Якут

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Якут, якуттар, саха (орусча: Якуты) – Орусиянын Ыраакы Чыгышындагы Якут-Саха жумуриятынын (мурдагы Якут АССРинин) түпкү калкы, түрк тилдеринде сүйлөөчү эл.
Якуттардын ата-бабасы Омотой менен Элдей жөнүндөгү тарыхый уламыштарда алар Эне-Сайды мекендеген кыргыздардан качып кеткен адамдар катары баяндалат (Т.Ч.).