Баргана-кыпчак тили

Википедия дан
Расмий аталышы:

Фергана-кыпчак тили

Айтылышы:

Баргана кыргыз тили

Өлкөлөр:

Кыргызстан, Өзбекстан,

Аймактар:

Кыргызстанда: Баткен, Ош Өзбекстанда: Фергана, Наманган, Анжиян, Жыззак

Колдонгондордун жалпы саны:

4 млн

Классификациясы
Түрмөгү:

Евразия тилдери

Алтай бүлөсү

Түрк бутагы
Тоолуу-Алтай (борбордук-чыгыш) тобу, Ногай топчосу
Кыргыз-кыпчак топчосу
Жазылышы:

кириллик

Тилдер коду

Баргана-кыпчак тили –(изилдөөчүлөр берген ат) Баргана өрөөнүндө жайылган тил , Кыргыз тилинин бир бөлүгү , кийинчирээк айырмалар көп болуп кеткен азыркы кыргыз адабият тили да ногой тилдери менен окшоштуктарды белгилейт бирок изилдөөчүлөр айткандай "Баргана-кыпчак тили" ногой тилдеринен(ногой кумук) окшоштуктардын көбүрөөк таасири бар ,таасир тийгизгенине карай айырмалаш үчүн изилдөөчүлөр жергиликтүү өрөөндүн жана жергиликтүү ири уруунун атын коюшкан . Түрк тилдеринин курамына, анын ичинде кыргыз-кыпчак тобуна кирет.Кыргыз Республикасынын калкынын, жана Өзбекстанда жашап жаткан кыргыздардын эне тили.

Тарых[түзөтүү | булагын түзөтүү]

"'Баргана-кыпчак тили"' пайда болушуна Кокон хандыгынын салымы зор ,жергиликтүү ар кайсы улуттардын(тажик сарт өзбек кыргыз казак) жуурулганы маалым , ушундай эле жергиликтүү кыргыздар жакын кошуналары өзбек ж. б. менен жуурулушуп өз диалекти пайда болгон, изилдөөчүлөр ага "Баргана-кыпчак тили деп ат коюшкан. Азырда Баргана өрөнүндө кыргыз тилинин бир бөлүгү болуп эсептелинет, ногой тилинин басымы адабият кыргыз тилине караганда көбүрөөк. Өзбекстанга чектеш Ош Жалалабад кыргыздарынын тилине өзбек тили таасир тийгизгендей эле болгондой эле өзбек тилинин тийгизген таасири зор жана көбүрөөк . Өзбекстандагы кыргыздар баардыгы жана өзбек калкынын кыпчак,найман уруусу баргана-кыпчак тилинде(диалекте) сүйлөшөт. Бири бирине таасир бергенин жана жуурулушканын айгинелейт. Азырда ушу тилде(диалектте) божомолдуу 4 миллиондон көп адам сүйлөшөт.

Шилтемелер[түзөтүү | булагын түзөтүү]

КЫРГЫЗ-НОГОЙ ЭТНОГЕНЕТИКАЛЫК БАЙЛАНЫШЫ - Азаттык

НОГОЙ БАЯНЫ — Кыргыз маданият ... Archived 2016-10-08 at the Wayback Machine