Ботаника

Wikipedia дан

Ботаника (βοτανικός) — «Өсүмдүктөргө тиешелүү», (βοτάνη) деген сөздөн — «чөп, өсүмдүк» дегенди түшүндүрөт, б.а.

Өсүмдүктөрдүн көп түрдүүлүгү, түзүлүшү, өөрчүшү, тиричилик аракетинин өзгөчөлүгү жөнүндөгү илимдердин комплекси. Анын негизги тармактары: өсүмдүктөрдүн систематикасы (классификация жана филогения), анатомиясы (ички түзүлүшү), палеоботаника (байыркы өсүмдүктөрдүн калдыктары), геоботаника (өсүмдүктүн бирдейлиги), альгология (балырлар жөнүндө), бриология (мохтор жөнүндө), лихенология (эңилчектер жөнүндө).

Ботаника илимине Теофраст негиз салган. Анын башаты байыркы Греция.

Дагы кара[оңдоо | edit source]