Экономика

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Экономика (грек тилинен oikonomoke - үй чарбасын башкаруу )дегенди билдирет
1. ар түрдүү өндүрүш мамилелерин же алардын өзгөчө жақтарын изилдөөчү илимдин бир тармағы;
2. өлкөнүн эл чарбасы же анын өндүрүшүнүн түрлөрү;
3. қоомдуқ өндүрүш мамилелер жыйындысы.