Мамай, Жусуп

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Жусуп Мамай (Жүсүп Мамай; Jusup Mamay) – кытайлык кыргыздардын даңазалуу манасчысы. Кытай жазуучулар уюмунун мүчөсү.


1918-ж. Чыгыш Түркстандагы (азыркы КЭР) Ак-Чий ооданынын Меркеч айылында туулган. Жети жашынан кат тааныган. Анын агасы Балбай (46 жашында Кашкар түрмөсүндө өлгөн) “Манаска” кызыгып, аны чогултуп кагазга түшүрүп жүргөн. Жусуп Мамай “Манас” дастанын Манастын сегиз урпагына чейин бүт айтат. Анын айтымында бул эпос 500 миң сап ырды түзөт. “Манастын” Ж. айткан варианты КЭРде араб тамгасы м-н 1984-жылдан тартып басмадан чыкты, анын бир катар бөлүмдөрү кытайчага да которулду. Дастанчынын мындан тышкары ”Төштүк”, “Мамаке Шопок”, ”Көөбөн”, “Толтой” сыяктуу чакан дастандары да басмадан чыккан. Жусуп Мамай дастан айтуучу катары эмес, жазмачы катары таанымал.


Шилтеме:

Б.Урстанбеков, Т. Чороев. Кыргыз тарыхы: Кыскача энциклопедиялык сөздүк. – 1990. - (ISBN 5-89750-028-2).