Индо-Европалык тилдер

Wikipedia дан

Индо-Европалык тилдер көп бир туулган тилдер жана диалекттерден бир тил бүлөсү болуп эсептелет. Европа, Индиа субконтиненти (түштүк азия), Иран платосу (түштүк-батыш азия), жана орто азиядагы эң маңыздуу тилдердин көбүнчүсү бул бүлөнүн мүчөлөрү болуп эсептелет. Дүйнөдөгү билдирилген тилдерден эң кең сүйлөгөн - бул топтун тилдерин сүйлөгөндөр үч милярд болуп саналайт.