Систем

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

(System- Сис-тема). өз ара катыш-тарынын интенсивдүүлүгү бул камтылган көптүктөргө кирбеген обжекттер арасын-дагы катыштардын (байла-ныштардын) интенсивдүү-лүгүнө караганда жогору болгон обжекттердин ирет-телген камтылган көптүгү. Мында обжектин моделин калыптоодо көрсөтүлгөн об-жекттер (жана алардын ортосундагы катыштар) алардын талабына жараша сырткы көзөмөлдөгүч катары бөлүнүп коюлат. Мисалы бир эле мекемени өндүрүш, экономика –уюштуруучу же социалдык систем катары кароого болот, ошол сыяктуу эле бул мекеменин айрым цехин же өз ара байла-нышкан мекемелер тобун да систем деп кароого болот.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]