Рыскулов Рамис (Аймаран)

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Рыскулов Рамис (Аймаран) - акын, котормочу, сүрөтчү.

Рамис Рыскулов Чүй облусунун Москва районунун Кызылтуу айылында 1934-жылы 9-сентябрда туулган.
1951-жылы Фрунзе педагогикалык окуу жайын бүтүрүп, Москва шаарындагы ВЛКСМ Борбордук Комитетине караштуу Борбордук Комсомол мектебине жөнөтүлөт. Бул мектептеги 2 жылдык окуудан кийин М.Горький атындагы Бүткүл Союздук адабият институтуна өтөт.
Эмгек жолун «Кыргызстан пионери» гезитинин редакциясында адабий кызматкер болуп иштөөдөн баштаган, кийин «Ленинчил жаш» гезитинин редакциясында,
1959–1960-жж. «Ала-Too» журналынын редакциясында эмгектенген.

Анын ырлары «Кыргызстан маданияты», «Эркинтoo» ж.б. гезит беттеринде жарыяланган. Акын ак ырды киргизүү менен кыргыз совет поэзиясын жаңырткан.
Биринчи ырлар жыйнагы “Жаз” 1959-жылы жарык көргөн.
Ал кыргыз тилине А.С.Пушкиндин, В.В.Маяковскийдин, Н.А.Некрасовдун, Л.Вознесенскийдин, X.Алимжандын ж. б. чыгармаларын которгон.
1986-жылы «Ырлар» жыйнагы А.Осмонов атындагы адабий сыйлыгына татыктуу болгон.
1959-жылдан СССР Жазуучулар союзунун жана 1990-жылдан СССР Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү.
1987-жылы СССР Эл чарбасынын жетишкендиктеринин көргөзмөсүнүн лауреаты болгон.
Кыргызстан ЛКЖС Борбордук Комитетинин Ардак грамоталары менен сыйланган. 1995-жылы “Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери”, 1996-жылы “Кыргыз Республикасынын Эл акыны” ардак наамдары берилген.

ЖАРЫК КӨРГӨН КИТЕПТЕРИ

Кыргыз тилинде

Жаз: Ырлар жана поэма. - Ф.: Кыргызмамбас, 1959. - 82 б.

Ыр чыны: Ырлар. - Ф.: Кыргызстан, 1966. - 172 б.

Күн майрам: Ырлар. - Ф.: Мектеп, 1967. - 64 б.

Даңкан: Ырлар жана поэма. - Ф.: Кыргызстан, 1970. - 96 б.

Шаттуу ырлар: Тандалмалар. - Ф.: Кыргызстан, 1973. - 100 б.

Дилбар: Ырлар. - Ф.: Мектеп, 1975. - 101 б.

Күлкү чачам: Ырлар жана поэма. - Ф.: Кыргызстан, 1977. - 123 б.

Жаштык шаары: Ырлар. - Ф.: Кыргызстан, 1981. - 160 б.

Эки жөжө: Ырлар. - Ф.: Мектеп, 1981. - 16 б.

Ырлар.  Ф.: Кыргызстан, 1984. - 224 б.

Ай бөбөк: Ырлар. - Ф.: Мектеп, 1988. - 26 б.

Ыр нөшөрү: Ырлар жана поэмалар. - Ф.: Мектеп, 1988.-128 б.

“Рамис”. Ырлар жана поэмалар. Чыгармалар жыйнагы. I том. - Б.:Бийиктик, 2005. - 664 б.

Орус тилинде

Звездный возраст. - М.: Сов. писатель, 1961. - 54 с.

Избранная лирика. - М: Мол. гвардия, 1965. - 32 с.

Поклон земле: Стихи. - М: Сов. писатель, 1968. - 128 с.

Радость: Стихи, поэма. - М: Сов. писатель, 1980. - 110 с.

Товарищ стих: Лирика. - Ф.: Кыргызстан, 1987. - 136 с.

Солнечный азарт: Стихотворения, поэмы.-Ф.: Адабият, 990. - 108 с.

Стих и я: Стихотворения и поэмы. Рисунки автора. На кыргызском и русском языках.- Б.:Издательство КРСУ, 2007. - 157 с.

Башка элдердин тилдеринде

Подражаю солнцу: Стихи. - Рига: Лиесма, 1969. - 63 с. - лат.

КОТОРМОЛОРУ

Некрасов Н.А. Тандалган ырлар жана поэмалар. - Ф.: Кыргызмамбас, 1953. -95 б.

Алимджан X. Зымырык. - Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1954. - 35 б.