Насилов Дмитрий Михайлович

Википедия дан

Насилов Дмитрий Михайлович (1935-ж. туулган), филология илимдеринин доктору, профессор, белгилүү түрколог жана чыгыштаануучу, Түрк лингвистикалык коомунун чет элдик мүчөсү. М.В. Ломоносов атындагы ММУнун алдындагы Чыгыш тилдер институтун аяктаган, лигвистикалык, түркологиялык багыттагы 220 ашык эмгектердин автору. 1958-1960 жж. Самарканд университетинде өзбек тили боюнча окутуучу, 1960-1963 жж. СССР ИАсынын Тил институтунда аспирант урада окуган. 1963-1993 жж. Ленинграддагы (Санкт-Петербург) СССР ИАсынын бөлүмүндө илимий кызматкерден Алтай тилдери бөлүмүнүн жетекчилигине чейин эмгектенген. Россиянын улуттар тилдери институтунда, 1996-ж. ММУнун алдындагы Азия жана Африка өлкөлөрүнүн институтунда профессор болуп иштеп келет. Алтай тилдери, байыркы түрк тилдеринин жазуу эстеликтери, байыркы уйгур тили, өзбек тили, түрк тилдеринин салыштырмалуу грамматикасы, түркологияга киришүү ж.б. багыттагы дарстарды окуйт.

Негизги эмгектери[түзөтүү | булагын түзөтүү]

  1. Проблемы тюркской аспектологии: Акциональность. Л.: Наука, 1989. - 208 с.
  2. Концепция языкового типа в трудах Н.А. Баскакова // 90 лет Н.А. Баскакову. М.: Языки русской культуры, 1997. - С. 180-185;
  3. “Значение” и “функция” в функциональной грамматике А.В. Бондарко // Исследования по языкознанию. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. - С. 44-50.
  4. Языки малочисленных этносов в образовательном пространстве России // Язык и общество на пороге нового тысячелетия: Итоги и перспективы. М.: УРСС, 2001. - С. 241-244.
  5. Типовая общеобразовательная программа по языкам тунгусо-маньчжурской группы для школ народов Севера. М.:ИНПО, 2001. - 88 с. (в коллективе авторов и редактор).
  6. Концепция модели этнической (национальной) школы для коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации. М.:ИНПО, 2001. - 70 с. (в коллективе авторов и редактор).
  7. Концепция учебника родного и русского языка для национальной школы.- Сб. МО РФ., 2004 .

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]

  • О. Каратаев​ Орто Азия чөлкөмүн жана түрк дүйнөсүн изилдеген окумуштуулар. –Бишкек, 2015