Каракол (түшүнүгү)

Wikipedia дан

Каракол түшүнүгү төмөнкүлөрдү түшүндүрөт: