Формация

Википедия дан
Аксокто.

Формация (лат. formasiu – түзүлүш), Өсүмдүк формациясы - башкы катмарларындагы доминанттары кээде контаминанттары жана кай бир башка белгилери боюнча окшош ассоциациялардын жыйындысы. Мисалы, Тянь-Шань карагайынан турган карагай токойлору, бетегелүү бозоңдор, каракыяактуу шалбаалар, өлөңдүү саздар жана башка Ф. экология белгилердин жакындыгы жагынан өсүмдүктүүлүк типтерине биригишет. Мисалы, шыбактуу чөлдөр, дарактуу токойлор, бадалдар жана башка у. с.

Ярусу боюнча бир гана өсүмдүктүн түрү үстөмдүк кылган ассоциациялардын жыйындысы. Мисалы, топтолушкан аксокто (Dactylis glomerata) же кой чайыры (Ferula ovina) кээ бир ассоциацияларда башка түрлөргө караганда дайыма үстөмдүк кылат.

Колдонулган адабияттар[түзөтүү | булагын түзөтүү]