Кидик така тумшуктуу жарганат

Wikipedia дан
Kleine Hufeisennase.jpg

Кидик така тумшуктуу жарганат (Rhinolophus hipposideros), (Bechstein, 1800):

Жалпы жана өлкөдө таралышы[оңдоо | булагын оңдоо]

Түштүк Европа, Түндүк Африка, Кичи жана Алдынкы Азиядан Түндүк-Батыш Гималайларга чейин, Казакстанда, Түркмөнстан, Өзбекстанда жана Тажикстанда жашайт . Ош областынын түштүгүндө гана Араван районунда учураган жана Ош шаарынын чет жакасында . Бирок, Пскем, Багам сууларынын жогорку агымында жана Угам суусунун ортонку агымында . Шахимардан кыштагынын чет жакаларында (Фергана өрөөнү) бул түрдүн кездешкени Кыргызстанда бул түрдүн ареалы кеңири экендигин болжолдоого мүмкүндүк берет. ==Жашаган аймактары==Үңкүрлөрдүн жогорку камералары түп жагы деңиз деңгээлинин 2500 м ге чейинки бийиктиктеги орточо бийик тоолордогу жана тоо этектериндеги шахталар .

Саны[оңдоо | булагын оңдоо]

1962-1964-жылдары Ош шаарынын чет жакасында эки үңкүрдөн 86 жана 73 така тумшук кичи жарганаттар табылган, алардын колониясын туристтер талкалап кетишкен . Азыркы учурдагы маалымат жок. Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары). Көбөйүшүнүн биологиясы изилденген эмес. Белгилүү болгондой, жай мезгилинде, т.а. 20-июнда Тажикстанда балдары чоңдорунун теңинен келишкен, ал эми августтун башында өз алдынча азыктанышкан . Жайында азыктануу активдүүлүгү 21 саатка жакын башталат, ар бир 40-45 мүнөт сайын. Күн баткандан тартып күн чыкканга чейин 35-45 мүнөт калганда бүтөт .

Чектөөчү факторлор[оңдоо | булагын оңдоо]

Үнкүрлөрдү талкалоо, көптөгөн туристтер жана эс алуучулар менен байланышкан тынчын алуу факторунун болушу, чөйрөнүн гербицид, пестициддер менен булганышы.

Көбөйтүү (колдо багуу)[оңдоо | булагын оңдоо]

Маалымат жок.

Уюштурулган коргоо аракеттери[оңдоо | булагын оңдоо]

1985-жылдан тартып бул түр Кыргызстандын Кызыл китебине киргизилген. Ошондой эле Тажикстан жана Түркмөнстандын Кызыл китебине киргизилген.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[оңдоо | булагын оңдоо]

Көбөйүү мезгилинде жарганаттар жашаган үңкүрлөргө барууну токтотуу же чектөө, кидик така тумшук жашоочу үңкүрлөргө барууга толук тыйуу салып, заказниктерди уюштуруу. Азыркы учурдагы жашаган жерлерин коргоо системасын иштеп чыгуу максатына ылайык санын, көбөйүү мезгилин аныктоо.

Статусу[оңдоо | булагын оңдоо]

VI category, Near Threatened, NT: R Саны азайып бараткан түр (3).

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]