Владислав Бугера

Википедия дан
Владислав Бугера
Төрөлгөн 1971-жылы 24-январь
Уфа шаары
Кызыккан темалар Гносеология, Коомдук философия, Экономика, Саясий илимдер, Марксизм, Социалдык психология

Бугера Владислав Евгеньевич (24.01.1971, Уфа) ― орусиялык философ жана экономист; украин жана орусиялык кол саясий публицист, активист жана революционер; философия илимдеринин доктору (2006)[1][2].

Өмүр баяны[түзөтүү | булагын түзөтүү]

24-январь 1971-жылы Уфада туулган[1][9][10]. Улуу агасы-М. Э. Бугера[11] [12].

1988-1993-жылдары Киев мамлекеттик университетинин философия факультетинде окуган[3][4][5][6].

1996-жылдын февралынан тартып, МСКБУДА сабак берет, 2002-жылдын июлунан тартып-МСКББУНУН философия кафедрасынын доценти, 2010-жылдын февралынан тарта МСКБУНУН философия кафедрасынын профессору[3][4][5][6][7].

2002-жылдын июлунда Борбордук Европа университетинде билим теориясы боюнча курстарда квалификациясын жогорулаткан[13].

2004-жылы доцент наамы ыйгарылган[13].

2006 — жылы М.В. Ломоносов атындагы ММУда "адам ишмердүүлүгүнүн зарыл формалары катары менчик жана башкаруу мамилелери" (09.00.11-социалдык философия адистиги) темасы боюнча философия илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн диссертация жактаган. Расмий оппоненттер философия илимдеринин докторлору В. П. Леншин, А. В. Назарчук, Ю.А. Юшенко болушту[10][13][15]. Диссертацияга Глазго университетинин профессору Хиллель Тиктин жана Калифорниядагы Сент-Мэри колледжинин профессору Сюзан Вайсман оң пикирлерин айтышты; диссертациялык талкууга Р.И Косолапов активдүү катышты[16].

2006-2009-жылдары-АККнын жасалма интеллект методологиясы боюнча илимий кеңешинин башкы бөлүмүнүн төрагасынын орун басары)[4][5][8].

2008-жылы Бугеранын жазуучу жана философ Э.А. байков менен болгон маеги 44 "Джонсон бюллетени" (Ох[Ох]) басылып чыккан..[9]

100гө жакын илимий жана окуу-методикалык басылмалардын автору ичинде 3 монография..[5][10] негизги эмгектери: "менчик жана башкаруу" (2003), "Ницше философиясынын социалдык маңызы жана ролу" (2004), "адамдын маңызы" (2005). Россиянын жана АКШнын авторлорунун "Вах кылымдын тарыхый материализми: жаңылануу зарылдыгы" (2005), "жасалма интеллект методологиясынын философиялык жана прикладдык маселелери" (2009) жамааттык монографиясынын автору.

С. Ю. Маркеловдун жакын досу.[11][12]

Башкир мамлекеттик университетинин Философия жана социология факультетинин алдындагы "билимди негиздөө көйгөйү" методологиялык семинары[11][13] радио спутниги радиосуна "жылдыздар клубу" берүүсүнүн катышуучусу[22]. Азыркы социализмдин жаштар университети (МУСС) менен кызматташат.

Теориялык көз караштар[түзөтүү | булагын түзөтүү]

В. Э. Бугера ата мекендик философиядагы экономикалык маданият проблемасын иштеп чыгуу менен алектенет.[14]

Бугеранын идеялары Россиядан жана башка өлкөлөрдөн келген бир катар авторлордун эмгектеринде талкууланган. Белгилүү англис-америкалык изилдөөчү, "орус фашизми: каада-салттар, тенденциялар, кыймылдар"китебинин автору Стивен Д.Шенфилд (англ. Немис саясат таануучусу Андреас умланд бугерди неомарксист деп эсеп[15].Э. Бугера тарабынан түзүлгөн марксизмдин оригиналдуу антропологиялык концепциясын белгилейт[30], ошондой эле анын илимий изилдөөлөрү марксисттик философиянын маселелерин чечкенин көрсөтөт.

Таптык мамиленин негизинде В. Э. Бугера нацизмди жана сталинизмди коомдун Ницше концепциясынын эки варианты катары аныктайт, ошондой эле Фридрих Ницшенин идеялары фашисттик Германиянын расалык жана радикалдык улутчул саясатынын теориялык негизи болгонун көрсөтөт. Менчик жана башкаруу "Менчик жана башкаруу" китебинин негизги идеялары:

Менчик мамилелери-бул адамдар менен нерселердин ортосундагы эмес, адамдардын ортосундагы нерселер жөнүндө, практикалык иш-аракеттерди жана ошол иш-аракеттерге катышкан нерселерди башкаруунун социалдык мүмкүнчүлүктөрүн шарттайт. Менчик мамилелери ким, ким (же эмне) жана канчалык деңгээлде башкарарын аныктайт. Менчик мамилелери - бул матрицанын негизинде ар кандай мамилелер жана башкаруу актылары, ар кандай практикалык иш-аракеттер, бүтүндөй адамзат маданияты, айрым адамдардын, адамдардын топторунун жана бүткүл адамзаттын психикасы дайыма кайра жаралат. Ал эми менчик мамилелери биринчилик жана башкаруу мамилелери экинчилик болсо да, бирок биз башкаруу мамилелерин билүүдөн гана менчик мамилелерин биле алабыз. Эгерде коомду тирүү организм менен, ал эми башкаруу мамилесин клеткалар менен салыштырсак, анда менчик мамилеси бул клеткалардын хромосомалары жана гендери. Гендер негизги, ал эми клетка экинчи, бирок гендерди изилдөө клетканы изилдөөдөн гана мүмкүн. Башкаруу мамилелери менчик мамилелеринен башка дээрлик бардык коомдук мамилелердин өзөгүн түзөт. Башкаруу жана менчик мамилелеринин өзгөчөлүктөрүн изилдөө менен, бүтүндөй коомдун түзүлүшүн жана өнүгүшүн түшүндүрүүгө болот (тирүү организмдин түзүлүшү жана өнүгүшү сыяктуу эле, анын тирүү клеткасын изилдөө менен түшүндүрсө болот). Маркстын адамдын маңызы коомдук мамилелердин жыйындысы деген идеясы Бугер конкреттештирет: адамдын маңызы, биринчи кезекте, менчик жана башкаруу мамилелеринин жыйындысы. Алардын өнүгүшүндөгү менчик жана башкаруу мамилелерин изилдеп жатып, биз адам болуунун бардык чөйрөлөрүн билебиз: материалдык байлыктарды өндүрүү, бөлүштүрүү жана керектөөдөн сексуалдык жана балдарды тарбиялоого, дин жана искусстводон илимий чыгармачылыкка, дени сак жана оорулуу психикадан адамдын сүйлөөсүн өнүктүрүүгө чейин. Бугера башкаруу мамилелеринин үч негизги түрүн аныктайт: жеке (топтун мүчөлөрү бири-биринин иш-аракеттерин башкарбайт), авторитардык (топтогу иш-аракеттерди вертикалдык координациялоо, босс жана баш ийгендер) жана жамааттык (горизонталдык координация, топтун мүчөлөрү бирдей жана бири-бирин жалпы максатка багыттайт). Аларга жеке, авторитардык жана жамааттык менчик мамилелери туура келет. Бугера башкаруу мамилелеринин ушул үч түрү (жана аларга тиешелүү менчик мамилелеринин үч түрү) эки адамдан бүткүл адамзатка чейинки ар кандай топто бар деп эсептейт. Маселе пропорцияларда жана бул пропорциялардын өзгөрүшүнүн себептери. Бугера бул аспектилерди изилдөө адам болуунун сырларын түшүнүүгө жана түшүндүрүүгө мүмкүндүк берет деп эсептейт. Адамдын маңызы Бугер монографиясында "адамдын маңызы" эксплуатациялоо концепциясын өндүргүч күчтөрдү жана керектөө буюмдарын бөлүштүрүү процесстерин "авторитардык башкаруу" катары иштеп чыккан . Сатуучу — соодагер материалдык байлыктарды бөлүштүрүү процесстеринин "авторитардык" уюштуруучусу катары жашыруун түрдө башка бирөөнүн жумушчу күчүн банкирден же кожоюн — өндүрүшчү-сатып алуучудан кем эмес иш алып барарын далилдейт (2 — бөлүм).[4] Эксплуатацияланган класстардын патриотизми алардын өзүн-өзү алдоосунун жана эксплуататорлордун алдамчылыгынын айкалышы экендигин көрсөтөт (5-бөлүм). Бир катар психологдордун изилдөөлөрүнө таянып, гомосексуализмди тукум куучулуктан эмес, кээ бир типтүү чакан топтордогу жана жалпысынан мындай топторду көбөйткөн коомдордогу башкаруу мамилелеринин айкалышынан келип чыккан гетерогендүү көрүнүш катары карайт.[16] [17] Бугера "адамдын маңызы" (3-ч.) жана "менчик жана башкаруу" (3-ч.) эмгектеринде СССРде жана башка бир катар өлкөлөрдө кылымдын аягында Нео-азиялык өндүрүш ыкмасы иштеген, ал өзүнүн өндүрүштүк мамилелери боюнча Азиялык өндүрүш ыкмасына окшош, бирок өндүрүштүк күчтөрдү өнүктүрүүнүн сапаттык башка деңгээлине негизделген деп ырастайт. Нео-азиялык коомдук-экономикалык формациянын таптык түзүлүшүн жана анын мыйзам ченемдүүлүктөрүн изилдөөгө аракет жасалды өнүктүрүү.

Эсептөө Бугера өндүрүштү компьютерлештирүүнү социалисттик революциянын материалдык шарты катары карайт жана нтровдон кийинки пролетариатты тапсыз коомго өтүү процессинде адамзаттын авангарды деп эсептейт. бул белгилүү экономист П.Друкердин: ""билим кызматкерлери" "билим коомунда" көпчүлүк болуп калбайт, бирок ... алар анын алдыңкы классы болуп калышты".

"Оккамдын устарасын" сындоо Оккамдын устарасын гипотезанын жаралышына тоскоол болуп, ошону менен чыгармачыл ой жүгүртүүгө коркунуч туудурат деп сындап, в. Бугера анын ордуна "төрт жүздүү устара" — логикалык жактан бири-бири менен байланышкан төрт принциптин тутумун сунуш кылат:

Зарыл болбосо, субъекттерди көбөйтпөш керек, бирок мындай божомолдун зарылдыгы күчтүү көрүнбөсө дагы, ошол эле жактын жаңы тараптары бар деп божомолдоого болот. Кубулуштардын түпкү себептерин ошол кубулуш жүзөгө ашырылып жаткан объект бар болгон реалдуулуктун төмөнкү структуралык деңгээлинде издөө керек. Алар ошол эле же чындыктын жогорку структуралык деңгээлинде изделиши керек. Эгерде теория кандайдыр бир натыйжаны ушул натыйжанын өзүнө караганда азыраак сүрөттөлгөн себеп менен түшүндүрсө, анда бул теория төмөнкү шарт аткарылганда гана жашоого жөндөмдүү болот: эгерде кийинчерээк бул теорияга жогоруда айтылган натыйжаны түшүндүргөн себептин түпнускасынан абдан айырмаланган жаңысы киргизилсе же бул теорияга бул натыйжаны мурда көрсөтүлгөн себеп менен бирге түшүндүргөн жаңы, мурда жок болгон себептер киргизилсе же анын ордуна — баары бир бул теория өзүнүн негизги жоболорунун өз ара байланышында өзү бойдон кала берет. Психикалык (анын ичинде руханий) тартиптин себептери түшүндүрүлүп жаткан кубулуштун түпкү себептерине таянган түшүнүк теория катары гана эмес, гипотеза катары да толук эмес.

Саясий ишмердүүлүк[түзөтүү | булагын түзөтүү]

1989-90-ж. Киев, "Ата Мекендик Форум" бирикмесинин мүчөсү. Ичиндежашоо форуму) (украин улутчулдарына каршы багыт). Саясий күрөшүнүн натыйжасында в.Бугера менен бир топто окуган украин улутчулдарынын студенттик уюмунун лидери Вячеслав Кириленко гомосексуализм боюнча айыптоолорго дуушар болгон. 1991-92 - "Киев шаарындагы Эмгекчилердин Союзунун"Координациялык кеңешинин мүчөсү - "социалисттик кайра куруу үчүн Украинанын эмгекчилер Союзунун" шаардык уюму (ккр. Эмгекчилер соц обошалхлистична переудованы уурдап кетишкен). 20-август, 1991-жыл Украинанын студенттеринин социалисттик союзунун уюштуруу комитетинин төрагасы катары ГКЧПНЫ колдоорун билдирген[41], бул тууралуу кийинчерээк өзүнүн саясий катасы катары С.Шенфилдге берген маегинде айткан. 1992-96 - "марксисттик жумушчу партиясынын" кеңешинин мүчөсү жана "Марксист"журналынын редакциялык коллегиясынын мүчөсу. Кеңештин санкциясы менен МП жумушчу демократия жана эл аралык социализм үчүн Комитет менен кызматташкан. 1995-жылы УФИМА МПП уюмун негиздеген , анын мүчөлөрү менен бирге 1996-жылы январда партиядан чыккан 1994-96 - "жумушчу каршылык" профсоюздук бирикмесинин инструктору (Станислав Маркелов менен кызматташтыкта) 1996-98 - "Эмгекчилердин эл аралык лигасы" менен байланышкан "эл аралык жумушчу партиясынын"уюштуруу комитети менен кызматташат. 1998-2000-жылдары "революциячыл жумушчу партиясы"жамааттык фракциясынын мүчөсү болгон. Фракцияда Марлен Инсаров да болгон (интернет псевдоними). 2000-2005-негиздөөчүсү (Марлен Инсаров менен бирге) жана "пролетардык революциячыл коллективисттер тобунун" (ГПРК) мүчөсү. 2005-жылы В.Бугера менен М. Инсаровдун ортосунда чыр-чатак болуп, в. Бугераны ГПРКДАН чыгарууга жана топтун иш жүзүндө ыдырашына алып келген. ГПРКНЫН урандыларында "Коллективисттердин пролетардык революционерлеринин интернационалдык Союзу"пайда болгон. 2008-жылы Испанияда бөлүнүү болуп, "революциячыл социалисттер Союзу"уюмунун курамынан бөлүнүп чыккан. 2006-жылдан азыркы учурга чейин "коллективисттер Союзу"саясий долбоорунун үстүндө иштеп жатат[49]. Ар кайсы убакта мен менен кызматташкан мурдагы СССРдин аймагындагы эл аралык коммунисттик агымдын жактоочулары жана теориялык жана публицистикалык ишмердүүлүктүн айрым багыттары боюнча анархист-интернационалисттер менен. Учурда КМШдан келген МКТ тарапкерлери тарабынан түзүлгөн солчул Коммунисттик блогдо анын көптөгөн саясий макалалары жана В.Бугера түздөн-түз катышкан "демократиялык централисттердин "документтери" басылып чыккан. Эл аралык атак-даңкка ээ болгон бир катар публицистикалык эмгектерди жана саясий изилдөөлөрдү жарыялаган. изилдөө жана публицистикада чоң орунду ээлейт. Эл аралык жана ата мекендик изилдөөчүлөр анын чыгармаларына автордун чыныгы фамилиясын, жана анын псевдонимдеринин бири — "Г.Васильев"[56] (алгач ушул жана башка псевдонимдер менен жарыяланган Бугердин эмгектери кийин кайра басылып чыккан жана анын аты менен).

В. Бугера өзүнүн мурдагы расмий блогунда жана интернет форумдарында (баарынан мурда) активдүү жарыялаган Mail.Ru) Интернационалисттик коммунисттик тенденциянын тексттери (2009-жылга чейин уюм революциялык партия үчүн эл аралык бюро деп аталып калган) бул тенденция улутчулдар менен кызматташууга чейин.

"Коллективизм" термини постсоветтик солчул активисттердин лексиконунда, башка функцияларынан тышкары, айрым саясий топтордун өзүн-өзү белгилөөсү жана алардын идеологиялык көз караштары сыяктуу башка функцияларды алган.

Сын-пикирлер[түзөтүү | булагын түзөтүү]

ИА РБ академиги, экономика илимдеринин доктору, профессор А.Х. Махмутов "Башкортостан Республикасынын Илимдер Академиясынын Жарчысы" (2004, т. 9, Бах 1, 68-69) журналында жарыяланган в. Бугеранын "менчик жана башкаруу: философиялык-экономикалык очерктер" китебине рецензиясында: "тарыхты материалисттик түшүнгөн автор адамзат тарыхын мезгилдештирүү маселесин формациялык мамиленин духунда чечет; мында салттуу марксисттик категориялар бир катар учурларда олуттуу жаңы мазмун менен толтурулат, натыйжада система автордун көз карашы марксизмдеги буга чейин белгилүү болгон мектептердин жана тармактардын бирине да туура келбейт. ... Автор сунуш кылган идеялар теориялык жактан көп жагынан баалуу жана баарынан мурда ал менчик мамилелерин башкаруу мамилелери менен терең ички байланышта изилдөөгө жетишкен: экономикалык мамилелерди изилдөөнүн бул багыты абдан актуалдуу, бирок азырынча аз иштелип чыккан, бул монографиянын илимий баалуулугун арттырат".

АККнын Жасалма интеллект методологиясы боюнча илимий кеңешинин башкыр бөлүмүнүн басма сөз катчысы, жазуучу жана философ Э.А. [18]

Англо-америкалык саясат таануучу Стивен Д.Шенфилд в. Бугеренин макаласына жазган комментарийинде: "проф. Бугера сүрөттөгөн кубулуш этно-улутчул божомолдор менен көмүскөдө калса дагы, дүйнө жүзү боюнча кеңири жайылган. Мисалы, этникалык аралаш никедеги балдардын көбү болбосо да, көбү этникалык топторго бекем байланганын сезишет ата-энелердин экөө тең экөөнүн бирин тандап алгысы келбейт (бирок алар аргасыз болушу мүмкүн). Бул нерселер чоң ата, чоң энеси үч же төрт башка этникалык топко кирген адамдар үчүн дагы татаал. Кош этникалык иденттүүлүк еврей, Кытай жана башка этникалык диаспоралардын арасында өтө кеңири таралган, балким, норма болуп саналат. Менин аялымдын үй — бүлөсү Улуу Британияда жана АКШда отурукташкан Вьетнамдан келген кытай тектүү адамда.

Монографиялар жана макалалар[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Интервью[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Адабият[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Эскертмелер[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 1. Официальный сайт Администрации ГО г. Уфа РБ
 2. Аюпов, Рашит Знаменитые уроженцы Уфы // газета «Вечерняя Уфа», №80 (13260), 05.10.2018, с. 6
 3. 3.0 3.1 Цитатанын катасы: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named index
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 Цитатанын катасы: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named eifgaz
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 Цитатанын катасы: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named famous
 6. 6.0 6.1 Бугера Владислав Евгеньевич(жеткиликсиз шилтеме — 'тарыхы). Түп булактан архивделген күнү 25 -февраль (бирдин айы) 2014. // Официальный сайт кафедры философии УГНТУ
 7. Страница кафедры философии на сайте УГНТУ(жеткиликсиз шилтеме — 'тарыхы). Текшерилген күнү 25 -декабрь (бештин айы) 2019. Түп булактан архивделген күнү 22 -декабрь (бештин айы) 2019.
 8. См. в блоге В. Бугеры запись «Почему я ушел из БО НСМИИ РАН»(жеткиликсиз шилтеме — 'тарыхы). Текшерилген күнү 25 -декабрь (бештин айы) 2019. от 28 февраля 2014 г.
 9. Колоколова, Любовь Статьи учёных и журналистов Башкортостана публикует информационный бюллетень Джонсона (орусча)(жеткиликсиз шилтеме — 'тарыхы). Текшерилген күнү 25 -декабрь (бештин айы) 2019. // ИА «Башинформ», 12.11.2008
 10. Кулакова Т. По примеру Ромео и Джульетты (орусча)(жеткиликсиз шилтеме — 'тарыхы). Текшерилген күнү 25 -декабрь (бештин айы) 2019. // «Весть», 21.02.2008
 11. 11.0 11.1 Stephen Schwartz Murder in Moscow(жеткиликсиз шилтеме — 'тарыхы). Текшерилген күнү 1 -март (жалган куран) 2014. Түп булактан архивделген күнү 1 -март (жалган куран) 2014. // The Weekly Standard[en], 23 February 2009 (перевод на русский язык(жеткиликсиз шилтеме — 'тарыхы). Түп булактан архивделген күнү 21 -февраль (бирдин айы) 2009., копия перевода на русский язык (орусча)(жеткиликсиз шилтеме — 'тарыхы). Текшерилген күнү 25 -декабрь (бештин айы) 2019.)
 12. Vladislav Bugera. Obituary for Stanislav Markelov (орусча)(жеткиликсиз шилтеме — 'тарыхы). Текшерилген күнү 25 -декабрь (бештин айы) 2019. (копия(жеткиликсиз шилтеме — 'тарыхы). Текшерилген күнү 25 -декабрь (бештин айы) 2019.)
 13. ' ink = no}})
 14. тарыхый материализмдин негизинде Бугерой адамдын өнүгүүсүн коомдук мамилелердин өнүгүшү аркылуу гана эмес, биринчи кезекте башкаруу жана менчик мамилелеринин өнүгүшү аркылуу түшүндүрүүгө аракет кылат.
 15. 'тейт. Г. е. Белоногов Бугерди "материалист философтордун жаңы муунунун өкүлү"деп эсептейт, Ал эми Эдуард Байков жаңы философиялык мектептин негиздөөчүсү. башкыр энциклопедиясы в
 16. Жогорку сапаттагы популярдуу маданият азыктарын керектөө керектөөчүлөрдү чыгармачылыкка түртүшү мүмкүн.
 17. '"Бийлик"жалпы социологиялык түшүнүгүнө талдоо жүргүзүлдү.
 18. Байков философия илимдеринин кандидаты, философия кафедрасынын доценти в. О. Глуховцев менен болгон маегинде "Джонсон бюллетенинин" (англ. Johnson's Russia List[en]) Стивен Шенфилд кайрылса өзүнө Байкову жана Бугере өтүнүчү менен жарыялансын "Бюллетенинде" алардын маек "Улуу блеф XX кылымдын", ал жана "болчу переведено англис тили жана жайгаштырылган 44 номерине "Johnson's Russia List"". Байков" бул оригиналдуу концепция жөнүндө "деп белгилейт, анда Бугерой"чыныгы социалисттик коом эч качан эч жерде болгон эмес, Бирок дүйнө сөзсүз түрдө ага келүүгө аргасыз болот деген тезисти негиздейт, анткени альтернатива ууланган планетанын жалпы өлүмү гана болушу мүмкүн". Ошондой эле, "коомдук өнүгүүнүн бардык жүрүшүн аныктаган менчик жана башкаруу мамилелери жөнүндө"сөз болду. Байков Бугереге таандык "Батыштын интеллектуалдык элитасын жана саясатчыларын кызыктырган тривиалдык эмес идеялар"деп жыйынтыктайт.

Шилтемелер[түзөтүү | булагын түзөтүү]