Театр

Wikipedia дан

Театр (грек тилинен theatron - оюн коюлчу жай, оюн) - искусствонун бир түрү. Анда актер дүйнөнү драмалык кыймыл-аракет аркылуу көрөрмандарга жеткирет. Театр грек тилинен келген “theatron” сөзүнөн алынган. Оюн – зоок коюулуучу жер же оюн – зооктун өзү. Алгач театр байыркы Гректерде пайда болгон. Кийин гана өз күчүнө келип, биз көнүп калган, көрүп жүргөн театрга айланды.