Манас (эпосу)

Wikipedia дан
("Манас" дастаны барагынан багытталды)

"Манас" эпосу дүйнө элдеринин оозеки адабиятынын эң көлөмдүүсү болуп саналат. Тактап айтканда жарым миллион саптан турат. Эпос өз ичинде "Манас", "Семетей" жана "Сейтек" деп аталган негизги үч томдуктан турат. Мындан сырткары "Манасты" сегиз бөлүүккө бөлүп айткан да манасчылар бар, мисалы Жусуп Мамай. Булардан башка атактуу манасчылар Сагымбай Орозбак уулу, Саякбай Карала уулу, Тыныбек ж.б.Учурда "Манастын" 80ден ашуун варианты бар. (Автор: Азизилла уулу Иманбек)

манастын ата сы жакып болгон