Инди-европа тилдери

Wikipedia дан
(Индо-Европалык тилдер барагынан багытталды)

Инди-европа тилдери - дүйнө жүзүндө эң кеңири таралган тилдердин бүлөөсү[1]. Жердин бардык континенттеринде сүйлөнөт жана жалпы колдонуучулардын саны 2,5 млрд. ашат. Азыркы айрым лингвисттердин пикирине ылайык, ностратикалык тилдердин макро бүлөөсүнүн бир бөлүгү болуп саналат.[2]

Инди-европа тилдери (англ. Indo-European languages термини алгач англис окумуштуусу Томасом Юнг тарабынан 1813-ж.киргизилген[3]. Немис адабий тилинде көбүн эсе индо-герман тилдери (нем. indogermanische Sprachen) термини колдонулат. Мурун айрым учурларда индо-европа тилдери "арий тили" деп аталган, бирок азыркы учурда бул термин инди-европа тилдеринин бүлөөсүнө кирген арий тилдерине карата колдонулат. Буга нуристан тилдер бутагы жана инди-иран тилдери киришет.

  1. Индоевропейские языки // БРЭ. Т.11. М., 2008.
  2. Дыбо В. А., Терентьев В. А. Ностратические языки // Лингвистический энциклопедический словарь. — М.: Сов. энциклопедия, 1990. — С. 338—339.
  3. London Quarterly Review X/2 1813.; cf. Szemerényi 1999:12