкек: Кыргызстан, 1997. — 169 бет, сүрөт, карта. — (ISBN 5-655-01222-7)

Интернеттеги шилтемелер[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Макала ичиндеги шилтемелер[түзөтүү | булагын түзөтүү]