Худяков, Юлий Сергеевич

Википедия дан
Худяков, Юлий Сергеевич
Жалпы маалымат
Төрөлгөндө берилген аты: Худяков, Юлий Сергеевич
Туулган мезгили: 1947-жылы 8-декабрь
Туулган жери: Медвежка кыщтагы, Кемерово облусу
Өлгөн мезгили: 2021-жылы 24-декабрь
Өлгөн жери: Новосибирск шаары, оорукана
Өлкө: Россия Федерациясы
Ишмердүүлүгү: окумуштуу, тарыхчы, археолог, кыргыз таануучу, этнолог, жазуучу, окутуучу
Багыты: Тарых, археология, кыргыз таануу, этнография, этнология

Юлий Сергеевич Худяков (08.12.1947, Медвежка кыштагы, Кемерово, Орусия - 24.12.2021, Новосибирск, Орусия) - орусиялык таанымал археолог, тарыхчы, кыргыз таануучу, курал-жарак тарыхын иликтөөчү, этнолог.

Орусиянын Илимдер академиясынын Сибирь бөлүмүнүн Археология жана этнография институтунун жетектөөчү илимий адиси. Учурда Новосибирск мамлекеттик университетинин Гуманитардык факультетинин Археология жана этнография кафедрасынын профессору. [1]
Юлий Сергеевич Худяков орто кылымдардагы кыргыздардын археологиясы, курал-жарак тарыхы, Ички Азия, Сибир, Борбордук Азия археологиясы боюнча адис. Кыргыз улуттук университетинин ардактуу профессору. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын ардактуу академиги. Тарых илимдеринин доктору. Кыргызстандын Үчүнчү даражадагы "Манас" орденинин (2016) жана "Данакер" орденинин (2002) ээси.

Кыскача өмүр таржымакалы[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Юлий Сергеевич Худяков 1947-жылы 8-декабрда Сибирдеги Кемерово облусунун Медвежка аттуу кыштагында жарык дүйнөгө келген.

Атасы Сергей Алексеевич Худяковдун (1919-1984) түпкү теги орус.

Энеси Ирма Юрьевна Геккер 1916-жылы туулган. 1996-жылы анын 80 жылдык мааракеси белгиленди.

Сергей Алексеевич менен Ирма Юрьевна бир кыз, эки уул көрүп, аларды мээнеткеч кылып тарбиялашты. Туну Вера 1944-жылы туулган, кесиби боюнча геолог. Юлий - ортончусу. Кенжеси Сергей Сергеевич 1950-жылы туулган, юристтик кесипке ээ болуп, прокурор кызматында иштеп жүрүп, 1994-жылы дүйнөдөн мезгилсиз өтүп кетти.

Аларды тарбиялоодо энесинин ролу өзгөчө чоң экенин Юлий Сергеевич ар дайым баса белгилейт. Ирма Юрьевна колунан көөрү төгүлгөн уз жана сүрөтчү экен.

Юлий бир ирет Улуу Жибек жолунун нугу боюнча ЮНЕСКО уюштурган эл аралык экспедицияга катышып, Кытайды аралап Чыгыш Түркстанга (Шинжаң-Уйгур автоном районунун аймагына) келгенде, музейлерге фотоаппарат менен кирүүгө тыюу салынганын эскергени бар. Арийне, экспонаттын сүрөтүн колу менен баракка чийип алууга уруксат эле. Кытайлык музейдеги кыргыздарга таандык баалуу табылганын сүрөтүн жеңил эле кагазга түшүрүп алган Юлий ошондо энесинен мурасталган өнөрүнө дагы бир ирет чындап ыраазы болгон.

Орто мектепти Юлий бурят жергесиндеги Тункин өрөөнүндөгү Кирен кыштагында кечки мектептен окуп бүтүрдү (1965-ж.).

Аскердик кызматын өтөп келип, 1969-ж. Новосибирск мамлекеттик университетинин тарых факультетине тапшырды.

Кыргыз тарыхын Сибирь тарыхы менен айкалаштырып иликтөө зарылдыгын эң мыкты туйган окумуштуу, академик Алексей Павлович Окладников (1908-1981) академиянын Сибир бөлүмүнүн Тарых, филология жана философия институтун 1966-жылдан тартып кыйла убакыт бою жетектеди. Анын тушунда студенттер илимий конференцияларга катышып тим болбой, туңгуч баяндама тезистерин жана илимий макалаларын жарыялоого да жетишкен.

Дал ушундай илимдин уникалдуу чордонунда тарбияланган Юлий студент кезинен эле өз ара жуурулушкан эки тармакка кызыгып калды. Алардын бири - Борбордук (Ички) Азиядагы элдердин аскердик курал-жарактарын археологиялык материалдардын негизинде иликтөө болсо, экинчиси - дал ушул тармакка түздөн-түз байланыштуу Энесай кыргыздарынын тарыхы эле.

Москва шаарында өткөн кайсы бир илимий жыйындардын биринде Москва университетинин профессору Леонид Романович Кызласов Юлийге жолугуп калып, бул теманын майнапсыз экендигин айтып, аны Энесай кыргыздарынын темасынан оолактатуу аракетин да жасаган. Арийне, бул илимий тармакка ышкысы күчөгөн Юлий москвалык профессордун алиги кеңешин кулагынын сыртынан кетирди.

Кийинчерээк да Юлий бул терс кеңештин сырын аңдай албай жүрдү. Бул тек гана илимий теманы монополиялаштыруу аргасы беле, же кексе профессор жаш жигиттен болочокку кайчы пикирдешин сездиби? Айтор, Юлий бул багыттан тайбай иштей берүүнү чечти. Буга Новосибирск шаарында жарыяланган бүткүл союздук студенттик XI-XIII илимий конференцияларда мээнеткеч студент жасаган энесайлык кыргыздарга байланыштуу илимий баяндамалардын тезистери күбө.

1974-жыл жаш илимпоз үчүн өзгөчө байсалдуу мезгил болду. Тарых факультетин бүтүргөн соң, ал аспирантурага ийгиликтүү тапшырды. Ошол эле жылы москвалык тарыхчы кыз Ольга Владимировна Коршуновага үйлөндү.

Москвадагы айтылуу Тарыхый архив таануу институтун бүтүргөн Ольга жубайынын айлап талаа кезип, археологиялык экспедициялар менен алпурушкан "жарым көчмөн" турмушун кадырлап баалай билген зайып болуп чыкты.

Ошол эле жылы алар Алиса аттуу кыздуу болушту.

1982-жылы Худяковдун Лиза аттуу кызы төрөлүп, ал эми үйлөнгөнүнө 20 жыл болгондо (1994), алар өздөрүнүн бор (фарфор) мааракесин Теодор аттуу эркек балалуу болуу менен тосушту.

Новосибирскилик аспиранттын кандидаттык ишине академик А.П. Окладников менен профессор (азыркы орусиялык академик) Анатолий Пантелеевич Деревянко (1943-жылы туулган) илимий жетекчилик кылышты.

Аспирантурадагы милдетинин өтөөсүнө өз мөөнөтүндө чыгып, Юлий Сергеевич 1977-жылы кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргоду.

Бул оригиналдуу диссертациялык эмгек 1980-жылы "Илим" басмасынын Сибирь бөлүмү тарабынан 12 басма табак көлөмүндө (Новосибирск шаарында) жарык көрдү. Эмгек "Вооружение енисейских кыргызов VI-XII вв." ("Энесай кыргыздарынын VI-XII кк. курал-жарактары") деп аталып, дароо эле Сибирь археологиясы жана кыргыз таануу жаатында иликтөө ишин жүргүзгөн илимпоздор арасында жандуу талкуу жаратты.

Кыргыз таануу илиминде академик В.В.Бартольд 1927-жылы жазган кыргыздар тууралуу монографиянын көөнөргүс орду жөнүндө эскерүү менен Ю.С.Худяков Кыргыз кагандыгынын эң даңазалуу аскердик ийгиликтеринин доору В.В. Бартольд тарабынан акыйкат түрдө "Кыргызское великодержавие" («Улуу Кыргыз дөөлөтү») деп аталгандыгын баса белгилейт.

Эгерде кыргыздын туңгуч араб таануучусу Өмүркул Кара уулу (Караев; 1930-2002) 1968-жылы жарык көргөн "Кыргыздар жана Кыргызстан тууралууу VI-XII кылымдардагы араб жана фарсы булактары" деген эмгегинде мусулман булактарынын кыргыздар тууралуу бай маалыматтарын атайын булак таануу жана тарыхнаама өңүтүнөн иликтеп берсе, Юлий Худяковдун жогорудагы алгачкы монографиясы энесайлык кыргыздардын археологиясына жана тарыхнаамасына арналган объективдүү жана ар тараптуу, жаңычыл иликтөө болуп калды.

Албетте, эмгектин аталышынан айгинелегендей, анын алгачкы үч бабы кыргыздардын курал-жарактарын археологиялык жана курал таануу жаатында классификациялоого арналган. Маселен, биринчи бапта ал энесайлык кыргыздардын жакындан (бетме-бет) салгылашууда колдонгон куралдары - кош миздүү кылыч, тек миздүү ийри кылыч, найза, айбалталарынын доордук эволюциясын иликтеп көрсөткөн.

Юлий Худяков өзүнүн эмгегинин акыркы (төртүнчү) бабында кыргыздардын аскердик өнөрү тууралуу жалпыламасын тартуулайт. Анда Энесай кыргыздарында курал-жарактардын пайдаланылышы VI-VIII кк. айырмаланып, IX-X кк. чукул өзгөрүүгө дуушарланганы тастыкталат. Ал түгүл аскердик аргымактар да мурдагы доорлордогу көөдөнү ачык турпатынан айырмаланып, тулку-бою башынан буттарына чейин кийиз менен жабылган, кийизге жыгач тактайчалар тилке-тилке болуп бекитилген.

Ю.С. Худяков кытай жылнаамаларынын орусчага которулган тексттери менен археологиялык маалыматтарды Энесай өрөөнүндөгү аска сүрөттөрүнө салыштыруу аркылуу оор жана жеңил куралданган кыргыз атчан аскерлеринин ар кыл доорлорго таандык сүрөттөмөсүн реконструкциялап сунуш кылат. Ю.С. Худяковдун реконструкциялык сүрөттөрү далилдүүлүгү менен айырмаланып, бүгүнкү күндө Кыргызстандын жаңы окуу китептеринде хрестоматиялык колдонмого айланды.

Юлий Худяковдун кийинки монографиясы 1982-жылы "Кыргызы на Табате" ("Табат өрөөнүндөгү кыргыздар") деген ат менен 13 басма табак көлөмүндө Новосибирск шаарында жарыяланган. Дал ушул китебинде автор IX-X кк. Кыргыз кагандыгынын мезгилин жалпы эле «кыргыз тарыхынын жылдызга колу жеткен сааты» катары эң жогору баалаган (62-63 бет). IX-X кк. окуялар, автордун пикирине караганда, бүтүндөй Борбордук Азиядагы этностук тарыхтын салттык багытын өзгөртүп салды, уйгурларды кеңири аймакка чачыратты, кимак-кыпчак бирикмесинин консолидациясына жагымдуу шарт түздү, кыргыздарга Теңир-Тоо тарапка жол ачып берди, моңгол тилдүү көчмөндөрдүн дүйнөлүк аренага чыгуусунун алдыңкы доору - прелюдиясы болуп калды.

Юлий Худяковдун алиги эмгеги дал ошондо Ала-Тоодогулар үчүн капысынан күн күркүрөп, чагылган чартылдагандай эле таасир калтырды. Кыргызстан Компартиясынын идеологиялык жетекчилиги бул китепке терс мамилесин пленумдук деңгээлде илгиртпей билдирген.

Арийне, Юлий Сергеевичти "кыргыз улутчулу" катары күнөөлөөгө эч мүмкүн эмес эле, кантсе да анын улуту орус эмеспи. Кызматтык жазага кириптер кылууга да Кыргызстан КП БКнын жетекчилигинин колу кыска - Новосибирск Академиялык шаарчасы, кудай жалгап, Бишкектеги (ал кезде Фрунзедеги) өкмөттүк аянттагы башкы үйгө (Ак үйгө) моюн сунган эмес.

Юлий Худяковдун бул эки эмгеги расмий көз карашка эч канааттанбаган кыргызстандык илимпоздорго чоң демөөр болду. Эки китепти тең алар колдон түшпөгөн баалуу окуу куралы катары пайдаланышты, студент тарыхчыларга үстөккө-босток окутушту.

«Кыргыз» сөзү орус тилинде «киргиз» деп гана айтылган ошол заманда Ю.Худяковдун дап-даана «кыргыз» деп жазып жатышы тарых жана тарыхчы үчүн ар бир тамга, ар бир тыбыштын маанисин ачып салды. Мунун өзү орус тилин экинчи эне тили катары көрүп, кыргыз орфографиясын орус тилинин орфографиялык талаптарына чидерлеткен кыргызга уйкудан ойгонууга огожо болду.

1984-жылы орусча жарык көргөн "Кыргыз ССРинин тарыхы" беш томдугунун алгачкы тому “кызласовчул” рухта жазылса да, ага жанаша эле худяковчул пикирлер өз тамырын жая берди.

1982-жылы маркум археолог Ысман Кожомбердиев аксакалдын чакыруусу менен Кыргызстанга алгачкы ирет келген жаш окумуштуу Юлий Худяковдун ошол убакыттан тартып Ала-Тоого жасаган ар бир жаңы сапары жаш окумуштуулар үчүн майрамга айланган.

Экинчи жагынан, Юлий Сергеевичтин айтуусунда, анын эмгектеринин кыргыздар тарабынан өтө жылуу жана жандуу кабыл алынышы, чын дилден колдоосу илимпоз үчүн чоң канагаттануу жана шык берген. Андан кийин ал ушул эле багытта өзгөчө дем менен иштей баштаган.

1986-жылы Юлий Сергеевич "Кыргызы на Енисее" ("Энесайдагы кыргыздар") аттуу окуу куралын жарыкка чыгарды. Тарых илимдеринин доктору Ө.Караев "Учитель Кыргызстана" гезитине жарыялаган сын пикиринде (1987-ж., 20-ноябрь) энесайлык кыргыздардын азыркы теңиртоолук кыргыз элине этностук компонент катары жуурулушканы тууралуу Юлийдин бүтүмү акыйкат экендигин белгилеп, орто кылымдардагы чыгыш жазуу булактары да ушундай бүтүмдүн калетсиздигин тастыктаарын жазат.

Бул окуу куралында Юлий Сергеевич «хакас» аттуу жасалма терминдин илимде жана ХХ к. этносаясий аталышта колдонулуп калышынын жагдайын ырааттуу жана объективдүү негизде баяндап берген. Ал синолог С.Е.Яхонтовдун, арабист Ө.Караевдин, этнограф А.Бутанаевдин, тарыхчы Н.А.Сердобовдун жана башка изилдөөлөрдүн «хакас» сөзү кыргыз этнониминин кытайча ся-цзя-сы (хя-гя-сы) түрүндө жазылышынын эле бир түрү экендиги тууралууу пикирлерин да ортого салып, Л.Р.Кызласовдун жана анын уулу И.Л.Кызласовдун "хакас" аталышын алган эл эзелтеден болгон, кыргыздар алардын төбөлдүк кылчу чакан уруусу гана болчу деген жоромолунун негизсиз экендигин дагы бир ирет тастыктап берет.

Айтмакчы, өз кезегинде академик В.В. Бартольд да бул "хакас" термини Миң үүс (Миң өзөн - орусча Минусин) өрөөнүндөгү жергиликтүү бийлик ээлери жана интеллигенция тарабынан автономиялык бийлик аталышы катары 1923-жылы жаңылыш кабыл алынып калгандыгына өтө кейигендиги маалым.

Бул чакан да болсо, мааниси томдорго татыган эмгекте Юлий Сергеевич энесайлык кыргыздар азыркы теңиртоолук кыргыздарга, фуйү кыргыздарына, саха (якут), тува, хакас, башкыр, ногой, калмак сыяктуу бир катар улуттарга этностук компонент катары жуурулушканын жазып, Энесайдагы кыргыздарды бүгүнкү хакастарга гана байыркы ата-баба катары ыйгарып, энчилеп, ошонун негизинде тарыхтагы Энесай кыргыздарын "байыркы хакастар" же "орто кылымдардагы хакастар" деп кайра атоо таптакыр жарамсыз экендигин (72-б.) өзгөчө баса белгилейт.

1985-жылы Моңголияда (Улаан-Баатыр шаарында) Юлий Сергеевичтин "Моңголиядагы кыргыздар" аттуу абдан кызыктуу макаласы жарык көрдү. Өзү кыдырган борбордук жана ички азиялык аймактардан кыргыздарга таандык археологиялык эстеликтердин издерин жаземдебей таанып, илим чөйрөсүнө киргизүүгө умтулган бул аалымдын ар бир макаласы, ошонун ичинде алиги улаан-баатырдык макала да новатордугу, жаңычылдыгы менен айырмаланат.

1986-жылы жарык көргөн "Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии" ("Түштүк Сибирдеги жана Борбордук Азиядагы орто кылымдардагы көчмөндөрдүн курал-жарактары") аттуу көлөмдүү монографиясы менен Юлий Сергеевич жалпы эле борбордук жана ички азиялык калктардын аскердик өнөрүнүн тарыхын изилдөөдө жаңы баскычты жаратты.

Бул жалпылама эмгектин жана башка иликтөөлөрдүн негизинде ал 1988-жылы доктордук диссертациясын ийгиликтүү коргоду. 1991-жылы болсо Орусиянын Жогорку аттестациялоо комиссиясы анын профессордук наамын тастыктады.

Т.Чоротегиндин эскеришинче, ал Юлий Сергеевич Кыргызстанга келген сайын анын жаш илимпоздор менен жолугушуусун уюштуруп турган. Ошондой күндөрдүн биринде аны жаш тарыхчы Кубат Табалдиев менен тааныштырган. К.Табалдиев кийинчерээк Ю.Худяковдун аспиранты болуп калган.

Кубат Табалдыев Новосибирск аспирантурасын ийгиликтүү аяктап, Юлий Сергеевичтин илимий жетегинде диссертациясын жактаган алгачкы кыргыз археологу болуп калды.

1989-жылы июнда уюшулган Кыргызстан Жаш Тарыхчылар Жамаатынын (кийинчерээк – Кыргыз Тарых Коомунун) археология багытын ырааттуу жетектеп келген Кубат Табалдыев дээрлик бардык археологиялык экспедицияларында Юлий Сергеевичти насаатчы, устат катары катыштырып келди.

Юлий Сергеевич жаш кыргыз археологдорун илимге дыйкан катары мамиле жасоого, илимдин аксөөгү эмес, анын кадыресе кызматкери болууга үйрөтүп келди.

1988-жылы сентябрда Кыргызстандын борборунда Бүткүл союздук V түркологиялык конференция өткөрүлдү. Бул бараандуу жыйынга куру кол келбей, Юлий Сергеевич Кыргыз таануу боюнча эл аралык комплекстүү программаны түзүп, аны жүзөгө ашыруу сунушу менен чыкты. Арийне, бул алгылыктуу сунуш ал кезде Кыргызстан Илимдер академиясынын жетекчилеринин куру убадасы менен кагазга бастырылып тынды.

Азыркы тапта Юлий Сергеевич ушул эле сунушту жаңы шартка ылайыктап, эл аралык түркологиялык программа катары көтөрүүнү, анын ичинде кыргыз таануу тармагынын иш-чараларын да ырааттуу жүзөгө ашыруу ылайык деп эсептейт.

Ю.Худяковдун эмгектери 1980-жылдардын экинчи жарымынан тартып кыргызстандык басылмаларда (Кеңеш Жусупов жетектеген “Ала-Тоо” журналында, Кеңеш Жусупов жарыялаган “Кыргыздар” сериясынын бардык чыгарылыштарында, ошондой эле “Кыргызстан маданияты” сыяктуу гезиттерде) ар кыл көлөмдө кыргызчага которулуп жарыяланып жатты.

1995-жылы Юлий Сергеевичтин монографиясы алгачкы жолу Кыргызстандын өзүндө (орус тилинде) толук басылып чыкты. Кыргызстан Жаш Тарыхчылар Жамаатынын өтүнүчү менен 1992-жылы жазылган "Кыргызы на просторах Азии" ("Кыргыздар Азиянын мейкиндигинде») аттуу монография алгач "Учкун" мамлекеттик концернинин "эшигин майнапсыз каккан" эле.

Арийне, үч жылдан соң гана эмгек "Кыргызстан-Сорос" Фонду тарабынан басылып чыкты (мында Фонддун ошол кездеги жетекчиси, профессор Чынар Жакыпованын уюштуруучулук салымы чоң болду).

Анын алгачкы чыгарылышынын редактору профессор Михаил Федоров "ат үстүнөн" мамиле кылып, натыйжада ошол эле 1995-жылы китептин оңдолгон жаңы басылышын даярдоону Фонд Т.Чоротегинге тапшырды. Бул басылма азыр библиографиялык таңсык китепке айланды.

Ю.С.Худяков кыргыз тарыхчысы Т.Чоротегин менен

Айтмакчы, 1990-жылдардын биринчи жарымы да Орусиянын тарых илиминин алкагында "хакас" термини боюнча ата-бала Кызласовдор таңуулаган терминологиялык талаш-тартыштар менен өттү.

Дал ушул орусиялык тарыхнаамадагы талаш-тартыштарга Юлий Сергеевичтин Бишкекте эки ирет жарыяланган монографиясы да, "Гуманитарные науки в Сибири" аттуу журналдын 1995-жылкы 3-санына жарыланган "Новый виток полемики о термине "хакас" ("Хакас" термини тууралуу талаш-тартыштын жаңы айлампасы") аттуу макаласы да жыйынтыктоочу кызмат аткарды.

Ал эми Юлий Сергеевич профессор В.Я.Бутанаев менен бирдикте жарыялаган "История енисейских кыргызов" («Энесай кыргыздарынын тарыхы", Абакан 2000) аттуу монография жогорудагы суроолорду жаңы кылым үчүн дагы бир ирет жалпылап сыпаттап берди.

Юлий Сергеевич илимий гана эмгектер жазбастан, илимий-популярдуу чыгармалары аркылуу да кыргыз таануу илиминин жаңы ачылыштарын кеңири калайыкка таанытып келет. Маселен, 2003-жылы Санкт-Петербургда анын “Сабля Багыра: Вооружение и военное искусттво средневековых кыргызов” (“Багырдын кылычы: Орто кылымдардагы кыргыздардын курал-жарактары жана аскердик өнөрү”) деп аталган татынакай бир китепчеси жарык көрдү (бул китеп Militaria Antiqua сериясынын алкагында жарыяланды). Анда кыргыздар Азиядагы эң байыркы түрк тилдүү эл катары сыпатталат (24-бет).

Айтмакчы, учурдагы орус адабиятындагы “кыргыз” терминине кайрадан (башка өңүттөн) кылчая кетсек. Кыргызстанда бул сөз 1990-жылдан бери орус тилинде “кыргыз” түрүндө расмий сунушталып келди.

Профессор Юлий Сергеевич Худяков өз илимий ишмердүүлүгүндө тек гана кыргыз таануу темасы менен чектелип калган эмес. Ал Борбордук жана Ички Азиянын кеңири алкагында түрк, монгол, корей жана тунгус-манчжур тилдүү калктардын бардыгынын аскердик өнөрүн, көчмөн жана отурукташкан маданиятын, этностук жана саясий тарыхын, диний ишенимдерин, руханий дүйнөсүн иликтөөгө өз салымын жигердүү кошуп келди.

Ю.С.Худяков "Барометр" гезитинин жамааты менен

Юлий Сергеевич Худяков коронавирус илдетине учурап, 2021-жылы 16-декабрда Новосибирск шаарынын ооруканасына жаткырылды. 21-декабрда аны атайын камкордукта дарылоо бөлүмүнө жаткырышты.

2021-жылы 24-декабрда (жума күнү) таңга маал профессор Ю.С.Худяков Новосибирскидеги ооруканада жатып, дүйнө салды[2]. Анын жубайы Ольга Владимировна 2021-жылдын 2-ноябрында кайтыш болгон.

Ю.С.Худяков "Барометр" гезитинин башкы редактору Ж.Турдукожоевге интервью берип жатат

Орусиядан тышкары, Кыргызстандагы илимий-чыгармачыл коомчулук интернеттеги коомдук барактар аркылуу маркумдун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтышууда.

Кыргызстандык шериктери жана шакирттери[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Археолог, проф. Ю.С.Худяков Кыргыз-Түрк "Манас" Университетинде дарс окуп жатат. 29.4.2008.

Профессор Ю.С.Худяков кыргыз чыгыш таануучулары Өмүркул Караев, Тынчтыкбек Чоротегин, дастан таануучу жана этнограф Имел Молдобаев, жазуучу Кеңеш Жусупов менен, ошондой эле "Мурас" фонду, КР УИАсы, КУУ, КМУ, КТМУ сыяктуу илимий мекемелер жана окуу жайлар, "Кыргыз Тарых Коому" эл аралык коомдук бирикмеси, анын башаты - Кыргызстан жаш тарыхчылар жамааты менен да тыгыз кызматташтыкта болгон.

Кыргыз археологу Кубатбек Табалдиев профессор Худяковдун илимий жетекчилиги астында археология адистиги боюнча кандидаттык диссертациясын жактаган.

Ороз Солтобаев да археология жаатында Ю.С.Худяковдун жетеги астында илимий ишин улантып, 2018-жылы Бишкекте кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргоду.

Ю.С.Худяковдун өмүрү жана чыгармачыл жолу жаатында Кыргызстанда тарых илимдери боюнча кандидаттык диссертация корголуу алдында турат. Аны КУУнун окутуучусу Өмүрбек Алымкожоев даярдаган.

Сыйлыктары. Наамдары[түзөтүү | булагын түзөтүү]

1995-жылы ноябрь айында Кыргызстан Жаш Тарыхчылар Жамааты өз аталышын жана курамын өзгөртүп, Кыргызстан Тарыхчылар Коому болуп калды. Бул жыйын маалында бир катар чет өлкөлүк кыргыз таануучуларга, анын ичинде Ю.С.Худяковго "Кыргызстан Тарыхчылар Коомунун Ардактуу мүчөсү" наамы бир добуштан ыйгарылды.

Андан мурда Юлий Сергеевичке академик Асанбек Табалдиев атындагы сыйлык ыйгарылган.

2000-жылы ага Кыргыз Мамлекеттик улуттук университетинин ардактуу профессору наамы да ыйгарылды.

Ал эми 2002-жылы окумуштуунун кыргыз тарых илимине сиңирген албан эмгеги акыйкат бааланып, Ю.С.Худяков Кыргыз Республикасынын «Данакер» ордени менен сыйланды.

2016-жылы 31-декабрда Үчүнчү даражадагы "Манас" ордени менен сыйланды.

Эмгектеринин кыскача тизмеси[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Кыргыз тарыхына байланыштуу эмгектери[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • Худяков, Ю.С. Военное дело кыргызов Центральной Азии (IX – XVIII вв.) / Под. ред. проф. Т.К.Чоротегина. – Бишкек: “Турар”, 2017. – 280 стр., илл., карты. – Фонд “Мурас”. – Серия “История и наследие”. - ISBN 978-9967-15-702-6.
 • Худяков Ю.С. Энесай кыргыздарынын тарыхы: Кыскача баян / Жооптуу ред. Ө.Алымкожоев. - Бишкек: КУУнун "Университет" басмаканасы, 2013. - 204 б., карта, сүрөт. - "Тарых жана мурас" түрмөгү. - "Мурас" коомдук фонду. - "Кыргыз Тарых Коому" ЭКБ. - ISBN 978-9967-02-941-5.
 • Худяков Ю.С. Кыргызы на Табате. – Новосибирск, 1982. – 240 с.;
 • Худяков Ю.С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1986. – 272 с. – 3000 экз. (в пер.);
 • Худяков Ю.С. Кыргызы на Енисее: Учебное пособие. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ГУ, 1986. – 80 с.;
 • Худяков Ю.С. Вооружение центрально-азиатских кочевников в эпоху раннего и развитого средневековья. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. – 192 с. – 2600 экз. – ISBN 5-02029635-X. (обл.);
 • Худяков Ю.С. Кыргызы на просторах Азии / Отв. ред. Т.К. Чоротегин. – 2-е, доп., исправл. – Бишкек: Камекс-Детай; Фонд «Сорос-Кыргызстан», 1995. – 232 с.;
 • Худяков Ю.С. Сабля Багыра: Вооружение и военное искусство средневековых кыргызов. – СПб.: Петербургское Востоковедение; М.: Филоматис, 2003. – 192 с. – (Militaria Antiqua, I). – 2000 экз. – ISBN 5-85803-238-9, ISBN 5-98111-009-0. (в пер.);
 • Худяков Ю.С. Древние тюрки на Енисее. – Новосибирск, 2004. – 152 с. – ISBN 5-7803-0124-7.
 • Имеются также важные работы Юлия Сергеевича в со-авторстве: Бутанаев В.Я., Худяков Ю.С. История енисейских кыргызов. - Абакан, ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2000. – 272 с. – ISBN 5-7810-0119-0.

Ар кыл тилдерде жана ар кыл темаларда жазылган эмгектери[түзөтүү | булагын түзөтүү]

2017-жылы чыккан эмгектери

 • Худяков, Ю.С. Военное дело кыргызов Центральной Азии (IХ – XVIII вв.) / Под. ред. проф. Т.К.Чоротегина. – Бишкек: “Турар”, 2017. – 280 стр., илл., карты. – Фонд “Мурас”. – Серия “История и наследие”. - ISBN 978-9967-15-702-6.

2016-жылдын соңуна чейинки эмгектери

 • Khudykov Y.S. The Role of Ancient Turks in translation of Cultural Achievements to Siberia in the Early Middle Age // Globalization and Turkic Civilization. Third International Congress on Turkic Civilization. - Bishkek, 2009. - P. 255 – 262., in English
 • Худяков Ю.С. Военное дело западных тюрок // Мэденимура. Культурное наследие. - 2009. - № 1. - С. 40 – 43.
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Материалы по традиционной культуре бурят и монголов, собранные Й. Рееманом и А. Теслеффом в начале XIX в. // Вузовская научная археология Северной Азии. Иркутская школа 1918 - 1937 гг. Иркутск: "Амтера", 2009. С. 343 - 348., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Materialy po tradicionnoj kulture buryat i mongolov, sobrannye J. Reemanom i A. Tesleffom v nachale XIX v. // Vuzovskaya nauchnaya arheologiya Severnoj Azii. Irkutskaya shkola 1918 - 1937 gg. Irkutsk: "Amtera", 2009. S. 343 - 348., in Russian).
 • Молодин В.И., Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Новикова О.И. Полевая археологическая практика на гуманитарном факультете НГУ //Полевые практики в системе высшего профессионального образования. Материалы III межд. Конф. Новосибирск, 2009. С.53-58., на рус. яз. (Molodin V.I., Hudyakov Yu.S., Skobelev S.G., Novikova O.I. Polevaya arheologicheskaya praktika na gumanitarnom fakultete NGU //Polevye praktiki v sisteme vysshego professionalnogo obrazovaniya. Materialy III mezhd. Konf. Novosibirsk, 2009. S.53-58., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Археологические памятники в долине р. Эдиган (по материалам работ Южносибирского отряда ИАЭТ СО РАН в 1988-2008 гг.) // Древности Сибири и Центральной Азии. - Горно-Алтайск: ГАГУ, 2009. - № 1-2 (13-14). - С. 17 - 29., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Arheologicheskie pamyatniki v doline r. Edigan (po materialam rabot Yuzhnosibirskogo otryada IAET SO RAN v 1988-2008 gg.) // Drevnosti Sibiri i Centralnoj Azii. - Gorno-Altajsk: GAGU, 2009. - № 1-2 (13-14). - S. 17 - 29., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Вооружение кочевого населения северо-восточных районов Золотой Орды // Золотоордынская цивилизация. - Казань: ФЭН, 2009. - Вып. 2. - С. 169 - 180., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Vooruzhenie kochevogo naseleniya severo-vostochnyh rajonov Zolotoj Ordy // Zolotoordynskaya civilizaciya. - Kazan: FEN, 2009. - Vyp. 2. - S. 169 - 180., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Западная Сибирь в составе Улуса Джучи // Золотоордынское наследие. Материалы Международной научной конференции "Политическая и социально-экономическая история Золотой орды (XIII - XV вв.). - Казань: ФЭН, 2009. - Вып. 1. - С. 104 - 109., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Zapadnaya Sibir v sostave Ulusa Dzhuchi // Zolotoordynskoe nasledie. Materialy Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii "Politicheskaya i socialno-ekonomicheskaya istoriya Zolotoj ordy (XIII - XV vv.). - Kazan: FEN, 2009. - Vyp. 1. - S. 104 - 109., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Опыт проведения полевой археологической практики студентов Гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета в составе Южносибирского отряда ИАЭТ СО РАН // Полевые практики в системе высшего профессионального образования. Материалы III Международной конференции. - Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2009. - С. 84 - 88., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Opyt provedeniya polevoj arheologicheskoj praktiki studentov Gumanitarnogo fakulteta Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta v sostave Yuzhnosibirskogo otryada IAET SO RAN // Polevye praktiki v sisteme vysshego professionalnogo obrazovaniya. Materialy III Mezhdunarodnoj konferencii. - Novosibirsk: Novosib. gos. un-t, 2009. - S. 84 - 88., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Роль древних тюрок и кыргызов в трансляции культурных достижений в лесостепные и таежные районы Сибири в эпоху раннего средневековья // Проблемы археологии и истории Северной Евразии. - Томск: Аграф-пресс, 2009. - С. 110 - 118., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Rol drevnih tyurok i kyrgyzov v translyacii kulturnyh dostizhenij v lesostepnye i taezhnye rajony Sibiri v epohu rannego srednevekovya // Problemy arheologii i istorii Severnoj Evrazii. - Tomsk: Agraf-press, 2009. - S. 110 - 118., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Сведения о сибирских древностях и этнографических материалах в музейных собраниях и популярных изданиях немецких ученых конца XVIII - начала XIX в. // "Aus Sibirien - 2009": Научно-информационный сборник. - Тюмень: Изд. полиграф. Центр "Экспресс", 2009. - С. 158 - 160., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Svedeniya o sibirskih drevnostyah i etnograficheskih materialah v muzejnyh sobraniyah i populyarnyh izdaniyah nemeczkih uchenyh koncza XVIII - nachala XIX v. // "Aus Sibirien - 2009": Nauchno-informacionnyj sbornik. - Tyumen: Izd. poligraf. Centr "Ekspress", 2009. - S. 158 - 160., in Russian).

2008

 • Борисенко А.Ю., Белинская К.Ы., Худяков Ю.С. Развитие охотничьих промыслов и оружия у тюркских этносов Южной Сибири под влиянием контактов с русскими в эпоху позднего средневековья и Новое время // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. - Горно-Алтайск: АКИН, 2008. - Вып. 7. - С. 102 - 108., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Belinskaya K.Y., Hudyakov Yu.S. Razvitie ohotnichih promyslov i oruzhiya u tyurkskih etnosov Yuzhnoj Sibiri pod vliyaniem kontaktov s russkimi v epohu pozdnego srednevekovya i Novoe vremya // Izuchenie istoriko-kulturnogo naslediya narodov Yuzhnoj Sibiri. - Gorno-Altajsk: AKIN, 2008. - Vyp.7. - S. 102 - 108., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Бериков В.Б., Ведерников Ю.А., Лбов Г.С., Худяков Ю.С. Перспективы математического выявления причинно-следственных связей при изучении типологических изменений в процессе развития панцирных доспехов средневековых номадов Центральной Азии // Информационные технологии в гуманитарных исследованиях. - Новосибирск, 2008. - Вып. 12. - С. 90 - 98., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Berikov V.B., Vedernikov Yu.A., Lbov G.S., Hudyakov Yu.S. Perspektivy matematicheskogo vyyavleniya prichinno-sledstvennyh svyazej pri izuchenii tipologicheskih izmenenij v processe razvitiya pancirnyh dospehov srednevekovyh nomadov Centralnoj Azii // Informacionnye tehnologii v gumanitarnyh issledovaniyah. - Novosibirsk, 2008. - Vyp. 12. - S. 90 - 98., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. История формирования и атрибуции сибирской коллекции Н.К. Витзена // Aus Sibirien. - 2008. - Тюмень, 2008. - С. 24 - 26., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Istoriya formirovaniya i atribucii sibirskoj kollekcii N.K. Vitzena // Aus Sibirien. - 2008. - Tyumen, 2008. - S. 24 - 26., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Проникновение западноевропейцев в Сибирь в XII - XIII вв. // Aus Sibirien - 2008. - Тюмень, 2008. - С. 26 - 29., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Proniknovenie zapadnoevropejcev v Sibir v XII - XIII vv. // Aus Sibirien - 2008. - Tyumen, 2008. - S. 26 - 29., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Раскопки могильника Улуг-Чолтух в 2008 году // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. Материалы Годовой сессии Института археологии и этнографии СО РАН. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. - Т. XIV. - С. 135 - 138., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Raskopki mogilnika Ulug-Choltuh v 2008 godu // Problemy arheologii, etnografii i antropologii Sibiri i sopredelnyh territorij. Materialy Godovoj sessii Instituta arheologii i etnografii SO RAN. - Novosibirsk: Izd-vo IAET SO RAN, 2008. - T. XIV. - S. 135 - 138., in Russian).
 • Бутанаев В.Я., Амзараков П.Б., Худяков Ю.С. и др. Очерки истории Хакасии (с древнейших времен до современности). - Абакан: Изд-во Хакасского гос. ун-та, 2008. - 672 с., на рус. яз. (Butanaev V.Ya., Amzarakov P.B., Hudyakov Yu.S. i dr. Ocherki istorii Hakasii (s drevnejshih vremen do sovremennosti). - Abakan: Izd-vo Hakasskogo gos. un-ta, 2008. - 672 s., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Изображения бунчуков и знамен на петроглифах Южной Сибири и Центральной Азии как источник по военной идеологии древних и средневековых номадов // Окно в неведомый мир. Сборник статей к 100-летию со дня рождения А.П. Окладникова. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. - С. 221 - 226., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Izobrazheniya bunchukov i znamen na petroglifah Yuzhnoj Sibiri i Centralnoj Azii kak istochnik po voennoj ideologii drevnih i srednevekovyh nomadov // Okno v nevedomyj mir. Sbornik statej k 100-letiyu so dnya rozhdeniya A.P. Okladnikova. - Novosibirsk: Izd-vo IAET SO RAN, 2008. - S. 221 - 226., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Кистени - ударное оружие русских воинов, служивших на южных рубежах Сибири в XVII в. // Культура русских в археологических исследованиях. - Омск: Изд-во "Апельсин", 2008. - С. 308 - 314., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Kisteni - udarnoe oruzhie russkih voinov, sluzhivshih na yuzhnyh rubezhah Sibiri v XVII v. // Kultura russkih v arheologicheskih issledovaniyah. - Omsk: Izd-vo "Apelsin", 2008. - S. 308 - 314., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Перспективы музеефикации и рекреационного использования экспозиционного комплекса Пор-Бажын // Кочевые цивилизации народов Центральной Азии: история, состояние, проблемы. - Кызыл; Красноярск, 2008. - Ч. 2. - С. 147 - 155., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Perspektivy muzeefikacii i rekreacionnogo ispolzovaniya ekspozicionnogo kompleksa Por-Bazhyn // Kochevye civilizacii narodov Centralnoj Azii: istoriya, sostoyanie, problemy. - Kyzyl; Krasnoyarsk, 2008. - Ch. 2. - S. 147 - 155., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Рисунок всадника на петроглифе у д. Кривой // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. Материалы Годовой сессии Института археологии и этнографии СО РАН. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. - Т. XIV. - С. 264 - 268., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Risunok vsadnika na petroglife u d. Krivoj // Problemy arheologii, etnografii i antropologii Sibiri i sopredelnyh territorij. Materialy Godovoj sessii Instituta arheologii i etnografii SO RAN. - Novosibirsk: Izd-vo IAET SO RAN, 2008. - T. XIV. - S. 264 - 268., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Сравнительный анализ сведений о природных аномальных явлениях на территории северо-восточного Китая и Корейского полуострова (по материалам летописей корейских государств Когуре, Пэкче, Силла и киданьского государства Ляо) // Вестник РАЕН. - Кемерово, 2008. - Вып. 10. - С. 18 - 25., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Sravnitelnyj analiz svedenij o prirodnyh anomalnyh yavleniyah na territorii severo-vostochnogo Kitaya i Korejskogo poluostrova (po materialam letopisej korejskih gosudarstv Kogure, Pekche, Silla i kidanskogo gosudarstva Lyao) // Vestnik RAEN. - Kemerovo, 2008. - Vyp. 10. - S. 18 - 25., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Скобелев С.Г. Демографическое и этнокультурное развитие коренного населения Южной Сибири в позднем средневековье и начале Нового времени // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. Материалы Годовой сессии Института археологии и этнографии СО РАН. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. - Т. XIV. - С. 380 - 383., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Skobelev S.G. Demograficheskoe i etnokulturnoe razvitie korennogo naseleniya Yuzhnoj Sibiri v pozdnem srednevekove i nachale Novogo vremeni // Problemy arheologii, etnografii i antropologii Sibiri i sopredelnyh territorij. Materialy Godovoj sessii Instituta arheologii i etnografii SO RAN. Novosibirsk: Izd-vo IAET SO RAN, 2008. - T. XIV. - S. 380 - 383., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Трифанова С.В. Находка позднесредневековой сабли из окрестностей с. Беш-Озек в горном Алтае // Случайные находки: хронология, атрибуция, историко-культурный контекст. Материалы тематической научной конференции. - СПб.: СПбГУ, Истор. фак., 2008. - С. 278 - 282., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Trifanova S.V. Nahodka pozdnesrednevekovoj sabli iz okrestnostej s. Besh-Ozek v gornom Altae // Cluchajnye nahodki: hronologiya, atribuciya, istoriko-kulturnyj kontekst. Materialy tematicheskoj nauchnoj konferencii. - SPb.: SPbGU, Istor. fak., 2008. - S. 278 - 282., in Russian).

2006

 • Деревянко А.П., Молодин В.И., Худяков Ю.С., Лбова Л.В., Войтишек Е.Э., Новикова О.И., Скобелев С.Г. Опыт работы и перспективы дальнейшего развития механизма интеграции фундаментальных исследований и образовательной деятельности в рамках современного учебно-научного центра Новосибирского Государственного Университета и Института археологии и этнографии СО РАН по специальностям «археология», «этнография» и «востоковедение» // Вестник НГУ. - 2006. – Серия: История, филология. Т. 5. Вып. 3: Археология и этнография (приложение 2). – С. 3 – 28., на рус. яз. (Derevyanko A.P., Molodin V.I., Hudyakov Yu.S., Lbova L.V., Vojtishek E.E., Novikova O.I., Skobelev S.G. Opyt raboty i perspektivy dalnejshego razvitiya mehanizma integracii fundamentalnyh issledovanij i obrazovatelnoj deyatelnosti v ramkah sovremennogo uchebno-nauchnogo centra Novosibirskogo Gosudarstvennogo Universiteta i Instituta arheologii i etnografii SO RAN po specialnostyam «arheologiya», «etnografiya» i «vostokovedenie» // Vestnik NGU. - 2006. – Seriya: Istoriya, filologiya. T. 5. Vyp.3: Arheologiya i etnografiya (prilozhenie 2). – S. 3 – 28., in Russian).

2000

 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Г.В. Де Геннин – исследователь древностей Урала и Сибири XVIII в. // Российская археология: достижения XX и перспективы XXI в. Материалы науч. конф. – Ижевск, 2000. – С. 374 – 377., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. G.V. De Gennin – issledovatel drevnostej Urala i Sibiri XVIII v. // Rossijskaya arheologiya: dostizheniya XX i perspektivy XXI v. Materialy nauch. konf. – Izhevsk, 2000. – S. 374 – 377., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Немцы в Сибири в XV – XVII вв. // Древности Алтая: Изв. лаборатории археологии. – Горно-Алтайск, 2000. – №. 5. – С. 136 – 139., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Nemcy v Sibiri v XV – XVII vv. // Drevnosti Altaya: Izv. laboratorii arheologii. – Gorno-Altajsk, 2000. – №. 5. – S. 136 – 139., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Случайные находки из окрестностей с. Куюс в Горном Алтае // Сохранение и изучение культурного наследия Алтая. – Барнаул, 2000. – С. 236 – 238., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Sluchajnye nahodki iz okrestnostej s. Kuyus v Gornom Altae // Sohranenie i izuchenie kulturnogo naslediya Altaya. – Barnaul, 2000. – S. 236 – 238., in Russian).
 • Бутанаев В.Я., Худяков Ю.С. История енисейских кыргызов: [монография] / В.Я. Бутанаев, Ю.С. Худяков; Хакас. гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова, Ин-т ист. и права. – Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та, 2000. – 272 c.
 • Деревянко А.П., Молодин В.И., Худяков Ю.С. Система подготовки специалистов по археологии на гуманитарном факультете НГУ // Наследие древних и традиционных культур Северной и Центральной Азии: Материалы 40-й Региональной археолого-этнографической студ. конф. – Новосибирск, 2000. – Т. I. – С. 6 – 7., на рус. яз. (Derevyanko A.P., Molodin V.I., Hudyakov Yu.S. Sistema podgotovki specialistov po arheologii na gumanitarnom fakultete NGU // Nasledie drevnih i tradicionnyh kultur Severnoj i Centralnoj Azii: Materialy 40-j Regionalnoj arheologo-etnograficheskoj stud. konf. – Novosibirsk, 2000. – T. I. – S. 6 – 7., in Russian).
 • Деревянко А.П., Молодин В.И., Худяков Ю.С., Комиссаров С.А. Изучение археологии и истории Восточного Туркестана в Новосибирском научном центре (библиографический обзор) // Бюл. об-ва востоковедов. – М., 2000. – Вып. 4: Материалы II Всероссийского съезда востоковедов. – С. 60 – 72., на рус. яз. (Derevyanko A.P., Molodin V.I., Hudyakov Yu.S., Komissarov S.A. Izuchenie arheologii i istorii Vostochnogo Turkestana v Novosibirskom nauchnom centre (bibliograficheskij obzor) // Byul. ob-va vostokovedov. – M., 2000. – Vyp. 4: Materialy II Vserossijskogo sezda vostokovedov. – S. 60 – 72., in Russian).
 • Молодин В.И., Новикова О.И., Скобелев С.Г., Худяков Ю.С. Опыт подготовки молодых специалистов в деятельности совместного сибиреведческого учебно-научного центра по специальностям «археология» и «этнография» Новосибирского госуниверситета, Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН на первом этапе функционирования ФЦП «Интеграция» (1998 – 2000 гг.) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы Годовой юбилейной сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2000. – Т. VI. – С. 567 – 576., на рус. яз. (Molodin V.I., Novikova O.I., Skobelev S.G., Hudyakov Yu.S. Opyt podgotovki molodyh specialistov v deyatelnosti sovmestnogo sibirevedcheskogo uchebno-nauchnogo centra po specialnostyam «arheologiya» i «etnografiya» Novosibirskogo gosuniversiteta, Instituta arheologii i etnografii Sibirskogo otdeleniya RAN na pervom etape funkcionirovaniya FCzP «Integraciya» (1998 – 2000 gg.) // Problemy arheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnyh territorij: Materialy Godovoj yubilejnoj sessii In-ta arheologii i etnografii SO RAN. – Novosibirsk, 2000. – T. VI. – S. 567 – 576., in Russian).
 • Молодин В.И., Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю. И.Р. Фостер – исследователь древностей Поволжья и Сибири 18 в. // Культуры степной Евразии второй половине I тыс. н.э. (из истории костюма). – Самара, 2000. – С. 95 – 98., на рус. яз. (Molodin V.I., Hudyakov Yu.S., Borisenko A.Yu. I.R. Foster – issledovatel drevnostej Povolzhya i Sibiri 18 v. // Kultury stepnoj Evrazii vtoroj polovine I tys. n.e. (iz istorii kostyuma). – Samara, 2000. – S. 95 – 98., in Russian).
 • Молодин В.И., Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю. Иоганн Рейнгольд Форстер – забытое имя в истории сибирской археологии // Немецкий этнос в Сибири: Альманах гуманитарных исследований. – Новосибирск, 2000. – С. 62 – 67., на рус. яз. (Molodin V.I., Hudyakov Yu.S., Borisenko A.Yu. Iogann Rejngold Forster – zabytoe imya v istorii sibirskoj arheologii // Nemeczkij etnos v Sibiri: Almanah gumanitarnyh issledovanij. – Novosibirsk, 2000. – S. 62 – 67., in Russian).
 • Худяков Ю.С. [Рецензия] // Восток. – 2000. – № 2. – С. 180 – 182. – Рец. на кн.: Измайлов И.Л. Вооружение и военное дело населения Волжской Булгарии X – начала XIII в. – Казань; Магадан, 1997. – 212 с., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. [Recenziya] // Vostok. – 2000. – № 2. – S. 180 – 182. – Recz. na kn.: Izmajlov I.L. Vooruzhenie i voennoe delo naseleniya Volzhskoj Bulgarii X – nachala XIII v. – Kazan; Magadan, 1997. – 212 s., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Использование костей плейстоценовых животных населением Саяно-Алтая в древности и средневековье и задачи охраны памятников палеонтологии // Сохранение и изучение культурного наследия Алтая. – Барнаул, 2000. – С. 43 – 44., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Ispolzovanie kostej plejstocenovyh zhivotnyh naseleniem Sayano-Altaya v drevnosti i srednevekove i zadachi ohrany pamyatnikov paleontologii // Sohranenie i izuchenie kulturnogo naslediya Altaya. – Barnaul, 2000. – S. 43 – 44., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Кок-Эдиган – новый памятник кыргызской культуры в Горном Алтае // Исторический ежегодник: Спец. вып. – Омск. 2000. – С. 202 – 215., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Kok-Edigan – novyj pamyatnik kyrgyzskoj kultury v Gornom Altae // Istoricheskij ezhegodnik: Specz. vyp. – Omsk. 2000. – S. 202 – 215., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Панцирная защита кыргызских воинов // Защита и безопасность. – 2000. – № 1. – С. 32 – 33., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Pancirnaya zashhita kyrgyzskih voinov // Zashhita i bezopasnost. – 2000. – № 1. – S. 32 – 33., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Позднесредневековое впускное погребение на могильнике Кок-Эдиган // Алтай и Центральная Азия: культурно-историческая преемственность. – Горно-Алтайск, 2000. – С. 180 – 193., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Pozdnesrednevekovoe vpusknoe pogrebenie na mogilnike Kok-Edigan // Altaj i Centralnaya Aziya: kulturno-istoricheskaya preemstvennost. – Gorno-Altajsk, 2000. – S. 180 – 193., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Скульптурное изображение поверженного хунна на могиле Хо Цюйбина // Древности Алтая: Изв. лаборатории археологии. – Горно-Алтайск, 2000. – № 5. – С. 62 – 66., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Skulpturnoe izobrazhenie poverzhennogo hunna na mogile Ho Cyujbina // Drevnosti Altaya: Izv. laboratorii arheologii. – Gorno-Altajsk, 2000. – № 5. – S. 62 – 66., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Средневековые культовые комплексы на памятнике Соян-сеё // Древности Алтая: Изв. лаборатории археологии. – Горно-Алтайск, 2000. – № 5. – С. 119 – 124., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Srednevekovye kultovye kompleksy na pamyatnike Soyan-seyo // Drevnosti Altaya: Izv. laboratorii arheologii. – Gorno-Altajsk, 2000. – № 5. – S. 119 – 124., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Хан Кучум и его воины // Родина. – 2000. – № 5. – С. 72 – 75., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Han Kuchum i ego voiny // Rodina. – 2000. – № 5. – S. 72 – 75., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Этноархеологическое изучение погребения Теренчи-хол-база (долина р. Табат) // Гуманитарные науки в Сибири. – 2000. – № 3. – С. 42 – 47., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Etnoarheologicheskoe izuchenie pogrebeniya Terenchi-hol-baza (dolina r. Tabat) // Gumanitarnye nauki v Sibiri. – 2000. – № 3. – S. 42 – 47., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Ведерников Ю.А., Лбов Г.С., Понько В.А. Опыт разработки базы данных о земных катастрофах космического происхождения // Большая медведица. – 2000. – № 1. – С. 24 – 31., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Vedernikov Yu.A., Lbov G.S., Ponko V.A. Opyt razrabotki bazy dannyh o zemnyh katastrofah kosmicheskogo proishozhdeniya // Bolshaya medvedicza. – 2000. – № 1. – S. 24 – 31., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Миронов В.С. Раскопки могильника Кок-Эдиган в 1995 – 1999 гг. // Сохранение и изучение культурного наследия Алтая. – Худяков Ю.С., Юй Су-Хуа. Комплекс вооружения сяньби // Древности Алтая: Изв. лаборатории археологии. -Горно-Алтайск, 2000. – № 5. – С. 37 – 48., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Mironov V.S. Raskopki mogilnika Kok-Edigan v 1995 – 1999 gg. // Sohranenie i izuchenie kulturnogo naslediya Altaya. – Hudyakov Yu.S., Yuj Su-Hua. Kompleks vooruzheniya syanbi // Drevnosti Altaya: Izv. laboratorii arheologii. -Gorno-Altajsk, 2000. – № 5. – S. 37 – 48., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Юй Су-Хуа. Опыт реконструкции защитного доспеха сяньбийского воина // Проблемы истории и культуры кочевых цивилизаций Центральной Азии: – Улан-Удэ, 2000. – Т. 1: Археология. Этнология. – С. 136 – 138., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Yuj Su-Hua. Opyt rekonstrukcii zashhitnogo dospeha syanbijskogo voina // Problemy istorii i kultury kochevyh civilizacij Centralnoj Azii: – Ulan-Ude, 2000. – T. 1: Arheologiya. Etnologiya. – S. 136 – 138., in Russian).
 • Эрдэнэбаатар Д., Худяков Ю.С. Находки бронзовых шлемов в плиточных могилах Северной Монголии // Российская Археология. – 2000. – № 2. – С. 140 – 148., на рус. яз. (Erdenebaatar D., Hudyakov Yu.S. Nahodki bronzovyh shlemov v plitochnyh mogilah Severnoj Mongolii // Rossijskaya Arheologiya. – 2000. – № 2. – S. 140 – 148., in Russian).

1999

 • Борисенко А.Ю., Табалдиев К.Ш., Худяков Ю.С. Особенности поминальной и погребальной обрядности у западных и восточных тюрок в Средней и Центральной Азии // Изучение культурного наследия Востока. Культурные традиции и преемственность в развитии древних культур и цивилизаций: Материалы Междунар. конф. – СПб., 1999. – С. 110 – 111., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Tabaldiev K.Sh., Hudyakov Yu.S. Osobennosti pominalnoj i pogrebalnoj obryadnosti u zapadnyh i vostochnyh tyurok v Srednej i Centralnoj Azii // Izuchenie kulturnogo naslediya Vostoka. Kulturnye tradicii i preemstvennost v razvitii drevnih kultur i civilizacij: Materialy Mezhdunar. konf. – SPb., 1999. – S. 110 – 111., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. IV Международная конференция «Этническая история тюркских народов Сибири и сопредельных территорий» // Гуманитарные науки в Сибири. – 1999. – № 3. – С. 95 – 96., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. IV Mezhdunarodnaya konferenciya «Etnicheskaya istoriya tyurkskih narodov Sibiri i sopredelnyh territorij» // Gumanitarnye nauki v Sibiri. – 1999. – № 3. – S. 95 – 96., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Археологические находки из Приуралья и Западной Сибири // XIV Уральское археологическое совещ.: Тез. докл. – Челябинск, 1999. – С. 153 – 154., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Arheologicheskie nahodki iz Priuralya i Zapadnoj Sibiri // XIV Uralskoe arheologicheskoe soveshh.: Tez. dokl. – Chelyabinsk, 1999. – S. 153 – 154., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Древнетюркские поминальные памятники в Минусинской котловине (по материалам экспедиций XVIII – XIX вв.) // Памятники культуры древних тюрок в Южной Сибири и Центральной Азии. – Новосибирск, 1999. – С. 4 – 22., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Drevnetyurkskie pominalnye pamyatniki v Minusinskoj kotlovine (po materialam ekspedicij XVIII – XIX vv.) // Pamyatniki kultury drevnih tyurok v Yuzhnoj Sibiri i Centralnoj Azii. – Novosibirsk, 1999. – S. 4 – 22., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Древнетюркский культурный феномен в Центральной Азии // Новое о древнем и средневековом Кыргызстане. – Бишкек, 1999. – Вып. 2. – С. 79 – 80., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Drevnetyurkskij kulturnyj fenomen v Centralnoj Azii // Novoe o drevnem i srednevekovom Kyrgyzstane. – Bishkek, 1999. – Vyp. 2. – S. 79 – 80., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Изучение немецкими учеными XVIII – XIX вв. памятников культуры древних тюрков // Интеграция археологических и этнографических исследований. – М.; Омск, 1999. – С. 66 – 68., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Izuchenie nemeczkimi uchenymi XVIII – XIX vv. pamyatnikov kultury drevnih tyurkov // Integraciya arheologicheskih i etnograficheskih issledovanij. – M.; Omsk, 1999. – S. 66 – 68., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Изучение процесса эйкуменизации северо-западной Монголии в древности и средневековье: Тез. докл. конф., посвященной 275-летию РАН. – Тюмень, 1999. – С. 179 – 182., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Izuchenie processa ejkumenizacii severo-zapadnoj Mongolii v drevnosti i srednevekove: Tez. dokl. konf., posvyashhennoj 275-letiyu RAN. – Tyumen, 1999. – S. 179 – 182., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Материалы для создания базы данных об аномальных природных явлениях, происходивших на территории Восточной Монголии и Маньчжурии в эпоху развитого средневековья // Компьютерные исследования монгольских и тибетских исторических источников: Науч. прогр. и тез. – М., 1999. – С. 13., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Materialy dlya sozdaniya bazy dannyh ob anomalnyh prirodnyh yavleniyah, proishodivshih na territorii Vostochnoj Mongolii i Manchzhurii v epohu razvitogo srednevekovya // Kompyuternye issledovaniya mongolskih i tibetskih istoricheskih istochnikov: Nauch. progr. i tez. – M., 1999. – S. 13., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Находки бляшек с изображением панцирных всадников в верхнем Приобье и Прииртышье в XVIII в. // История освоения юга Сибири: экономика, политика, культура. – Бийск, 1999. – С. 106 – 108., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Nahodki blyashek s izobrazheniem pancirnyh vsadnikov v verhnem Priobe i Priirtyshe v XVIII v. // Istoriya osvoeniya yuga Sibiri: ekonomika, politika, kultura. – Bijsk, 1999. – S. 106 – 108., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Находки западноевропейских бронзовых водолеев XII – XV вв. на территории Западной Сибири // Немецкий этнос в Сибири: Альманах гуманитарных исследований. – Новосибирск, 1999. – Вып. 1. – С. 38 – 44., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Nahodki zapadnoevropejskih bronzovyh vodoleev XII – XV vv. na territorii Zapadnoj Sibiri // Nemeczkij etnos v Sibiri: Almanah gumanitarnyh issledovanij. – Novosibirsk, 1999. – Vyp. 1. – S. 38 – 44., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Предметы торевтики древнетюркского времени из Прииртышья и Приобья в коллекции Г.Ф. Миллера // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы VII Годовой итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 1999. – Т. V. – С. 296 – 299., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Predmety torevtiki drevnetyurkskogo vremeni iz Priirtyshya i Priobya v kollekcii G.F. Millera // Problemy arheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnyh territorij: Materialy VII Godovoj itogovoj sessii In-ta arheologii i etnografii SO RAN. – Novosibirsk, 1999. – T. V. – S. 296 – 299., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Роль немецких ученых XVIII – XIX вв. в становлении сибирской тюркологии // Немцы Сибири: история и культура: Рез. докл. III междунар. науч.-практ. конф. – Омск, 1999. – С. 56 – 57., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Rol nemeczkih uchenyh XVIII – XIX vv. v stanovlenii sibirskoj tyurkologii // Nemcy Sibiri: istoriya i kultura: Rez. dokl. III mezhdunar. nauch.-prakt. konf. – Omsk, 1999. – S. 56 – 57., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Средневековые материалы в коллекции Н.К. Витзена из Сибири // Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. – Новосибирск, 1999. – Вып. 2: Горизонты Евразии. – С. 168 – 173., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Srednevekovye materialy v kollekcii N.K. Vitzena iz Sibiri // Evraziya: kulturnoe nasledie drevnih civilizacij. – Novosibirsk, 1999. – Vyp. 2: Gorizonty Evrazii. – S. 168 – 173., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С., Плотникова А.В. Впускное погребение эпохи позднего средневековья из долины реки Эдиган // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы VII Годовой итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 1999. – Т. V. – С. 300 – 305., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S., Plotnikova A.V. Vpusknoe pogrebenie epohi pozdnego srednevekovya iz doliny reki Edigan // Problemy arheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnyh territorij: Materialy VII Godovoj itogovoj sessii In-ta arheologii i etnografii SO RAN. – Novosibirsk, 1999. – T. V. – S. 300 – 305., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С., Цэвээдорж Д. Джунгарская печать из Прииртышской коллекции Г.В. Де Геннина // Природные условия, история и культура Западной Монголии и сопредельных регионов: Тез. докл. IV Междунар. науч. конф. – Томск, 1999. – С. 154 – 155., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S., Ceveedorzh D. Dzhungarskaya pechat iz Priirtyshskoj kollekcii G.V. De Gennina // Prirodnye usloviya, istoriya i kultura Zapadnoj Mongolii i sopredelnyh regionov: Tez. dokl. IV Mezhdunar. nauch. konf. – Tomsk, 1999. – S. 154 – 155., in Russian).
 • Деревянко А.П., Молодин В.И., Ларичев В.Е., Худяков Ю.С., Комиссаров С.А. Новосибирский научный центр СО РАН. Востоковедение в Новосибирском научном центре // Отечественное востоковедение на пороге XXI века: Материалы всероссийского организационно-науч. съезда. – М., 1999. – Бюл. 1. – С. 57 – 68., на рус. яз. (Derevyanko A.P., Molodin V.I., Larichev V.E., Hudyakov Yu.S., Komissarov S.A. Novosibirskij nauchnyj centr SO RAN. Vostokovedenie v Novosibirskom nauchnom centre // Otechestvennoe vostokovedenie na poroge XXI veka: Materialy vserossijskogo organizacionno-nauch. sezda. – M., 1999. – Byul. 1. – S. 57 – 68., in Russian).
 • Молодин В.И., Худяков Ю.С., Зуев А.С., Скобелев С.Г. Первые результаты деятельности совместного сибиреведческого учебно-научного центра по специальностям «археология» и «этнография» Новосибибирского госуниверситета и Ин-та археологии и этнографии Сибирского отделения РАН // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материала VII Годовой итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 1999. – Т. V. – С. 664 – 668., на рус. яз. (Molodin V.I., Hudyakov Yu.S., Zuev A.S., Skobelev S.G. Pervye rezultaty deyatelnosti sovmestnogo sibirevedcheskogo uchebno-nauchnogo centra po specialnostyam «arheologiya» i «etnografiya» Novosibibirskogo gosuniversiteta i In-ta arheologii i etnografii Sibirskogo otdeleniya RAN // Problemy arheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnyh territorij: Materiala VII Godovoj itogovoj sessii In-ta arheologii i etnografii SO RAN. – Novosibirsk, 1999. – T. V. – S. 664 – 668., in Russian).
 • Никоноров В.П., Худяков Ю.С. Изображения воинов из Орлатского могильника // Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. – Новосибирск, 1999. – Вып. 2: Горизонты Евразии. – С. 141 – 154., на рус. яз. (Nikonorov V.P., Hudyakov Yu.S. Izobrazheniya voinov iz Orlatskogo mogilnika // Evraziya: kulturnoe nasledie drevnih civilizacij. – Novosibirsk, 1999. – Vyp. 2: Gorizonty Evrazii. – S. 141 – 154., in Russian).
 • Табалдиев К.Ш., Худяков Ю.С. Древнетюркский памятник Беш-Таш-Короо // Памятники культуры древних тюрок в Южной Сибири и Центральной Азии. – Новосибирск, 1999. – С. 55 – 81., на рус. яз. (Tabaldiev K.Sh., Hudyakov Yu.S. Drevnetyurkskij pamyatnik Besh-Tash-Koroo // Pamyatniki kultury drevnih tyurok v Yuzhnoj Sibiri i Centralnoj Azii. – Novosibirsk, 1999. – S. 55 – 81., in Russian).
 • Табалдиев К.Ш., Худяков Ю.С. Сбруйный набор из местности Алкым в Кочкорской долине Тянь-Шаня // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы VII Годовой итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 1999. – Т. V. – С. 514 – 519., на рус. яз. (Tabaldiev K.Sh., Hudyakov Yu.S. Sbrujnyj nabor iz mestnosti Alkym v Kochkorskoj doline Tyan-Shanya // Problemy arheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnyh territorij: Materialy VII Godovoj itogovoj sessii In-ta arheologii i etnografii SO RAN. – Novosibirsk, 1999. – T. V. – S. 514 – 519., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Древнетюркское погребение на могильнике Терен-Кель // Гуманитарные науки в Сибири. – 1999. – № 3. – С. 21 – 26., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Drevnetyurkskoe pogrebenie na mogilnike Teren-Kel // Gumanitarnye nauki v Sibiri. – 1999. – № 3. – S. 21 – 26., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Исследования в долине р. Катунь // АО 1997 года. – М., 1999. – С. 326., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Issledovaniya v doline r. Katun // AO 1997 goda. – M., 1999. – S. 326., in Russian).
 • Худяков Ю.С. К вопросу о «новом этапе» развития древнетюркской рунической письменности // Памятники культуры древних тюрок в Южной Сибири и Центральной Азии. – Новосибирск, 1999. – С. 103 – 112., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. K voprosu o «novom etape» razvitiya drevnetyurkskoj runicheskoj pismennosti // Pamyatniki kultury drevnih tyurok v Yuzhnoj Sibiri i Centralnoj Azii. – Novosibirsk, 1999. – S. 103 – 112., in Russian).
 • Худяков Ю.С. К вопросу о датировке погребения на Чульском чаа-тасе // Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. – Новосибирск, 1999. – Вып. 2: Горизонты Евразии. – С. 117 – 122., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. K voprosu o datirovke pogrebeniya na Chulskom chaa-tase // Evraziya: kulturnoe nasledie drevnih civilizacij. – Novosibirsk, 1999. – Vyp. 2: Gorizonty Evrazii. – S. 117 – 122., in Russian).
 • Худяков Ю.С. К вопросу о проникновении мировых религий в Южную Сибирь в эпоху средневековья // Изучение культурного наследия Востока. Культурные традиции и преемственность в развитии древних культур и цивилизаций: Материалы Междунар. конф. – СПб., 1999. – С. 156 – 157., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. K voprosu o proniknovenii mirovyh religij v Yuzhnuyu Sibir v epohu srednevekovya // Izuchenie kulturnogo naslediya Vostoka. Kulturnye tradicii i preemstvennost v razvitii drevnih kultur i civilizacij: Materialy Mezhdunar. konf. – SPb., 1999. – S. 156 – 157., in Russian).
 • Худяков Ю.С. К вопросу об укрепленных поселениях и оборонительных сооружениях в Южной Сибири // Кузнецкая старина. – Новокузнецк, 1999. – Вып. 4. – С. 104 – 119., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. K voprosu ob ukreplennyh poseleniyah i oboronitelnyh sooruzheniyah v Yuzhnoj Sibiri // Kuzneczkaya starina. – Novokuzneczk, 1999. – Vyp. 4. – S. 104 – 119., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Культовые комплексы на памятнике Соян-сеё // Интеграция археологических и этнографических исследований. – М.; Омск, 1999. – С. 141 – 142., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Kultovye kompleksy na pamyatnike Soyan-seyo // Integraciya arheologicheskih i etnograficheskih issledovanij. – M.; Omsk, 1999. – S. 141 – 142., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Материалы сакского времени в музее г. Хами // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы VII Годовой итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 1999. – Т. V. – С. 531 – 536, на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Materialy sakskogo vremeni v muzee g. Hami // Problemy arheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnyh territorij: Materialy VII Godovoj itogovoj sessii In-ta arheologii i etnografii SO RAN. – Novosibirsk, 1999. – T. V. – S. 531 – 536, in Russian).
 • Худяков Ю.С. Материалы хуннского времени в музеях Восточного Туркестана // Древности Алтая: Изв. лаборатории археологии. – Горно-Алтайск, 1999. – № 4. – С. 152 – 159., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Materialy hunnskogo vremeni v muzeyah Vostochnogo Turkestana // Drevnosti Altaya: Izv. laboratorii arheologii. – Gorno-Altajsk, 1999. – № 4. – S. 152 – 159., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Научная и педагогическая деятельность е.М. Берс в Новосибирском университете // Третьи Берсовские чтения: Материалы науч.-практ. конф. – Екатеринбург, 1999. – С. 9 – 11., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Nauchnaya i pedagogicheskaya deyatelnost e.M. Bers v Novosibirskom universitete // Treti Bersovskie chteniya: Materialy nauch.-prakt. konf. – Ekaterinburg, 1999. – S. 9 – 11., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Перелистывая «страницы» // Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. – Новосибирск, 1999. – Вып. 2: Горизонты Евразии. – С. 215 – 220., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Perelistyvaya «stranicy» // Evraziya: kulturnoe nasledie drevnih civilizacij. – Novosibirsk, 1999. – Vyp. 2: Gorizonty Evrazii. – S. 215 – 220., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Перспективы палеодемографического изучения древних и средневековых памятников Южной Сибири // Экология древних и современных обществ. Тез. докл. конф., посвящ. 275-летию РАН. – Тюмень, 1999. – С. 131 – 134., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Perspektivy paleodemograficheskogo izucheniya drevnih i srednevekovyh pamyatnikov Yuzhnoj Sibiri // Ekologiya drevnih i sovremennyh obshhestv. Tez. dokl. konf., posvyashh. 275-letiyu RAN. – Tyumen, 1999. – S. 131 – 134., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Предисловие // Памятники культуры древних тюрок в Южной Сибири и Центральной Азии. – Новосибирск,1999. – С. 3., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Predislovie // Pamyatniki kultury drevnih tyurok v Yuzhnoj Sibiri i Centralnoj Azii. – Novosibirsk,1999. – S. 3., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Предметы искусства звериного стиля из музеев провинции Ганьсу и проблема генезиса скифоидных культур Центральной Азии // Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. – Новосибирск, 1999. – Вып. 2: Горизонты Евразии. – С. 135 – 140., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Predmety iskusstva zverinogo stilya iz muzeev provincii Gansu i problema genezisa skifoidnyh kultur Centralnoj Azii // Evraziya: kulturnoe nasledie drevnih civilizacij. – Novosibirsk, 1999. – Vyp. 2: Gorizonty Evrazii. – S. 135 – 140., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Проблема генезиса древнетюркской культуры // Altaica. – М., 1999. – Т. III. – С. 130 – 138., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Problema genezisa drevnetyurkskoj kultury // Altaica. – M., 1999. – T. III. – S. 130 – 138., in Russian).

Худяков Ю.С. Торговые пути, связывавшие Южную Сибири и «Великий Шелковый путь» // Кузнецкая старина. – Новокузнецк, 1999. – Вып. 4. – С. 72 – 84., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Torgovye puti, svyazyvavshie Yuzhnuyu Sibiri i «Velikij Shelkovyj put» // Kuzneczkaya starina. – Novokuzneczk, 1999. – Vyp. 4. – S. 72 – 84., in Russian).

 • Худяков Ю.С. Угорский компонент в составе культур средневековых кочевников Западной Сибири // Обские угры: Материалы II Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири». – Тобольск; Омск, 1999. – С. 81 – 84., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Ugorskij komponent v sostave kultur srednevekovyh kochevnikov Zapadnoj Sibiri // Obskie ugry: Materialy II Sibirskogo simpoziuma «Kulturnoe nasledie narodov Zapadnoj Sibiri». – Tobolsk; Omsk, 1999. – S. 81 – 84., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Алкин С.В., Юй С.-Х. Cяньби и Южная Сибирь // Древности Алтая: Изв. лаборатории археологии. – Горно-Алтайск, 1999. – № 4. – С. 163 – 169., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Alkin S.V., Yuj S.-H. Cyanbi i Yuzhnaya Sibir // Drevnosti Altaya: Izv. laboratorii arheologii. – Gorno-Altajsk, 1999. – № 4. – S. 163 – 169., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю. Археологические материалы скифского времени из коллекции Г.В. Де Геннина из Прииртышья // Итоги изучения скифской эпохи Алтая и сопредельных территорий: Материалы междунар. науч. конф. – Барнаул, 1999. – С. 226 – 228., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Borisenko A.Yu. Arheologicheskie materialy skifskogo vremeni iz kollekcii G.V. De Gennina iz Priirtyshya // Itogi izucheniya skifskoj epohi Altaya i sopredelnyh territorij: Materialy mezhdunar. nauch. konf. – Barnaul, 1999. – S. 226 – 228., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю. Материалы для создания базы данных о земных катастрофах космического происхождения из летописей государства Пэкче // Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии в средние века. – М., 1999. – Вып. 7. – С. 273 – 292., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Borisenko A.Yu. Materialy dlya sozdaniya bazy dannyh o zemnyh katastrofah kosmicheskogo proishozhdeniya iz letopisej gosudarstva Pekche // Elektronnye biblioteki i bazy dannyh po istorii Evrazii v srednie veka. – M., 1999. – Vyp. 7. – S. 273 – 292., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Ким С.А. Древнетюркские поминальные памятники в долине р. Нарын в Туве // Памятники культуры древних тюрок в Южной Сибири и Центральной Азии. – Новосибирск, 1999. – С. 23 – 54., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Kim S.A. Drevnetyurkskie pominalnye pamyatniki v doline r. Naryn v Tuve // Pamyatniki kultury drevnih tyurok v Yuzhnoj Sibiri i Centralnoj Azii. – Novosibirsk, 1999. – S. 23 – 54., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Комиссаров С.А. Кочевые цивилизации Восточного Туркестана в евразийском аспекте (к постановке проблемы) // Выпускники НГУ и научно-технический прогресс: Материалы междунар. конф. – Новосибирск, 1999. – Ч. 2. – С. 77 – 79., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Komissarov S.A. Kochevye civilizacii Vostochnogo Turkestana v evrazijskom aspekte (k postanovke problemy) // Vypuskniki NGU i nauchno-tehnicheskij progress: Materialy mezhdunar. konf. – Novosibirsk, 1999. – Ch. 2. – S. 77 – 79., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Маттис Л.С. О вооружении корейского воина в эпоху раннего средневековья // Традиционная культура востока Азии. – Благовещенск, 1999. – Вып. 2. – С. 126 – 139., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Mattis L.S. O vooruzhenii korejskogo voina v epohu rannego srednevekovya // Tradicionnaya kultura vostoka Azii. – Blagoveshhensk, 1999. – Vyp. 2. – S. 126 – 139., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Миронов В.С. Раскопки курганов пазырыкской культуры на памятниках Кок-Эдиган и Тянгыс-Тыт в 1999 г. // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы VII Годовой итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 1999. – Т. V. – С. 537 – 541., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Mironov V.S. Raskopki kurganov pazyrykskoj kultury na pamyatnikah Kok-Edigan i Tyangys-Tyt v 1999 g. // Problemy arheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnyh territorij: Materialy VII Godovoj itogovoj sessii In-ta arheologii i etnografii SO RAN. – Novosibirsk, 1999. – T. V. – S. 537 – 541., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Сальникова И.В. Методика использования компьютерных технологий для систематизации пространственных проникателей дистанционного действия, относящихся к монгольскому периоду (XII – XIV вв.) // Компьютерные исследования монгольских и тибетских исторических источников: Науч. прогр. и тез. – М., 1999. – С. 24 – 25., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Salnikova I.V. Metodika ispolzovaniya kompyuternyh tehnologij dlya sistematizacii prostranstvennyh pronikatelej distancionnogo dejstviya, otnosyashhihsya k mongolskomu periodu (XII – XIV vv.) // Kompyuternye issledovaniya mongolskih i tibetskih istoricheskih istochnikov: Nauch. progr. i tez. – M., 1999. – S. 24 – 25., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Сальникова И.В. Применение компьютерных технологий для систематизации пространственных проникателей дистанционного действия // Молодая археология и этнология Сибири: Материалы XXXIX РАЭСК. – Чита, 1999. – Ч. II. – С. 43 – 45., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Salnikova I.V. Primenenie kompyuternyh tehnologij dlya sistematizacii prostranstvennyh pronikatelej distancionnogo dejstviya // Molodaya arheologiya i etnologiya Sibiri: Materialy XXXIX RAESK. – Chita, 1999. – Ch. II. – S. 43 – 45., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш. Петроглифы Кара-Тоо // Новое о древнем и средневековом Кыргызстане. – Бишкек, 1999. – Вып. 2. – С. 14 – 21., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Tabaldiev K.Sh. Petroglify Kara-Too // Novoe o drevnem i srednevekovom Kyrgyzstane. – Bishkek, 1999. – Vyp. 2. – S. 14 – 21., in Russian).

Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш. Реконструкция конского убранства древних тюрок центрального Тянь-Шаня // Российская археология. – 1999. – № 3. – С. 50 – 58., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Tabaldiev K.Sh. Rekonstrukciya konskogo ubranstva drevnih tyurok centralnogo Tyan-Shanya // Rossijskaya arheologiya. – 1999. – № 3. – S. 50 – 58., in Russian).

 • Худяков Ю.С., Турбат Ц. Древнетюркское погребение на памятнике Элст Хутул в Северной Монголии // Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. – Новосибирск, 1999. – Вып. 2: Горизонты Евразии. – С. 82 – 87., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Turbat Cz. Drevnetyurkskoe pogrebenie na pamyatnike Elst Hutul v Severnoj Mongolii // Evraziya: kulturnoe nasledie drevnih civilizacij. – Novosibirsk, 1999. – Vyp. 2: Gorizonty Evrazii. – S. 82 – 87., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Цэвээндорж Д. Древнетюркское погребение из могильника Цаган-Хайрхак-Уул в северо-западной Монголии // Памятники культуры древних тюрок в Южной Сибири и Центральной Азии. – Новосибирск, 1999. – С. 81 – 90., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Ceveendorzh D. Drevnetyurkskoe pogrebenie iz mogilnika Czagan-Hajrhak-Uul v severo-zapadnoj Mongolii // Pamyatniki kultury drevnih tyurok v Yuzhnoj Sibiri i Centralnoj Azii. – Novosibirsk, 1999. – S. 81 – 90., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Цэвээндорж Д. Средневековое впускное захоронение из могильника Цогт-Хиргист-Хоолой в Гобийском Алтае // Древности Алтая: Изв. лаборатории археологии. – Горно-Алтайск, 1999. – № 4. – С. 173 – 182., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Ceveendorzh D. Srednevekovoe vpusknoe zahoronenie iz mogilnika Czogt-Hirgist-Hooloj v Gobijskom Altae // Drevnosti Altaya: Izv. laboratorii arheologii. – Gorno-Altajsk, 1999. – № 4. – S. 173 – 182., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Цэвээндорж Д. Средневековое впускное коллективное захоронение из могильника Цогт-Хиргист-Хоолой в Гобийском Алтае // Традиционная культура востока Азии. – Благовещенск, 1999. – Вып. 2. – С. 185 – 193., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Ceveendorzh D. Srednevekovoe vpusknoe kollektivnoe zahoronenie iz mogilnika Czogt-Hirgist-Hooloj v Gobijskom Altae // Tradicionnaya kultura vostoka Azii. – Blagoveshhensk, 1999. – Vyp. 2. – S. 185 – 193., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Эрдэнэбаатар Д. Средневековые скальные захоронения в Монгольском Алтае // Традиционная культура востока Азии. – Благовещенск, 1999. – Вып. 2. – С. 212 – 213., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Erdenebaatar D. Srednevekovye skalnye zahoroneniya v Mongolskom Altae // Tradicionnaya kultura vostoka Azii. – Blagoveshhensk, 1999. – Vyp. 2. – S. 212 – 213., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Юй С.-Х. Археологическая культура племен сяньби в Центральной Азии // Геохимия ландшафтов, палеоэкология человека и этногенез: Тез. докл. междунар. симпоз. – Улан-Удэ, 1999. – С 506 – 507 (на русск. и англ. яз.)., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Yuj S.-H. Arheologicheskaya kultura plemen syanbi v Centralnoj Azii // Geohimiya landshaftov, paleoekologiya cheloveka i etnogenez: Tez. dokl. mezhdunar. simpoz. – Ulan-Ude, 1999. – S 506 – 507 (na russk. i angl. yaz.)., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Юй С.-Х. Археологические памятники культуры сяньби // Молодая археология и этнология Сибири: Материалы XXXIX РАЭСК. – Чита, 1999. – Ч. II. – С. 47 – 48., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Yuj S.-H. Arheologicheskie pamyatniki kultury syanbi // Molodaya arheologiya i etnologiya Sibiri: Materialy XXXIX RAESK. – Chita, 1999. – Ch. II. – S. 47 – 48., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Юй С.-Х. Комплекс вооружения сяньбийского воина // Интеграция археологических и этнографических исследований. – М.; Омск, 1999. – С. 142 – 144., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Yuj S.-H. Kompleks vooruzheniya syanbijskogo voina // Integraciya arheologicheskih i etnograficheskih issledovanij. – M.; Omsk, 1999. – S. 142 – 144., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Юй С.-Х. Комплекс Пиаьян племени дунху // Молодая археология и этнология Сибири: Материалы XXXIX РАЭСК. – Чита, 1999. – Ч. II. – С. 45 – 47., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Yuj S.-H. Kompleks Piayan plemeni dunhu // Molodaya arheologiya i etnologiya Sibiri: Materialy XXXIX RAESK. – Chita, 1999. – Ch. II. – S. 45 – 47., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Юй С.-Х. Опыт выделения археологических комплексов племен дунху // Традиционная культура востока Азии. – Благовещенск, 1999. – Вып. 2. – С. 99 – 108., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Yuj S.-H. Opyt vydeleniya arheologicheskih kompleksov plemen dunhu // Tradicionnaya kultura vostoka Azii. – Blagoveshhensk, 1999. – Vyp. 2. – S. 99 – 108., in Russian).

1998

 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Археологические материалы древнетюркского времени из коллекции Г.В. Де Геннина из Прииртышья // Этническая история тюркских народов Сибири и сопредельных территорий. – Омск, 1998. – С. 40 – 43., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Arheologicheskie materialy drevnetyurkskogo vremeni iz kollekcii G.V. De Gennina iz Priirtyshya // Etnicheskaya istoriya tyurkskih narodov Sibiri i sopredelnyh territorij. – Omsk, 1998. – S. 40 – 43., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Изучение немецкими учеными и путешественниками XVIII – XIX вв. истории и культуры сибирских татар // Сибирские татары: Материалы I Сибирского симпоз. «Культурное наследие народов Западной Сибири». – Тобольск, 1998. – С. 14 – 15., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Izuchenie nemeczkimi uchenymi i puteshestvennikami XVIII – XIX vv. istorii i kultury sibirskih tatar // Sibirskie tatary: Materialy I Sibirskogo simpoz. «Kulturnoe nasledie narodov Zapadnoj Sibiri». – Tobolsk, 1998. – S. 14 – 15., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Конференция «Немцы в Сибири: история и современность» // Гуманитарные науки в Сибири. – 1998. – № 3. – С. 124 – 125., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Konferenciya «Nemcy v Sibiri: istoriya i sovremennost» // Gumanitarnye nauki v Sibiri. – 1998. – № 3. – S. 124 – 125., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Находки гильдесгеймских акваманилов 12 – 13 вв. на территории Сибири // Археология и этнография Сибири и Дальнего востока. – Улан-Удэ, 1989. – С. 88 – 89., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Nahodki gildesgejmskih akvamanilov 12 – 13 vv. na territorii Sibiri // Arheologiya i etnografiya Sibiri i Dalnego vostoka. – Ulan-Ude, 1989. – S. 88 – 89., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Находки западноевропейских водолеев XII – XV вв. на территории Западной Сибири // Интеграция археологических и этнографических исследований: Материалы VI Междунар. науч. семинара. – СПб.; Омск, 1998. – Ч. 1. – С. 22 – 24., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Nahodki zapadnoevropejskih vodoleev XII – XV vv. na territorii Zapadnoj Sibiri // Integraciya arheologicheskih i etnograficheskih issledovanij: Materialy VI Mezhdunar. nauch. seminara. – SPb.; Omsk, 1998. – Ch. 1. – S. 22 – 24., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Немцы в Сибири в XV – XVII вв. // Южная Сибирь в составе России: проблемы, поиски, решения: Материалы науч.-практ. конф., посвящ. 280-летию Саянского острога. – Шушенское, 1998. – С. 90 – 95., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Nemcy v Sibiri v XV – XVII vv. // Yuzhnaya Sibir v sostave Rossii: problemy, poiski, resheniya: Materialy nauch.-prakt. konf., posvyashh. 280-letiyu Sayanskogo ostroga. – Shushenskoe, 1998. – S. 90 – 95., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. О путях проникновения западноевропейского клинкового оружия в Западную Сибирь в XII – XIII вв. // Военная археология. Оружие и военное дело в исторической и социальной перспективе. – СПб., 1998. – С. 258 – 260., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. O putyah proniknoveniya zapadnoevropejskogo klinkovogo oruzhiya v Zapadnuyu Sibir v XII – XIII vv. // Voennaya arheologiya. Oruzhie i voennoe delo v istoricheskoj i socialnoj perspektive. – SPb., 1998. – S. 258 – 260., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Памятники культуры древних тюрок в Среднекатунском археологическом микрорайоне // Археологические микрорайоны Западной Сибири: Материалы конф. – Омск, 1998. – С. 8 – 10., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Pamyatniki kultury drevnih tyurok v Srednekatunskom arheologicheskom mikrorajone // Arheologicheskie mikrorajony Zapadnoj Sibiri: Materialy konf. – Omsk, 1998. – S. 8 – 10., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Поминальные памятники древних тюрок на Среднем Енисее по материалам экспедиций 18 – 19 вв. // Сибирь в панораме тысячелетий: Материалы междунар. симпоз. – Новосибирск, 1998. – Т. 1. – С. 51 – 63., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Pominalnye pamyatniki drevnih tyurok na Srednem Enisee po materialam ekspedicij 18 – 19 vv. // Sibir v panorame tysyacheletij: Materialy mezhdunar. simpoz. – Novosibirsk, 1998. – T. 1. – S. 51 – 63., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Представления немецких ученых 18 – 19 вв. о культурно-хозяйственном типе енисейских кыргызов // Система жизнеобеспечения традиционных обществ в древности и средневековье. – Томск, 1998. – С. 96 – 98., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Predstavleniya nemeczkih uchenyh 18 – 19 vv. o kulturno-hozyajstvennom tipe enisejskih kyrgyzov // Sistema zhizneobespecheniya tradicionnyh obshhestv v drevnosti i srednevekove. – Tomsk, 1998. – S. 96 – 98., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Сведения об аномальных природных явлениях, наблюдавшихся на территории юго-западной Кореи в древности и раннем средневековье (по материалам летописей Государства Пэкче) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы VI Годовой итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 1998. – Т. IV. – С. 214 – 218., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Svedeniya ob anomalnyh prirodnyh yavleniyah, nablyudavshihsya na territorii yugo-zapadnoj Korei v drevnosti i rannem srednevekove (po materialam letopisej Gosudarstva Pekche) // Problemy arheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnyh territorij: Materialy VI Godovoj itogovoj sessii In-ta arheologii i etnografii SO RAN. – Novosibirsk, 1998. – T. IV. – S. 214 – 218., in Russian).
 • Ведерников Ю.А., Лбов Г.С., Понько В.А., Худяков Ю.С. К математическому обнаружению закономерностей в базе данных по земным катастрофам космического происхождения // Третий сибирский конгр. по прикладной и индустриальной математике (INPRIM – 98): Тез. докл. – Новосибирск, 1998. – Ч. IV. – С. 83., на рус. яз. (Vedernikov Yu.A., Lbov G.S., Ponko V.A., Hudyakov Yu.S. K matematicheskomu obnaruzheniyu zakonomernostej v baze dannyh po zemnym katastrofam kosmicheskogo proishozhdeniya // Tretij sibirskij kongr. po prikladnoj i industrialnoj matematike (INPRIM – 98): Tez. dokl. – Novosibirsk, 1998. – Ch. IV. – S. 83., in Russian).
 • Ведерников Ю.А., Лбов Г.С., Понько В.А., Худяков Ю.С. Обратные задания экологии ближнего космоса // Устойчивое развитие и космический мониторинг. – Новосибирск, 1998. – С. 31 – 32., на рус. яз. (Vedernikov Yu.A., Lbov G.S., Ponko V.A., Hudyakov Yu.S. Obratnye zadaniya ekologii blizhnego kosmosa // Ustojchivoe razvitie i kosmicheskij monitoring. – Novosibirsk, 1998. – S. 31 – 32., in Russian).
 • Деревянко А.П., Молодин В.И., Ларичев В.Е., Худяков Ю.С., Комиссаров С.А. Востоковедение в Новосибирском научном центре // Бюллетень общества востоковедов. – М., 1998. – Вып. 1: Материалы всероссийского организационно-научного съезда. Отечественное востоковедение на пороге XXI века. – С. 58 – 69., на рус. яз. (Derevyanko A.P., Molodin V.I., Larichev V.E., Hudyakov Yu.S., Komissarov S.A. Vostokovedenie v Novosibirskom nauchnom centre // Byulleten obshhestva vostokovedov. – M., 1998. – Vyp. 1: Materialy vserossijskogo organizacionno-nauchnogo sezda. Otechestvennoe vostokovedenie na poroge XXI veka. – S. 58 – 69., in Russian).
 • Деревянко А.П., Молодин В.И., Худяков Ю.С. Археологические исследования Ин-та археологии и этнографии СО РАН в Хакасии // Россия и Хакасия: 290 лет совместного развития. – Абакан, 1998. – С. 59 – 63., на рус. яз. (Derevyanko A.P., Molodin V.I., Hudyakov Yu.S. Arheologicheskie issledovaniya In-ta arheologii i etnografii SO RAN v Hakasii // Rossiya i Hakasiya: 290 let sovmestnogo razvitiya. – Abakan, 1998. – S. 59 – 63., in Russian).
 • Деревянко Е.И., Лбов Г.С., Рыбина Е.В., Худяков Ю.С., Гришин А.Е., Бериков В.Б., Неделько В.М., Викентьев А.А. Компьютерная система анализа данных погребальных памятников эпохи неолита и ранней бронзы // Интеграционные программы фундаментальных исследований. – Новосибирск, 1998. – С. 135 – 143., на рус. яз. (Derevyanko E.I., Lbov G.S., Rybina E.V., Hudyakov Yu.S., Grishin A.E., Berikov V.B., Nedelko V.M., Vikentev A.A. Kompyuternaya sistema analiza dannyh pogrebalnyh pamyatnikov epohi neolita i rannej bronzy // Integracionnye programmy fundamentalnyh issledovanij. – Novosibirsk, 1998. – S. 135 – 143., in Russian).
 • Кочеев В.А., Худяков Ю.С. Палаш из Беш-Озека // Охрана и изучение культурного наследия Алтая. – Барнаул, 1998. – Ч. 2. – С. 239 – 242., на рус. яз. (Kocheev V.A., Hudyakov Yu.S. Palash iz Besh-Ozeka // Ohrana i izuchenie kulturnogo naslediya Altaya. – Barnaul, 1998. – Ch. 2. – S. 239 – 242., in Russian).
 • Кузнецов Н.Д., Худяков Ю.С. О захоронении собак на Среднем Енисее по человеческому обряду // Сибирь в панораме тысячелетий: Материалы междунар. симпоз. – Новосибирск, 1998. – Т. 1. – С. 308 – 315., на рус. яз. (Kuzneczov N.D., Hudyakov Yu.S. O zahoronenii sobak na Srednem Enisee po chelovecheskomu obryadu // Sibir v panorame tysyacheletij: Materialy mezhdunar. simpoz. – Novosibirsk, 1998. – T. 1. – S. 308 – 315., in Russian).
 • Молодин В.И., Худяков Ю.С. Комплекс вооружения населения Западной и Южной Сибири в развитом бронзовом веке // Военная археология. Оружие и военное дело в исторической и социальной перспективе. – СПб., 1998. – С. 37 – 41., на рус. яз. (Molodin V.I., Hudyakov Yu.S. Kompleks vooruzheniya naseleniya Zapadnoj i Yuzhnoj Sibiri v razvitom bronzovom veke // Voennaya arheologiya. Oruzhie i voennoe delo v istoricheskoj i socialnoj perspektive. – SPb., 1998. – S. 37 – 41., in Russian).
 • Хаславская Л.М., Казаков В.Г., Задорожный А.М., Худяков Ю.С. WEB-музей «Древнее искусство Сибири». Опыт применения в учебном процессе и перспективы // Новые информационные технологии в университетском образовании: Материалы Междунар. науч.-методол. конф. – Новосибирск, 1998. – С. 89 – 91., на рус. яз. (Haslavskaya L.M., Kazakov V.G., Zadorozhnyj A.M., Hudyakov Yu.S. WEB-muzej «Drevnee iskusstvo Sibiri». Opyt primeneniya v uchebnom processe i perspektivy // Novye informacionnye tehnologii v universitetskom obrazovanii: Materialy Mezhdunar. nauch.-metodol. konf. – Novosibirsk, 1998. – S. 89 – 91., in Russian).
 • Худяков Ю.С. «Стрелы любви» или «стрелы с грозами» // Междунар. конф. по первобытному искусству: Тез. докл. – Кемерово, 1998. – С. 52 – 54., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. «Strely lyubvi» ili «strely s grozami» // Mezhdunar. konf. po pervobytnomu iskusstvu: Tez. dokl. – Kemerovo, 1998. – S. 52 – 54., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Анализ исторических сведений и перспективы разработки методики поиска и картографирования следов метеоритов в Южной Сибири // Вопросы археологии Северной и Центральной Азии. – Кемерово; Гурьевск, 1998. – С. 234 – 238., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Analiz istoricheskih svedenij i perspektivy razrabotki metodiki poiska i kartografirovaniya sledov meteoritov v Yuzhnoj Sibiri // Voprosy arheologii Severnoj i Centralnoj Azii. – Kemerovo; Gurevsk, 1998. – S. 234 – 238., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Древнетюркские изваяния из Восточного Туркестана // Древние культуры Центральной Азии и Санкт-Петербург: Материалы Всероссийской науч. конф., посвящ. 70-летию А.Д. Грача. – СПб., 1998. – С. 215 – 219., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Drevnetyurkskie izvayaniya iz Vostochnogo Turkestana // Drevnie kultury Centralnoj Azii i Sankt-Peterburg: Materialy Vserossijskoj nauch. konf., posvyashh. 70-letiyu A.D. Gracha. – SPb., 1998. – S. 215 – 219., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Зеркало из могильника Усть-Эдиган // Древности Алтая: Изв. лаборатории археологии. – Горно-Алтайск, 1998. – № 3. – С. 135 – 143., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Zerkalo iz mogilnika Ust-Edigan // Drevnosti Altaya: Izv. laboratorii arheologii. – Gorno-Altajsk, 1998. – № 3. – S. 135 – 143., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Из истории дипломатической практики государства кыргызов на Енисее // История и культура народов Саяно-Алтая: в прошлом, настоящем и будущем. – Горно-Алтайск, 1998. – С. 19 – 21., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Iz istorii diplomaticheskoj praktiki gosudarstva kyrgyzov na Enisee // Istoriya i kultura narodov Sayano-Altaya: v proshlom, nastoyashhem i budushhem. – Gorno-Altajsk, 1998. – S. 19 – 21., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Из истории изучения Когунекского археологического микрорайона // Археологические микрорайоны Западной Сибири: Материалы конф. – Омск, 1998. – С. 75 – 77., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Iz istorii izucheniya Kogunekskogo arheologicheskogo mikrorajona // Arheologicheskie mikrorajony Zapadnoj Sibiri: Materialy konf. – Omsk, 1998. – S. 75 – 77., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Керамика хуннского времени из долины р. Эдиган // Древние поселения Алтая. – Барнаул, 1998. – С. 206 – 211., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Keramika hunnskogo vremeni iz doliny r. Edigan // Drevnie poseleniya Altaya. – Barnaul, 1998. – S. 206 – 211., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Материалы древнетюркской культуры из музеев Восточного Туркестана // Сибирь в панораме тысячелетий: Материалы междунар. симпоз. – Новосибирск, 1998. – Т. 1. – С. 592 – 599., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Materialy drevnetyurkskoj kultury iz muzeev Vostochnogo Turkestana // Sibir v panorame tysyacheletij: Materialy mezhdunar. simpoz. – Novosibirsk, 1998. – T. 1. – S. 592 – 599., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Основные проблемы изучения культуры древних тюрок // Сибирские татары: Материалы I Сибирского симпоз. «Культурное наследие народов Западной Сибири». – Тобольск, 1998. – С. 68 – 69., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Osnovnye problemy izucheniya kultury drevnih tyurok // Sibirskie tatary: Materialy I Sibirskogo simpoz. «Kulturnoe nasledie narodov Zapadnoj Sibiri». – Tobolsk, 1998. – S. 68 – 69., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Охранные работы в зоне затопления Катунской ГЭС в 1992 г. // Охрана и изучение культурного наследия Алтая. – Барнаул,1998. – Ч. 2. – С. 214 – 217., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Ohrannye raboty v zone zatopleniya Katunskoj GES v 1992 g. // Ohrana i izuchenie kulturnogo naslediya Altaya. – Barnaul,1998. – Ch. 2. – S. 214 – 217., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Погребения со шкурой коня в Минусинской котловине // Материалы по археологии Южного Урала. – Уфа, 1998. – С. 95 – 108., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Pogrebeniya so shkuroj konya v Minusinskoj kotlovine // Materialy po arheologii Yuzhnogo Urala. – Ufa, 1998. – S. 95 – 108., in Russian).

Худяков Ю.С. Проблема генезиса культуры хуннского времени в Горном Алтае // Древности Алтая: Изв. лаборатории археологии. – Горно-Алтайск, 1998. – № 3. – С. 97 – 112., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Problema genezisa kultury hunnskogo vremeni v Gornom Altae // Drevnosti Altaya: Izv. laboratorii arheologii. – Gorno-Altajsk, 1998. – № 3. – S. 97 – 112., in Russian).

 • Худяков Ю.С. Раскопки могильника Усть-Эдиган в 1990 г. // Вопросы археологии Северной и Центральной Азии. – Кемерово; Гурьевск, 1998. – С. 160 – 206., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Raskopki mogilnika Ust-Edigan v 1990 g. // Voprosy arheologii Severnoj i Centralnoj Azii. – Kemerovo; Gurevsk, 1998. – S. 160 – 206., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Реконструкция узды из древнетюркского погребения на могильнике Ибыргыс-кисте // Гуманитарные науки в Сибири. – 1998. – № 3. – С. 31 – 39., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Rekonstrukciya uzdy iz drevnetyurkskogo pogrebeniya na mogilnike Ibyrgys-kiste // Gumanitarnye nauki v Sibiri. – 1998. – № 3. – S. 31 – 39., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Скульптуры древних тюрок в империи Тан // Этническая история тюркских народов Сибири и сопредельных территорий. – Омск, 1998. – С. 72 – 76., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Skulptury drevnih tyurok v imperii Tan // Etnicheskaya istoriya tyurkskih narodov Sibiri i sopredelnyh territorij. – Omsk, 1998. – S. 72 – 76., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Средневековые культовые комплексы на памятнике Соян-сее // Южная Сибирь в составе России: проблемы, поиски, решения: Материалы науч.-практ. конф., посвящ. 280-летию Саянского острога. – Шушенское, 1998. – С. 22 – 28., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Srednevekovye kultovye kompleksy na pamyatnike Soyan-see // Yuzhnaya Sibir v sostave Rossii: problemy, poiski, resheniya: Materialy nauch.-prakt. konf., posvyashh. 280-letiyu Sayanskogo ostroga. – Shushenskoe, 1998. – S. 22 – 28., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Средневековые памятники Верхнего Чулыма // Археологические и фольклорные источники по истории Алтая. – Горно-Алтайск, 1998. – С. 122 – 128., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Srednevekovye pamyatniki Verhnego Chulyma // Arheologicheskie i folklornye istochniki po istorii Altaya. – Gorno-Altajsk, 1998. – S. 122 – 128., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Угроза нового нашествия бугровщиков // Охрана и изучение культурного наследия Алтая. – Барнаул, 1998. – Ч. 1. – С. 24 – 26., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Ugroza novogo nashestviya bugrovshhikov // Ohrana i izuchenie kulturnogo naslediya Altaya. – Barnaul, 1998. – Ch. 1. – S. 24 – 26., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Эдиганская мумия // Природа. – 1998. – № 10. – С. 33 – 38., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Ediganskaya mumiya // Priroda. – 1998. – № 10. – S. 33 – 38., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Этнокультурная ситуация в Горном Алтае в первой половине II тыс. н.э. // Интеграция археологических и этнографических исследований: Материалы VI Междунар. науч. семинара. – СПб.; Омск, 1998. – Ч. 2. – С. 121 – 123., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Etnokulturnaya situaciya v Gornom Altae v pervoj polovine II tys. n.e. // Integraciya arheologicheskih i etnograficheskih issledovanij: Materialy VI Mezhdunar. nauch. seminara. – SPb.; Omsk, 1998. – Ch. 2. – S. 121 – 123., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Бобров Л.В. Реконструкция комплекса вооружения позднесредневекового сибирского татарского воина // Этническая история тюркских народов Сибири и сопредельных территорий. – Омск, 1998. – С. 99 – 102., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Bobrov L.V. Rekonstrukciya kompleksa vooruzheniya pozdnesrednevekovogo sibirskogo tatarskogo voina // Etnicheskaya istoriya tyurkskih narodov Sibiri i sopredelnyh territorij. – Omsk, 1998. – S. 99 – 102., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю. Изображения воинов на петроглифах бронзового века в Центральной Азии // Междунар. конф. по первобытному искусству: Тез. докл. – Кемерово, 1998. – С. 123 – 125., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Borisenko A.Yu. Izobrazheniya voinov na petroglifah bronzovogo veka v Centralnoj Azii // Mezhdunar. konf. po pervobytnomu iskusstvu: Tez. dokl. – Kemerovo, 1998. – S. 123 – 125., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю. Своеобразное впускное погребение древнетюркского времени на могильнике Тянгыс-Тыт // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы VI Годовой итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 1998. – Т. IV. – С. 369 – 373., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Borisenko A.Yu. Svoeobraznoe vpusknoe pogrebenie drevnetyurkskogo vremeni na mogilnike Tyangys-Tyt // Problemy arheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnyh territorij: Materialy VI Godovoj itogovoj sessii In-ta arheologii i etnografii SO RAN. – Novosibirsk, 1998. – T. IV. – S. 369 – 373., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Кузнецов Н.А. Ритуальные захоронения собак в Минусинской котловине (по материалам раскопок Южно-сибирского отряда) // Вопросы археологии Северной и Центральной Азии. – Кемерово; Гурьевск, 1998. – С. 128 – 143., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Kuzneczov N.A. Ritualnye zahoroneniya sobak v Minusinskoj kotlovine (po materialam raskopok Yuzhno-sibirskogo otryada) // Voprosy arheologii Severnoj i Centralnoj Azii. – Kemerovo; Gurevsk, 1998. – S. 128 – 143., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Миронов В.С. Раскопки курганов пазырыкской культуры в долине р. Эдиган в 1998 г. // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы VI Годовой итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 1998. – Т. IV. – С. 374 – 378., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Mironov V.S. Raskopki kurganov pazyrykskoj kultury v doline r. Edigan v 1998 g. // Problemy arheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnyh territorij: Materialy VI Godovoj itogovoj sessii In-ta arheologii i etnografii SO RAN. – Novosibirsk, 1998. – T. IV. – S. 374 – 378., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Миронов В.С. Система жизнеобеспечения у населения Средней Катуни в скифское время // Система жизнеобеспечения традиционных обществ в древности и современности: Материалы XI Западно-Сибирской археолого-этнографической конф. – Томск, 1998. – С. 147 – 150., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Mironov V.S. Sistema zhizneobespecheniya u naseleniya Srednej Katuni v skifskoe vremya // Sistema zhizneobespecheniya tradicionnyh obshhestv v drevnosti i sovremennosti: Materialy XI Zapadno-Sibirskoj arheologo-etnograficheskoj konf. – Tomsk, 1998. – S. 147 – 150., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш., Солтобаев О.А. Сравнительный анализ комплексов вооружения западных и восточных тюрок // Военная археология. Оружие и военное дело в исторической и социальной перспективе. – СПб., 1998. – С. 296 – 298., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Tabaldiev K.Sh., Soltobaev O.A. Sravnitelnyj analiz kompleksov vooruzheniya zapadnyh i vostochnyh tyurok // Voennaya arheologiya. Oruzhie i voennoe delo v istoricheskoj i socialnoj perspektive. – SPb., 1998. – S. 296 – 298., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Эбель А.В. Находки из мумифицированного погребения на реке Кам-Тытугем в Горном Алтае // Археология и этнография Сибири и Дальнего Востока. – Улан-Удэ, 1998. – С. 114 – 115., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Ebel A.V. Nahodki iz mumificirovannogo pogrebeniya na reke Kam-Tytugem v Gornom Altae // Arheologiya i etnografiya Sibiri i Dalnego Vostoka. – Ulan-Ude, 1998. – S. 114 – 115., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Эбель А.В., Кочеев В.А. Лук и стрелы из погребения на р. Кам-Тытугем в Горном Алтае // Актуальные вопросы истории Сибири. – Барнаул, 1998. – С. 279 – 288., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Ebel A.V., Kocheev V.A. Luk i strely iz pogrebeniya na r. Kam-Tytugem v Gornom Altae // Aktualnye voprosy istorii Sibiri. – Barnaul, 1998. – S. 279 – 288., in Russian).

1997

 • Chudiakow Yu.S. Hunnenzeitliche Tracht einer Nomadin aus dem Hochaltai // Eurasia Antiqua. Ztschr. f?r Arch?ologie Eurasiens. – Berlin, 1997. – Bd. 3. – S. 581 – 594., in English
 • Khudiakov Yu.S. Uvs-Noor Hollow eycumenisation processes particularities at Ancienty and Middlagety // Устойчивое развитие малых народов Центральной Азии и степные экосистемы. – Кызыл; Москва, 1997. – Т. 2. – С. 259 – 260., in English
 • Khudiakov Yu.S., Salnikova I.W. Method of using computer technologies to systematize dimensional piereing weapons of distant action // Oriental studies in the 20th century: achievements and prospects. – M., 1997. – P. 183 – 184., in English
 • Khudiakov Yu.S., Tabaldiev K.S. Archaeological reconstruction of the horse equipment of the ancient turcik nomads of Central Tian-Shan // J. of Korean Ancient Historical Soc. – Seoul, 1997. – N 10. – P. 229 – 245., in English
 • Антонова О.А., Худяков Ю.С. Переход от бронзолитейного к железоделательному производству оружия у кочевников Южной Сибири // 275 лет сибирской археологии: Материалы XXXVII РАЭСК. – Красноярск, 1997. – С. 39 – 40., на рус. яз. (Antonova O.A., Hudyakov Yu.S. Perehod ot bronzolitejnogo k zhelezodelatelnomu proizvodstvu oruzhiya u kochevnikov Yuzhnoj Sibiri // 275 let sibirskoj arheologii: Materialy XXXVII RAESK. – Krasnoyarsk, 1997. – S. 39 – 40., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. В. Шотт о енисейских кыргызах // Россия и Восток. Археология и этническая история: Материалы IV Междунар. конф. «Россия и Восток: проблемы взаимодействия». – Омск, 1997. – С. 142 – 145., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. V. Shott o enisejskih kyrgyzah // Rossiya i Vostok. Arheologiya i etnicheskaya istoriya: Materialy IV Mezhdunar. konf. «Rossiya i Vostok: problemy vzaimodejstviya». – Omsk, 1997. – S. 142 – 145., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Древнетюркские изваяния в Минусинской котловине (по материалам экспедиций XVIII – XIX вв.) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы V Годовой итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 1997. – Т. III. – С. 418 – 421., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Drevnetyurkskie izvayaniya v Minusinskoj kotlovine (po materialam ekspedicij XVIII – XIX vv.) // Problemy arheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnyh territorij: Materialy V Godovoj itogovoj sessii In-ta arheologii i etnografii SO RAN. – Novosibirsk, 1997. – T. III. – S. 418 – 421., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Древнетюркские поминальные памятники в Минусинской котловине (по материалам экспедиций XVIII – XIX вв.) // Четвертые исторические чтения памяти М.П. Грязнова: Материалы науч. конф. – Омск, 1997. – С. 14 – 17., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Drevnetyurkskie pominalnye pamyatniki v Minusinskoj kotlovine (po materialam ekspedicij XVIII – XIX vv.) // Chetvertye istoricheskie chteniya pamyati M.P. Gryaznova: Materialy nauch. konf. – Omsk, 1997. – S. 14 – 17., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Из истории одной из первых российских коллекций археологических находок с территории Рудного Алтая // Сохранение и изучение культурного наследия алтайского края: Материалы науч.-практ. конф. – Барнаул,1997. – Вып. VIII. – С. 24 – 27., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Iz istorii odnoj iz pervyh rossijskih kollekcij arheologicheskih nahodok s territorii Rudnogo Altaya // Sohranenie i izuchenie kulturnogo naslediya altajskogo kraya: Materialy nauch.-prakt. konf. – Barnaul,1997. – Vyp. VIII. – S. 24 – 27., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Изучение социальной структуры средневекового населения Среднего Енисея немецкими учеными XVIII – XIX вв. // Социальная организация и социогенез первобытных обществ: теория, методология, интерпретация: Материалы Всероссийской конф. – Кемерово, 1997. – С. 65 – 68., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Izuchenie socialnoj struktury srednevekovogo naseleniya Srednego Eniseya nemeczkimi uchenymi XVIII – XIX vv. // Socialnaya organizaciya i sociogenez pervobytnyh obshhestv: teoriya, metodologiya, interpretaciya: Materialy Vserossijskoj konf. – Kemerovo, 1997. – S. 65 – 68., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. К атрибуции одной из первых коллекций археологических находок с территории Сибири // Материалы научно-практической конференции. – Новосибирск, 1997. – С. 7 – 9., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. K atribucii odnoj iz pervyh kollekcij arheologicheskih nahodok s territorii Sibiri // Materialy nauchno-prakticheskoj konferencii. – Novosibirsk, 1997. – S. 7 – 9., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Коллекция находок XVIII в. с территории Рудного Алтая // Изв. Лаборатории археологии. – Горно-Алтайск, 1997. – № 2. – С. 129 – 134., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Kollekciya nahodok XVIII v. s territorii Rudnogo Altaya // Izv. Laboratorii arheologii. – Gorno-Altajsk, 1997. – № 2. – S. 129 – 134., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Немцы в Сибири в XV – XVII вв. (участие немцев в российском освоении Северной Азии) // Славяне и немцы. Средние века – раннее новое время. – М., 1997. – С. 14 – 16., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Nemcy v Sibiri v XV – XVII vv. (uchastie nemcev v rossijskom osvoenii Severnoj Azii) // Slavyane i nemcy. Srednie veka – rannee novoe vremya. – M., 1997. – S. 14 – 16., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Немцы в Сибири в XV – XVII вв. // Культура и образование национальных меньшинств в Сибири. – Новосибирск, 1997. – С. 26 – 27., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Nemcy v Sibiri v XV – XVII vv. // Kultura i obrazovanie nacionalnyh menshinstv v Sibiri. – Novosibirsk, 1997. – S. 26 – 27., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Особенности социально-экономической структуры енисейских кыргызов ( по представлениям немецких ученых XVIII – XIX вв.) // Социально-экономические структуры древних обществ Западной Сибири: Материалы Всероссийской науч. конф. – Барнаул, 1997. – С. 161 – 164., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Osobennosti socialno-ekonomicheskoj struktury enisejskih kyrgyzov ( po predstavleniyam nemeczkih uchenyh XVIII – XIX vv.) // Socialno-ekonomicheskie struktury drevnih obshhestv Zapadnoj Sibiri: Materialy Vserossijskoj nauch. konf. – Barnaul, 1997. – S. 161 – 164., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Перспективы создания базы данных о земных катастрофах космического происхождения (на исторических и археологических материалах // Гуманитарные исследования: итоги последних лет: Тез. докл. науч. конф., посвящ. 35-летию гуманитарного факультета НГУ. – Новосибирск, 1997. – С. 28 – 29., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Perspektivy sozdaniya bazy dannyh o zemnyh katastrofah kosmicheskogo proishozhdeniya (na istoricheskih i arheologicheskih materialah // Gumanitarnye issledovaniya: itogi poslednih let: Tez. dokl. nauch. konf., posvyashh. 35-letiyu gumanitarnogo fakulteta NGU. – Novosibirsk, 1997. – S. 28 – 29., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Публикация об аблайкитской коллекции с территории Сибири // Четвертые Макушинские чтения. – Новосибирск, 1997. – С. 99 – 101., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Publikaciya ob ablajkitskoj kollekcii s territorii Sibiri // Chetvertye Makushinskie chteniya. – Novosibirsk, 1997. – S. 99 – 101., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Торговые и культурные связи Германии с западной Сибирью в XII – XIII вв. // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск; Уфа, 1997. – С. 29 – 34., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Torgovye i kulturnye svyazi Germanii s zapadnoj Sibiryu v XII – XIII vv. // Integraciya arheologicheskih i etnograficheskih issledovanij. – Omsk; Ufa, 1997. – S. 29 – 34., in Russian).
 • Горюнова О.И., Павлуцкая В.В., Худяков Ю.С. Бронзовое зеркало из могильника Шидэ V (Малое море оз. Байкал) // Актуальные проблемы древней и средневековой истории Сибири. – Томск, 1997. – С. 293 – 296., на рус. яз. (Goryunova O.I., Pavluczkaya V.V., Hudyakov Yu.S. Bronzovoe zerkalo iz mogilnika Shide V (Maloe more oz. Bajkal) // Aktualnye problemy drevnej i srednevekovoj istorii Sibiri. – Tomsk, 1997. – S. 293 – 296., in Russian).
 • Деревянко А.П., Молодин В.И., Худяков Ю.С. Опыт сотрудничества Ин-та археологии и этнографии СО РАН и Новосибирского университета в подготовке специалистов по археологии // 50 полевых сезонов археологов Воронежского ун-та. Археология восточно-европейской лесостепи. – Воронеж, 1997. – Вып. 10. – С. 6 – 14., на рус. яз. (Derevyanko A.P., Molodin V.I., Hudyakov Yu.S. Opyt sotrudnichestva In-ta arheologii i etnografii SO RAN i Novosibirskogo universiteta v podgotovke specialistov po arheologii // 50 polevyh sezonov arheologov Voronezhskogo un-ta. Arheologiya vostochno-evropejskoj lesostepi. – Voronezh, 1997. – Vyp. 10. – S. 6 – 14., in Russian).
 • Деревянко А.П., Молодин В.И., Худяков Ю.С. Подготовка специалистов по археологии на гуманитарном факультете НГУ // Гуманитарные исследования: итоги последних лет: Тез. докл. науч. конф., посвящ. 35-летию гуманитарного факультета НГУ. – Новосибирск, 1997. – С. 282 – 285., на рус. яз. (Derevyanko A.P., Molodin V.I., Hudyakov Yu.S. Podgotovka specialistov po arheologii na gumanitarnom fakultete NGU // Gumanitarnye issledovaniya: itogi poslednih let: Tez. dokl. nauch. konf., posvyashh. 35-letiyu gumanitarnogo fakulteta NGU. – Novosibirsk, 1997. – S. 282 – 285., in Russian).
 • Карпова О.М., Сальникова И.В., Худяков Ю.С. Методика использования компьютерных технологий при анализе археологических коллекций // Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии в средние века. – М., 1997. – Вып. 4 – 5. – С. 76 – 85., на рус. яз. (Karpova O.M., Salnikova I.V., Hudyakov Yu.S. Metodika ispolzovaniya kompyuternyh tehnologij pri analize arheologicheskih kollekcij // Elektronnye biblioteki i bazy dannyh po istorii Evrazii v srednie veka. – M., 1997. – Vyp. 4 – 5. – S. 76 – 85., in Russian).
 • Сальникова И.В., Худяков Ю.С. Классификация археологических материалов и проблема создания баз данных в музее (на примере наконечников стрел) // Второй Междунар. конгр. этнографов и антропологов: Рез. докл. и сообщ. – Уфа, 1997. – Ч. II. – С. 175 – 176., на рус. яз. (Salnikova I.V., Hudyakov Yu.S. Klassifikaciya arheologicheskih materialov i problema sozdaniya baz dannyh v muzee (na primere nakonechnikov strel) // Vtoroj Mezhdunar. kongr. etnografov i antropologov: Rez. dokl. i soobshh. – Ufa, 1997. – Ch. II. – S. 175 – 176., in Russian).
 • Хаславская Л.М., Казаков В.Г., Задорожный А.М., Худяков Ю.С. Создание компьютерного курсового обеспечения: «Древнее искусство Сибири» по курсу археологии и этнографии // Новые информационные технологии в университетском образовании: Материалы междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск, 1997. – С. 89 – 90., на рус. яз. (Haslavskaya L.M., Kazakov V.G., Zadorozhnyj A.M., Hudyakov Yu.S. Sozdanie kompyuternogo kursovogo obespecheniya: «Drevnee iskusstvo Sibiri» po kursu arheologii i etnografii // Novye informacionnye tehnologii v universitetskom obrazovanii: Materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf. – Novosibirsk, 1997. – S. 89 – 90., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Археологические исследования в долине р. Эдиган // АО 1996 года. – М., 1997. – С. 367 – 368., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Arheologicheskie issledovaniya v doline r. Edigan // AO 1996 goda. – M., 1997. – S. 367 – 368., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Вооружение кочевников Горного Алтая хуннского времени (по материалам раскопок могильника Усть-Эдиган) // Изв. лаборатории археологии. – Горно-Алтайск, 1997. – № 2. – С. 29 – 37., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Vooruzhenie kochevnikov Gornogo Altaya hunnskogo vremeni (po materialam raskopok mogilnika Ust-Edigan) // Izv. laboratorii arheologii. – Gorno-Altajsk, 1997. – № 2. – S. 29 – 37., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Генезис древнетюркской культуры // Россия и Восток. Археология и этническая история: Материалы IV Междунар. конф. «Россия и Восток: проблемы взаимодействия». – Омск, 1997. – С. 58 – 62., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Genezis drevnetyurkskoj kultury // Rossiya i Vostok. Arheologiya i etnicheskaya istoriya: Materialy IV Mezhdunar. konf. «Rossiya i Vostok: problemy vzaimodejstviya». – Omsk, 1997. – S. 58 – 62., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Древнетюркские пояса из Восточного Туркестана // Четвертые исторические чтения памяти М.П. Грязнова: Материалы науч. конф. – Омск, 1997. – С. 175 – 178., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Drevnetyurkskie poyasa iz Vostochnogo Turkestana // Chetvertye istoricheskie chteniya pamyati M.P. Gryaznova: Materialy nauch. konf. – Omsk, 1997. – S. 175 – 178., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Задачи картографирования археологических памятников на территории биосферных заповедников Южной Сибири // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края: Материалы науч.-практ. конф. – Барнаул, 1997. – Вып. VIII. – С. 18 – 20., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Zadachi kartografirovaniya arheologicheskih pamyatnikov na territorii biosfernyh zapovednikov Yuzhnoj Sibiri // Sohranenie i izuchenie kulturnogo naslediya Altajskogo kraya: Materialy nauch.-prakt. konf. – Barnaul, 1997. – Vyp. VIII. – S. 18 – 20., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Издания по военному делу народов Сибири (70 – 90-е гг. XX в.) // Четвертые Макушинские чтения. – Новосибирск, 1997. – С. 173 – 175., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Izdaniya po voennomu delu narodov Sibiri (70 – 90-e gg. XX v.) // Chetvertye Makushinskie chteniya. – Novosibirsk, 1997. – S. 173 – 175., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Изучение экологии человека в аридной зоне Центральной Азии в историческом аспекте (по материалам Убсу-нурской котловины) // Природные условия, история и культура Западной Монголии и сопредельных регионов. – Томск, 1997. – С. 133 – 134., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Izuchenie ekologii cheloveka v aridnoj zone Centralnoj Azii v istoricheskom aspekte (po materialam Ubsu-nurskoj kotloviny) // Prirodnye usloviya, istoriya i kultura Zapadnoj Mongolii i sopredelnyh regionov. – Tomsk, 1997. – S. 133 – 134., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Использование серебра в Сибири в древности и средневековье // Серебро в медицине, биологии и технике. – Новосибирск, 1997. – Вып. 5. – С. 15 – 30., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Ispolzovanie serebra v Sibiri v drevnosti i srednevekove // Serebro v medicine, biologii i tehnike. – Novosibirsk, 1997. – Vyp. 5. – S. 15 – 30., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Материалы древнетюркской культуры из Восточного Туркестана // Источники по истории Республики Алтай. – Горно-Алтайск, 1997. – С. 235 – 247., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Materialy drevnetyurkskoj kultury iz Vostochnogo Turkestana // Istochniki po istorii Respubliki Altaj. – Gorno-Altajsk, 1997. – S. 235 – 247., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Новые находки хуннского времени из могильника Усть-Эдиган в Горном Алтае // Источники по истории Республики Алтай. – Горно-Алтайск, 1997. – С. 145 – 155., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Novye nahodki hunnskogo vremeni iz mogilnika Ust-Edigan v Gornom Altae // Istochniki po istorii Respubliki Altaj. – Gorno-Altajsk, 1997. – S. 145 – 155., in Russian).
 • Худяков Ю.С. О расселении байырку в Забайкалье // Культурное наследие Азиатской России. – Тобольск, 1997. – С. 69 – 70., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. O rasselenii bajyrku v Zabajkale // Kulturnoe nasledie Aziatskoj Rossii. – Tobolsk, 1997. – S. 69 – 70., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Об этнониме «татары» // Культура и образование национальных меньшинств в Сибири. – Новосибирск, 1997. – С. 48 – 49., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Ob etnonime «tatary» // Kultura i obrazovanie nacionalnyh menshinstv v Sibiri. – Novosibirsk, 1997. – S. 48 – 49., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Опыт разработки базы данных о земных катастрофах космического происхождения (по материалам летописей государства Когурё) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы V Годовой итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 1997. – Т. III. – С. 306 – 309., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Opyt razrabotki bazy dannyh o zemnyh katastrofah kosmicheskogo proishozhdeniya (po materialam letopisej gosudarstva Koguryo) // Problemy arheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnyh territorij: Materialy V Godovoj itogovoj sessii In-ta arheologii i etnografii SO RAN. – Novosibirsk, 1997. – T. III. – S. 306 – 309., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Опыт создания базы данных по природным аномалиям на территории Северной Кореи (по материалам летописей Когурё) // Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии в средние века. – М., 1997. – Вып. 6. – С. 81 – 95., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Opyt sozdaniya bazy dannyh po prirodnym anomaliyam na territorii Severnoj Korei (po materialam letopisej Koguryo) // Elektronnye biblioteki i bazy dannyh po istorii Evrazii v srednie veka. – M., 1997. – Vyp. 6. – S. 81 – 95., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Оружие как показатель социального статуса в кочевых обществах Южной Сибири и Центральной Азии // Социальная организация и социогенез первобытных обществ: теория, методология, интерпретация: Материалы Всероссийской конф. – Кемерово, 1997. – С. 62 – 64., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Oruzhie kak pokazatel socialnogo statusa v kochevyh obshhestvah Yuzhnoj Sibiri i Centralnoj Azii // Socialnaya organizaciya i sociogenez pervobytnyh obshhestv: teoriya, metodologiya, interpretaciya: Materialy Vserossijskoj konf. – Kemerovo, 1997. – S. 62 – 64., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Особенности освоения территории Убсу-нурской котловины в древности и средневековье // Дуловские чтения 1997 г.: Материалы докл. и сообщ. – Иркутск, 1997. – С. 93 – 95., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Osobennosti osvoeniya territorii Ubsu-nurskoj kotloviny v drevnosti i srednevekove // Dulovskie chteniya 1997 g.: Materialy dokl. i soobshh. – Irkutsk, 1997. – S. 93 – 95., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Особенности процесса эйкуменизации Убсу-нурской котловины в древности и средневековье // Устойчивое развитие малых народов Центральной Азии и степные экосистемы. – Кызыл; Москва, 1997. – Т. 2. – С. 256 – 259., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Osobennosti processa ejkumenizacii Ubsu-nurskoj kotloviny v drevnosti i srednevekove // Ustojchivoe razvitie malyh narodov Centralnoj Azii i stepnye ekosistemy. – Kyzyl; Moskva, 1997. – T. 2. – S. 256 – 259., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Перспективы создания базы данных о земных катастрофах космического происхождения // Древняя астрономия: небо и человек. – М., 1997. – С. 56 – 58., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Perspektivy sozdaniya bazy dannyh o zemnyh katastrofah kosmicheskogo proishozhdeniya // Drevnyaya astronomiya: nebo i chelovek. – M., 1997. – S. 56 – 58., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Предисловие // Кокоулин В.Г. Археология и история остготов: Метод. пособие. – Новосибирск, 1997. – С. 3., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Predislovie // Kokoulin V.G. Arheologiya i istoriya ostgotov: Metod. posobie. – Novosibirsk, 1997. – S. 3., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Роль военного дела в социальной стратификации кочевого общества // Социально-экономические структуры древних обществ Западной Сибири: Материалы Всероссийской науч. конф. – Барнаул, 1997. – С. 9 – 11., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Rol voennogo dela v socialnoj stratifikacii kochevogo obshhestva // Socialno-ekonomicheskie struktury drevnih obshhestv Zapadnoj Sibiri: Materialy Vserossijskoj nauch. konf. – Barnaul, 1997. – S. 9 – 11., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Роль торговых и культурных связей енисейских кыргызов со странами Центральной и Средней Азии в этнокультурогенезе Южной Сибири // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск; Уфа, 1997. – С. 171 – 175., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Rol torgovyh i kulturnyh svyazej enisejskih kyrgyzov so stranami Centralnoj i Srednej Azii v etnokulturogeneze Yuzhnoj Sibiri // Integraciya arheologicheskih i etnograficheskih issledovanij. – Omsk; Ufa, 1997. – S. 171 – 175., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Табатский археологический микрорайон // Археологический микрорайоны Западной Сибири. – Омск, 1997. – С. 131 – 153., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Tabatskij arheologicheskij mikrorajon // Arheologicheskij mikrorajony Zapadnoj Sibiri. – Omsk, 1997. – S. 131 – 153., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Торговые пути, связывающие Южную Сибирь и «Великий шелковый путь» // Вестн. Хакасского гос. ун-та. – Абакан, 1997. – Вып. 3. – Сер. 3. – С. 8 – 17., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Torgovye puti, svyazyvayushhie Yuzhnuyu Sibir i «Velikij shelkovyj put» // Vestn. Hakasskogo gos. un-ta. – Abakan, 1997. – Vyp. 3. – Ser. 3. – S. 8 – 17., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Борисенко А.Ю. Изучение культуры енисейских кыргызов немецкими учеными в 18 – 19 вв. // Вестн. Хакасского гос. ун-та. – Абакан, 1997. – Вып. 3. – Сер. 3. – С. 18 – 24., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Borisenko A.Yu. Izuchenie kultury enisejskih kyrgyzov nemeczkimi uchenymi v 18 – 19 vv. // Vestn. Hakasskogo gos. un-ta. – Abakan, 1997. – Vyp. 3. – Ser. 3. – S. 18 – 24., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Кочеев В.А. Древнетюркское мумифицированное захоронение в местности Чатыр у с. Жана-Аул в Горном Алтае // Гуманитарные науки в Сибири. – Новосибирск, 1997. – № 3. – С. 10 – 18., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Kocheev V.A. Drevnetyurkskoe mumificirovannoe zahoronenie v mestnosti Chatyr u s. Zhana-Aul v Gornom Altae // Gumanitarnye nauki v Sibiri. – Novosibirsk, 1997. – № 3. – S. 10 – 18., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Маттис Л.С. Изучение отечественными исследователями военного дела корейских государств эпохи раннего средневековья // Россия и Восток. Археология и этническая история: Материалы IV Междунар. конф. «Россия и Восток: проблемы взаимодействия». – Омск, 1997. – С. 62 – 65., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Mattis L.S. Izuchenie otechestvennymi issledovatelyami voennogo dela korejskih gosudarstv epohi rannego srednevekovya // Rossiya i Vostok. Arheologiya i etnicheskaya istoriya: Materialy IV Mezhdunar. konf. «Rossiya i Vostok: problemy vzaimodejstviya». – Omsk, 1997. – S. 62 – 65., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Миронов В.С. Археологические исследования на могильнике Кок-Эдиган // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы V Годовой итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 1997. – Т. III. – С. 310 – 313., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Mironov V.S. Arheologicheskie issledovaniya na mogilnike Kok-Edigan // Problemy arheologii, etnografii, antropologii Sibiri i sopredelnyh territorij: Materialy V Godovoj itogovoj sessii In-ta arheologii i etnografii SO RAN. – Novosibirsk, 1997. – T. III. – S. 310 – 313., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Плотников Ю.А. Оружейные клады – памятники военно-дружинного культа средневековых угров и тюрок Северной Азии // Гуманитарные исследования. Итоги последних лет: Тез. докл. науч. конф., посвящ. 35-летию гуманитарного факультета НГУ. – Новосибирск, 1997. – С. 16 – 17., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Plotnikov Yu.A. Oruzhejnye klady – pamyatniki voenno-druzhinnogo kulta srednevekovyh ugrov i tyurok Severnoj Azii // Gumanitarnye issledovaniya. Itogi poslednih let: Tez. dokl. nauch. konf., posvyashh. 35-letiyu gumanitarnogo fakulteta NGU. – Novosibirsk, 1997. – S. 16 – 17., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Сальникова И.В. Методика использования компьютерных технологий для систематизации пространственных проникателей дистанционного действии // Система жизнеобеспечения у традиционных обществ в древности и средневековье. – Томск, 1998. – С. 458 – 462., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Salnikova I.V. Metodika ispolzovaniya kompyuternyh tehnologij dlya sistematizacii prostranstvennyh pronikatelej distancionnogo dejstvii // Sistema zhizneobespecheniya u tradicionnyh obshhestv v drevnosti i srednevekove. – Tomsk, 1998. – S. 458 – 462., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Солтобаев О.С. Новые находки предметов изобразительного искусства древних тюрок на Тянь-Шане // Российская археология. – 1997. – № 3. – С. 142 – 147., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Soltobaev O.S. Novye nahodki predmetov izobrazitelnogo iskusstva drevnih tyurok na Tyan-Shane // Rossijskaya arheologiya. – 1997. – № 3. – S. 142 – 147., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Табалдиев К..Ш. Эволюция поминальной обрядности древних тюрок на Тянь-Шане // Верования и культы домусульманской Средней Азии. – М., 1997. – С. 65 – 68., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Tabaldiev K..Sh. Evolyuciya pominalnoj obryadnosti drevnih tyurok na Tyan-Shane // Verovaniya i kulty domusulmanskoj Srednej Azii. – M., 1997. – S. 65 – 68., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Хаславская Л.М. Создание базы данных по средневековой торевтике Южной Сибири // Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии в средние века. – М., 1997. – Вып. 3. – С. 57 – 60., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Haslavskaya L.M. Sozdanie bazy dannyh po srednevekovoj torevtike Yuzhnoj Sibiri // Elektronnye biblioteki i bazy dannyh po istorii Evrazii v srednie veka. – M., 1997. – Vyp. 3. – S. 57 – 60., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Цэвээндорж Д. Древнетюркское погребение из могильника Цаган-Хайр-хан-Уул в Убсу-нурской котловине // Археологийн судлал. – Улаанбаатар, 1997. – Т. XVII. – Р. I – II. – Т. 88 – 97., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Ceveendorzh D. Drevnetyurkskoe pogrebenie iz mogilnika Czagan-Hajr-han-Uul v Ubsu-nurskoj kotlovine // Arheologijn sudlal. – Ulaanbaatar, 1997. – T. XVII. – R. I – II. – T. 88 – 97., in Russian).

1996

 • Khudiakov Yu.S. Archaeological investigating the Uvs-Noor hollow // Global monitoring and Uvs-Noor Basin. – Moskow, 1996. – P. 248., in English

Khudiakov Yu.S. Outlooks for development of technique for retrospective analysis of the Data on the Earth’s catastrophes of the space origin // Космическая защита земли. – Снежинск, 1996. – С. 43 – 44., in English

 • Khudiakov Yu.S. Problems of the genesis of culture of the hunnic period in the Altai mountains // Ancient civilization from Scythia to Siberia. An intern. l J. – 1996. – Vol. 3, N. 2 – 3. – P. 329 – 346., in English
 • Khudiakov Yu.S. The Hunnu in the Sayano-Altai // 100 лет гуннской археологии. Номадизм: прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической перспективе. Гуннский феномен: Тез. докл. Междунар. конф. – Улан-Удэ, 1996. -Ч. I. – С. 71 – 72., in English
 • Lbov G.S., Berikov W.B., Khudiakov Yu.S., Wedernikov Yu.I. Comet-asteroid Danger prognosis Method Based on retrospective Analysis of DSB influence on the Earth // Космическая защита земли. – Снежинск, 1996. – С. 41., in English
 • Salnikova I.W., Khudiakov Yu.S. The comporative analysis of hun arrovheads and Ones referring to the Ob area sites of the Nowosibirsk region // 100 лет гуннской археологии. Номадизм: прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической перспективе. Гуннский феномен: Тез. докл. Междунар. конф. – Улан-Удэ, 1996. – Ч. I. – С. 40 – 42., in English
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Алтайская бронзовая статуэтка “конного рыцаря” // Археология, палеоэкология и этнология Сибири и Дальнего Востока: Тез. докл. XXXVI РАЭСК. – Иркутск, 1996. – Ч. 2. – С. 155 – 157., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Altajskaya bronzovaya statuetka “konnogo ryczarya” // Arheologiya, paleoekologiya i etnologiya Sibiri i Dalnego Vostoka: Tez. dokl. XXXVI RAESK. – Irkutsk, 1996. – Ch. 2. – S. 155 – 157., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Археологические и этнографические материалы о Енисейских кыргызах в трудах немецких ученых XVIII – XIX вв. // Интеграция археологических и этнографических исследований: Материалы IV Всероссийского семинара. – Новосибирск; Омск, 1996. – Ч. 1. – С. 103 – 107., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Arheologicheskie i etnograficheskie materialy o Enisejskih kyrgyzah v trudah nemeczkih uchenyh XVIII – XIX vv. // Integraciya arheologicheskih i etnograficheskih issledovanij: Materialy IV Vserossijskogo seminara. – Novosibirsk; Omsk, 1996. – Ch. 1. – S. 103 – 107., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Бронзовая статуэтка воина с Рудного Алтая // Горный Алтай и Россия – 240 лет. – Горно-Алтайск, 1996. – С. 57 – 59., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Bronzovaya statuetka voina s Rudnogo Altaya // Gornyj Altaj i Rossiya – 240 let. – Gorno-Altajsk, 1996. – S. 57 – 59., in Russian).
 • Кочеев В.А., Ларин О.В., Худяков Ю.С. Охранные раскопки могильника Межелик // Сохранение и изучение культурного наследия алтайского края: Материалы науч.-практ. конф. – Барнаул, 1996. – Вып. VII. – С. 150 – 153., на рус. яз. (Kocheev V.A., Larin O.V., Hudyakov Yu.S. Ohrannye raskopki mogilnika Mezhelik // Sohranenie i izuchenie kulturnogo naslediya altajskogo kraya: Materialy nauch.-prakt. konf. – Barnaul, 1996. – Vyp. VII. – S. 150 – 153., in Russian).
 • Лбов Г.С., Бериков В.Б., Худяков Ю.С., Ведерников Ю.А. Метод прогноза кометно-астероидной опасности на основе ретроспективного анализа воздействий ОКО на землю // Космическая защита земли. – Снежинск, 1996. – С.40., на рус. яз. (Lbov G.S., Berikov V.B., Hudyakov Yu.S., Vedernikov Yu.A. Metod prognoza kometno-asteroidnoj opasnosti na osnove retrospektivnogo analiza vozdejstvij OKO na zemlyu // Kosmicheskaya zashhita zemli. – Snezhinsk, 1996. – S.40., in Russian).
 • Сальникова И.В., Худяков Ю.С. Опыт сравнительного анализа хуннских наконечников и стрел и синхронных им из памятников новосибирского Приобья // 100 лет гуннской археологии. Номадизм: прошлое настоящее в глобальном контексте и исторической перспективе. Гуннский феномен: Тез. докл. междунар. конф. – Улан-Удэ, 1996. – Ч. I. – С.37 – 40., на рус. яз. (Salnikova I.V., Hudyakov Yu.S. Opyt sravnitelnogo analiza hunnskih nakonechnikov i strel i sinhronnyh im iz pamyatnikov novosibirskogo Priobya // 100 let gunnskoj arheologii. Nomadizm: proshloe nastoyashhee v globalnom kontekste i istoricheskoj perspektive. Gunnskij fenomen: Tez. dokl. mezhdunar. konf. – Ulan-Ude, 1996. – Ch. I. – S.37 – 40., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Аварийные раскопки в долине р. Катунь // Сохранение и изучение культурного наследия алтайского края: Материалы науч.-практ. конф. – Барнаул, 1996. – Вып. VII. – С. 39 – 41., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Avarijnye raskopki v doline r. Katun // Sohranenie i izuchenie kulturnogo naslediya altajskogo kraya: Materialy nauch.-prakt. konf. – Barnaul, 1996. – Vyp. VII. – S. 39 – 41., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Военное дело Кореи в эпоху раннего средневековья. – Новосибирск, 1996. – С. 3 – 40., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Voennoe delo Korei v epohu rannego srednevekovya. – Novosibirsk, 1996. – S. 3 – 40., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Из истории дипломатической практики государства кыргызов на Енисее (в связи с находкой мраморных табличек у с. Райково) // Новейшие археологические и этнографические открытия в Сибири: Материалы IV Годовой итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 1996. – С. 239 – 241., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Iz istorii diplomaticheskoj praktiki gosudarstva kyrgyzov na Enisee (v svyazi s nahodkoj mramornyh tablichek u s. Rajkovo) // Novejshie arheologicheskie i etnograficheskie otkrytiya v Sibiri: Materialy IV Godovoj itogovoj sessii In-ta arheologii i etnografii SO RAN. – Novosibirsk, 1996. – S. 239 – 241., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Изучение археологических памятников XVIII – XIX вв. на Среднем Енисее // Интеграция археологических и этнографических исследований: Материалы IV Всероссийского семинара. – Новосибирск; Омск, 1996. – Ч. 1. – С. 100 – 103., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Izuchenie arheologicheskih pamyatnikov XVIII – XIX vv. na Srednem Enisee // Integraciya arheologicheskih i etnograficheskih issledovanij: Materialy IV Vserossijskogo seminara. – Novosibirsk; Omsk, 1996. – Ch. 1. – S. 100 – 103., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Исследования в Чемальском районе Республики Алтай // АО 1995 года. – М., 1996. – С. 376 – 377., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Issledovaniya v Chemalskom rajone Respubliki Altaj // AO 1995 goda. – M., 1996. – S. 376 – 377., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Историко-археологические аспекты изучения свидетельств столкновения земли с опасными космическими объектами // Археоастрономия: проблемы становления: Тез. докл. междунар. конф. – М., 1996. – С. 131 – 133., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Istoriko-arheologicheskie aspekty izucheniya svidetelstv stolknoveniya zemli s opasnymi kosmicheskimi obektami // Arheoastronomiya: problemy stanovleniya: Tez. dokl. mezhdunar. konf. – M., 1996. – S. 131 – 133., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Кок-Эдиган – памятник культуры енисейских кыргызов на Средней Катуни // Горный Алтай и Россия – 240 лет. – Горно-Алтайск, 1996. – С. 48 – 50., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Kok-Edigan – pamyatnik kultury enisejskih kyrgyzov na Srednej Katuni // Gornyj Altaj i Rossiya – 240 let. – Gorno-Altajsk, 1996. – S. 48 – 50., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Космогонический миф раннего бронзового века на Енисее // Актуальные проблемы сибирской археологии. – Барнаул, 1996. – С. 27 – 29., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Kosmogonicheskij mif rannego bronzovogo veka na Enisee // Aktualnye problemy sibirskoj arheologii. – Barnaul, 1996. – S. 27 – 29., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Кыргызский каганат // Кыргызы: Источники. История. Этнография. – Бишкек, 1996. – С. 166 – 241., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Kyrgyzskij kaganat // Kyrgyzy: Istochniki. Istoriya. Etnografiya. – Bishkek, 1996. – S. 166 – 241., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Кыргызы в Восточном Туркестане // Кыргызы. Этногенетические и этнокультурные процессы в древности и средневековье в Центральной Азии. – Бишкек, 1996. – С. 180 – 194., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Kyrgyzy v Vostochnom Turkestane // Kyrgyzy. Etnogeneticheskie i etnokulturnye processy v drevnosti i srednevekove v Centralnoj Azii. – Bishkek, 1996. – S. 180 – 194., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Лунь чжун шицзи шидай вай бэйцзяэр юй нань сиболия дэ вэнь хуа ляньси // Бэйфан вэньу. – Харбин, 1996. – № 1. – С. 97 – 99., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Lun chzhun shiczzi shidaj vaj bejczzyaer yuj nan siboliya de ven hua lyansi // Bejfan venu. – Harbin, 1996. – № 1. – S. 97 – 99., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Материалы хуннского времени в музеях Восточного Туркестана // 100 лет гуннской археологии. Номадизм: прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической перспективе. Гуннский феномен: Тез. докл. Междунар. конф. – Улан-Удэ, 1996. – Ч. 1. – С. 25 – 30., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Materialy hunnskogo vremeni v muzeyah Vostochnogo Turkestana // 100 let gunnskoj arheologii. Nomadizm: proshloe, nastoyashhee v globalnom kontekste i istoricheskoj perspektive. Gunnskij fenomen: Tez. dokl. Mezhdunar. konf. – Ulan-Ude, 1996. – Ch. 1. – S. 25 – 30., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Перспективы разработки методики ретроспективного анализа данных о земных катастрофах космического происхождения // Космическая защита земли. – Снежинск, 1996. – С. 41 – 43., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Perspektivy razrabotki metodiki retrospektivnogo analiza dannyh o zemnyh katastrofah kosmicheskogo proishozhdeniya // Kosmicheskaya zashhita zemli. – Snezhinsk, 1996. – S. 41 – 43., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Тоолу Алтайдагы кыргыздар. Кыргыздар талаш-тартыш чордон-нунда // Кыргыхдар / Кыргызстан Сорос Фонду. – Бишкек, 1996. – С. 138 – 185., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Toolu Altajdagy kyrgyzdar. Kyrgyzdar talash-tartysh chordon-nunda // Kyrgyhdar Kyrgyzstan Soros Fondu. – Bishkek, 1996. – S. 138 – 185., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Хунны в Саяно-Алтае // 100 лет гуннской археологии. Номадизм: прошлое, настоящее в глобальном контексте и исторической перспективе. Гуннский феномен: Тез. докл. Междунар. конф. – Улан-Удэ, 1996. – Ч. 1. – С. 40 – 42., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Hunny v Sayano-Altae // 100 let gunnskoj arheologii. Nomadizm: proshloe, nastoyashhee v globalnom kontekste i istoricheskoj perspektive. Gunnskij fenomen: Tez. dokl. Mezhdunar. konf. – Ulan-Ude, 1996. – Ch. 1. – S. 40 – 42., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Кочеев В.А., Моносов В.М. Балтарганские находки // Гуманитарные науки в Сибири. – Новосибирск, 1996. – № 3. – С. 46 – 53., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Kocheev V.A., Monosov V.M. Baltarganskie nahodki // Gumanitarnye nauki v Sibiri. – Novosibirsk, 1996. – № 3. – S. 46 – 53., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Плотников Ю.А. Изучение археологических памятников Алтая (II тыс. н.э.) // Археология, антропология и этнография Сибири. – Барнаул, 1996. – С. 227 – 236., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Plotnikov Yu.A. Izuchenie arheologicheskih pamyatnikov Altaya (II tys. n.e.) // Arheologiya, antropologiya i etnografiya Sibiri. – Barnaul, 1996. – S. 227 – 236., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш., Солтобаев О.А. Многофигурные композиции на костяных пластинах из памятника Суттуу-Булак // Новейшие археологические и этнографические открытия в Сибири: Материалы IV Годовой итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 1996. – С. 242 – 245., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Tabaldiev K.Sh., Soltobaev O.A. Mnogofigurnye kompozicii na kostyanyh plastinah iz pamyatnika Suttuu-Bulak // Novejshie arheologicheskie i etnograficheskie otkrytiya v Sibiri: Materialy IV Godovoj itogovoj sessii In-ta arheologii i etnografii SO RAN. – Novosibirsk, 1996. – S. 242 – 245., in Russian).

1995

 • Khudiakov Yu.S. Mummified Burial from the Ust-Edigan Burial Dround // J. of Korean Ancient Historical Soc. – Seoul, 1995. – P. 559 – 576., in English

Khudiakov Yu.S. The Weaponry of a Kirgyz Warrior in the Late Middle Ages // «Manas» epos and the World’s Epic Heritage. – Bishkek, 1995. – P. 21 – 23., in English

 • Khudiakov Yu.S. Uvs-Noor Hollow eycumenisation processes particularities at Ancienty and Middlagety // J. of Korean Ancient Historical Soc. – Seoul, 1995. – P. 259 – 260., in English
 • Khudiakov Yu.S., Tscevendorj D. New finds in Nun Bows in the Altai of the Gobi // J. of Korean Ancient Historical Soc. – Seoul, 1995. – P. 593 – 608., in English
 • Антонова О.В., Худяков Ю.С. Вооружение пазырыкских воинов (по материалам раскопок памятников Салдам, Усть-Эдиган) // Вопр. археологии Сибири и Дальнего Востока: Тез. докл. XXXV РАСК. – Кемерово, 1995. – С. 85 – 86., на рус. яз. (Antonova O.V., Hudyakov Yu.S. Vooruzhenie pazyrykskih voinov (po materialam raskopok pamyatnikov Saldam, Ust-Edigan) // Vopr. arheologii Sibiri i Dalnego Vostoka: Tez. dokl. XXXV RASK. – Kemerovo, 1995. – S. 85 – 86., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Гоппе К.И., Худяков Ю.С. Вклад немецких ученых XVIII – XIX вв. в формировании музейных коллекций сибирских древностей // Третьи исторические чтения памяти М.П. Грязнова. – Омск, 1995. – Ч. 1. – С. 9 – 10., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Goppe K.I., Hudyakov Yu.S. Vklad nemeczkih uchenyh XVIII – XIX vv. v formirovanii muzejnyh kollekcij sibirskih drevnostej // Treti istoricheskie chteniya pamyati M.P. Gryaznova. – Omsk, 1995. – Ch. 1. – S. 9 – 10., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Гоппе К.И., Худяков Ю.С. Военное дело кочевников Южной Сибири в трудах немецких ученых XVIII – XIX вв. // Армия и книга: Тез. докл. и сообщ. – Новосибирск, 1995. – С. 220 – 223., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Goppe K.I., Hudyakov Yu.S. Voennoe delo kochevnikov Yuzhnoj Sibiri v trudah nemeczkih uchenyh XVIII – XIX vv. // Armiya i kniga: Tez. dokl. i soobshh. – Novosibirsk, 1995. – S. 220 – 223., in Russian).
 • Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Немцы в Сибири в XVII – начале XVIII в. // Немцы Сибири: история и современность. – Омск, 1995. – Ч. 1. – С. 29 – 34., на рус. яз. (Borisenko A.Yu., Hudyakov Yu.S. Nemcy v Sibiri v XVII – nachale XVIII v. // Nemcy Sibiri: istoriya i sovremennost. – Omsk, 1995. – Ch. 1. – S. 29 – 34., in Russian).
 • Деревянко А.П., Молодин В.И., Худяков Ю.С. Специализация по археологии на гуманитарном факультете НГУ (Итоги и перспективы) // Археология в вузе и школе: Тез. докл. региональной конф. – Новосибирск, 1995. – С. 7 – 9., на рус. яз. (Derevyanko A.P., Molodin V.I., Hudyakov Yu.S. Specializaciya po arheologii na gumanitarnom fakultete NGU (Itogi i perspektivy) // Arheologiya v vuze i shkole: Tez. dokl. regionalnoj konf. – Novosibirsk, 1995. – S. 7 – 9., in Russian).
 • Деревянко А.П., Худяков Ю.С. Археологические исследования Е.М. Берс в Горном Алтае // Алтай и тюрко-монгольский мир. – Горно-Алтайск, 1995. – С. 112 – 114., на рус. яз. (Derevyanko A.P., Hudyakov Yu.S. Arheologicheskie issledovaniya E.M. Bers v Gornom Altae // Altaj i tyurko-mongolskij mir. – Gorno-Altajsk, 1995. – S. 112 – 114., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Археологическая практика в системе подготовки археологов на ГФ НГУ // Археология в вузе и школе: Тез. докл. региональной конф. – Новосибирск, 1995. – С. 26 – 27., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Arheologicheskaya praktika v sisteme podgotovki arheologov na GF NGU // Arheologiya v vuze i shkole: Tez. dokl. regionalnoj konf. – Novosibirsk, 1995. – S. 26 – 27., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Археологические исследования в зоне затопления Катунской ГЭС // Проблемы охраны, изучения и использования культурного наследия Алтая: Тез. докл. науч.-практ. конф. – Барнаул, 1995. – С. 135 – 136., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Arheologicheskie issledovaniya v zone zatopleniya Katunskoj GES // Problemy ohrany, izucheniya i ispolzovaniya kulturnogo naslediya Altaya: Tez. dokl. nauch.-prakt. konf. – Barnaul, 1995. – S. 135 – 136., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Археологические исследования в зоне затопления Катунской ГЭС в 1993 г. // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского Края: Материалы науч.-практ. конф. – Барнаул, 1995. – Вып. V, ч. I. – С. 115 – 117., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Arheologicheskie issledovaniya v zone zatopleniya Katunskoj GES v 1993 g. // Sohranenie i izuchenie kulturnogo naslediya Altajskogo Kraya: Materialy nauch.-prakt. konf. – Barnaul, 1995. – Vyp. V, ch. I. – S. 115 – 117., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Археологические исследования на Средней Катуни // Обозрение результатов полевых и лабораторных исследований археологов, этнографов и антропологов Сибири и Дальнего Востока в 1993 г. – Новосибирск, 1995. – С. 99 – 100., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Arheologicheskie issledovaniya na Srednej Katuni // Obozrenie rezultatov polevyh i laboratornyh issledovanij arheologov, etnografov i antropologov Sibiri i Dalnego Vostoka v 1993 g. – Novosibirsk, 1995. – S. 99 – 100., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Вооружение кочевников Восточного Туркестана в бронзовом и раннем железном веках // Военное дело и средневековая археология Центральной Азии. – Кемерово, 1995. – С. 5 – 25., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Vooruzhenie kochevnikov Vostochnogo Turkestana v bronzovom i rannem zheleznom vekah // Voennoe delo i srednevekovaya arheologiya Centralnoj Azii. – Kemerovo, 1995. – S. 5 – 25., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Вооружение кыргызского воина в позднем средневековье (к вопросу о возможности идентификации некоторых реалий из эпоса «Манас») // Эпос «Манас» и эпические наследие народов мира. – Бишкек, 1995. – С. 7 – 9., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Vooruzhenie kyrgyzskogo voina v pozdnem srednevekove (k voprosu o vozmozhnosti identifikacii nekotoryh realij iz eposa «Manas») // Epos «Manas» i epicheskie nasledie narodov mira. – Bishkek, 1995. – S. 7 – 9., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Вооружение турфанских уйгуров // Военное дело и средневековая археология Центральной Азии. – Кемерово, 1995. – С. 83 – 91., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Vooruzhenie turfanskih ujgurov // Voennoe delo i srednevekovaya arheologiya Centralnoj Azii. – Kemerovo, 1995. – S. 83 – 91., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Границы распространения кыргызской культуры в IX – X вв. // Кыргызы: этногенетические и этнокультурные процессы в древности и средневековье в Центральной Азии. – Бишкек, 1995. – С. 10 – 12., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Granicy rasprostraneniya kyrgyzskoj kultury v IX – X vv. // Kyrgyzy: etnogeneticheskie i etnokulturnye processy v drevnosti i srednevekove v Centralnoj Azii. – Bishkek, 1995. – S. 10 – 12., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Дискуссионные вопросы сибирского оружиеведения // Военное дело и средневековая археология Центральной Азии. – Кемерово, 1995. – С. 149 – 155., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Diskussionnye voprosy sibirskogo oruzhievedeniya // Voennoe delo i srednevekovaya arheologiya Centralnoj Azii. – Kemerovo, 1995. – S. 149 – 155., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Древние и средневековые фортификационные вооружения в Южной Сибири и Центральной Азии // Военное дело и средневековая археология Центральной Азии. – Кемерово, 1995. – С. 62 – 73., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Drevnie i srednevekovye fortifikacionnye vooruzheniya v Yuzhnoj Sibiri i Centralnoj Azii // Voennoe delo i srednevekovaya arheologiya Centralnoj Azii. – Kemerovo, 1995. – S. 62 – 73., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Енисейские кыргызы на Алтае и в Прииртышье // Аборигены Сибири: проблемы изучения исчезающих языков и культур: Тез. докл. междунар. науч. конф. – Новосибирск, 1995. – Т. 2: Археология, этнография. – С. 58 – 61., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Enisejskie kyrgyzy na Altae i v Priirtyshe // Aborigeny Sibiri: problemy izucheniya ischezayushhih yazykov i kultur: Tez. dokl. mezhdunar. nauch. konf. – Novosibirsk, 1995. – T. 2: Arheologiya, etnografiya. – S. 58 – 61., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Женские украшения из могилы Бичикту-Бом в Горном Алтае // Асеагямунхуа. – Сеул, 1995. – С. 559 – 576., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Zhenskie ukrasheniya iz mogily Bichiktu-Bom v Gornom Altae // Aseagyamunhua. – Seul, 1995. – S. 559 – 576., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Женские украшения из средневекового погребения Бичикту-Бом // Алтай и тюрко-монгольский мир. – Горно-Алтайск, 1995. – С. 152 – 156., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Zhenskie ukrasheniya iz srednevekovogo pogrebeniya Bichiktu-Bom // Altaj i tyurko-mongolskij mir. – Gorno-Altajsk, 1995. – S. 152 – 156., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Задачи палеодемографического изучения археологических памятников Южной Сибири // Методика комплексных исследований культур и народов Западной Сибири. – Томск, 1995. – С. 198 – 200., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Zadachi paleodemograficheskogo izucheniya arheologicheskih pamyatnikov Yuzhnoj Sibiri // Metodika kompleksnyh issledovanij kultur i narodov Zapadnoj Sibiri. – Tomsk, 1995. – S. 198 – 200., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Из истории фортификации в Западной и Южной Сибири // Великий подвиг народа. – Екатеринбург, 1995. – С. 25 – 27., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Iz istorii fortifikacii v Zapadnoj i Yuzhnoj Sibiri // Velikij podvig naroda. – Ekaterinburg, 1995. – S. 25 – 27., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Изображения воинов на петроглифах бронзового и раннего железного веков в Южной Сибири и Центральной Азии // Наскальное искусство Азии: Тез.докл. Междунар. конф. – Кемерово, 1995. – Вып. 1. – С. 36 – 37., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Izobrazheniya voinov na petroglifah bronzovogo i rannego zheleznogo vekov v Yuzhnoj Sibiri i Centralnoj Azii // Naskalnoe iskusstvo Azii: Tez.dokl. Mezhdunar. konf. – Kemerovo, 1995. – Vyp. 1. – S. 36 – 37., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Изображения воинов на петроглифах Синьцзяна // Древнее искусство Азии. Петроглифы. – Кемерово, 1995. – С. 109., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Izobrazheniya voinov na petroglifah Sinczzyana // Drevnee iskusstvo Azii. Petroglify. – Kemerovo, 1995. – S. 109., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Изображения воинов на петроглифах Синьцзяна // Изв. лаборатории археологии. – Горно-Алтайск, 1995. – № 1. – С. 119 – 132., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Izobrazheniya voinov na petroglifah Sinczzyana // Izv. laboratorii arheologii. – Gorno-Altajsk, 1995. – № 1. – S. 119 – 132., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Изучение енисейских кыргызов в Сибири // Третьи исторические чтения памяти М.П. Грязнова. – Омск, 1995. – Ч. 1. – С. 92 – 96., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Izuchenie enisejskih kyrgyzov v Sibiri // Treti istoricheskie chteniya pamyati M.P. Gryaznova. – Omsk, 1995. – Ch. 1. – S. 92 – 96., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Исследования на Средней Катуни // АО 1994 года. – М., 1995. – С. 311 – 312., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Issledovaniya na Srednej Katuni // AO 1994 goda. – M., 1995. – S. 311 – 312., in Russian).
 • Худяков Ю.С. К вопросу о формировании поминальной обрядности средневековых кыпчаков в степях Евразии // Алтай и тюрко-монгольский мир. – Горно-Алтайск, 1995. – С. 149 – 152., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. K voprosu o formirovanii pominalnoj obryadnosti srednevekovyh kypchakov v stepyah Evrazii // Altaj i tyurko-mongolskij mir. – Gorno-Altajsk, 1995. – S. 149 – 152., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Коллекция оружия скифского времени из могильника Салдам и Усть-Эдиган // Изв. лаборатории археологии. – Горно-Алтайск, 1995. – № 1. – С. 87 – 101., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Kollekciya oruzhiya skifskogo vremeni iz mogilnika Saldam i Ust-Edigan // Izv. laboratorii arheologii. – Gorno-Altajsk, 1995. – № 1. – S. 87 – 101., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Кыргыздар талаш-тартыш чордонунда // Кыргыздар. – Бишкек, 1995. – С. 144 – 185., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Kyrgyzdar talash-tartysh chordonunda // Kyrgyzdar. – Bishkek, 1995. – S. 144 – 185., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Новый виток полемики о термине «хакас» // Гуманитарные науки в Сибири. – 1995. – № 3. – С. 62 – 69., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Novyj vitok polemiki o termine «hakas» // Gumanitarnye nauki v Sibiri. – 1995. – № 3. – S. 62 – 69., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Новый памятник культуры енисейских кыргызов в Горном Алтае // III Годовая итоговая сессия Ин-та археологии и этнографии СО РАН: Тез. докл. – Новосибирск, 1995. – С. 101 – 102., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Novyj pamyatnik kultury enisejskih kyrgyzov v Gornom Altae // III Godovaya itogovaya sessiya In-ta arheologii i etnografii SO RAN: Tez. dokl. – Novosibirsk, 1995. – S. 101 – 102., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Памятники культуры древних тюрок в Восточном Туркестане // Кыргызы: этногенетические и этнокультурные процессы в древности и средневековье в Центральной Азии. – Бишкек, 1995. – С. 12 – 14., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Pamyatniki kultury drevnih tyurok v Vostochnom Turkestane // Kyrgyzy: etnogeneticheskie i etnokulturnye processy v drevnosti i srednevekove v Centralnoj Azii. – Bishkek, 1995. – S. 12 – 14., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Погребения качинцев XVIII – XIX вв. на юге Минусинской котловины // Интеграция археологических и этнографических исследований. – Омск, 1995. – Ч. 1. – С. 65 – 69., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Pogrebeniya kachincev XVIII – XIX vv. na yuge Minusinskoj kotloviny // Integraciya arheologicheskih i etnograficheskih issledovanij. – Omsk, 1995. – Ch. 1. – S. 65 – 69., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Предисловие // Военное дело и средневековая археология Центральной Азии. – Кемерово, 1995. – С. 3 – 4., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Predislovie // Voennoe delo i srednevekovaya arheologiya Centralnoj Azii. – Kemerovo, 1995. – S. 3 – 4., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Предметы маньчжурского вооружения в музеях Ганьсу и Синьцзяна // Традиционная культура Востока Азии. – Благовещенск, 1995. – С. 34 – 42., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Predmety manchzhurskogo vooruzheniya v muzeyah Gansu i Sinczzyana // Tradicionnaya kultura Vostoka Azii. – Blagoveshhensk, 1995. – S. 34 – 42., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Предметы средневековой торевтики с манихейской и буддийской орнаментикой в музеях Южной Сибири // Памятники истории и культуры Сибири. – Омск, 1995. – С. 220 – 224., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Predmety srednevekovoj torevtiki s manihejskoj i buddijskoj ornamentikoj v muzeyah Yuzhnoj Sibiri // Pamyatniki istorii i kultury Sibiri. – Omsk, 1995. – S. 220 – 224., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Публикации по вопросам оружиеведения Северной Азии // Армия и книга: Тез. докл. сообщ. – Новосибирск, 1995. – С. 215 – 218., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Publikacii po voprosam oruzhievedeniya Severnoj Azii // Armiya i kniga: Tez. dokl. soobshh. – Novosibirsk, 1995. – S. 215 – 218., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Тоолуу Алтайдагы кыргыздар // Кыргыздар. – Бишкек, 1995. – С. 138 – 144., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Tooluu Altajdagy kyrgyzdar // Kyrgyzdar. – Bishkek, 1995. – S. 138 – 144., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Долговесова Е.Б. Местонахождение петроглифов Джангыс-тыт в Горном Алтае // Обозрение результатов полевых и лабораторных исследований археологов, этнографов и антропологов Сибири и Дальнего Востока в 1993 г. –Новосибирск, 1995. – С. 97 – 98., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Dolgovesova E.B. Mestonahozhdenie petroglifov Dzhangys-tyt v Gornom Altae // Obozrenie rezultatov polevyh i laboratornyh issledovanij arheologov, etnografov i antropologov Sibiri i Dalnego Vostoka v 1993 g. –Novosibirsk, 1995. – S. 97 – 98., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Долговесова Е.Б. Обследование петроглифических памятников на правобережье Катуни // Проблемы охраны, изучения и использования культурного наследия Алтая: Тез. докл. науч.-практ. конф. – Барнаул, 1995. – С. 140 – 141., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Dolgovesova E.B. Obsledovanie petroglificheskih pamyatnikov na pravoberezhe Katuni // Problemy ohrany, izucheniya i ispolzovaniya kulturnogo naslediya Altaya: Tez. dokl. nauch.-prakt. konf. – Barnaul, 1995. – S. 140 – 141., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Кожомбердиев И.К. Коллекция средневекового оружия с территории Кыргызстана // Из истории и археологии Древнего Тянь-Шаня. – Бишкек, 1995. – С. 110 – 119., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Kozhomberdiev I.K. Kollekciya srednevekovogo oruzhiya s territorii Kyrgyzstana // Iz istorii i arheologii Drevnego Tyan-Shanya. – Bishkek, 1995. – S. 110 – 119., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Кочеев В.А., Ларин О.В. Раскопки могильника Межелик // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края: Материалы науч.-практ. конф. – Барнаул, 1995. – Вып. V, ч. I. – С. 88 – 89., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Kocheev V.A., Larin O.V. Raskopki mogilnika Mezhelik // Sohranenie i izuchenie kulturnogo naslediya Altajskogo kraya: Materialy nauch.-prakt. konf. – Barnaul, 1995. – Vyp. V, ch. I. – S. 88 – 89., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Плотников Ю.А. Изучение археологических памятников XVII – XIX вв. в Горном Алтае // Памятники истории и культуры Сибири. – Омск, 1995. – С. 69 – 74., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Plotnikov Yu.A. Izuchenie arheologicheskih pamyatnikov XVII – XIX vv. v Gornom Altae // Pamyatniki istorii i kultury Sibiri. – Omsk, 1995. – S. 69 – 74., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Плотников Ю.А. Рубяще-колющее оружие кимаков // Военное дело и средневековая археология Центральной Азии. – Кемерово, 1995. – С. 92 – 107., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Plotnikov Yu.A. Rubyashhe-kolyushhee oruzhie kimakov // Voennoe delo i srednevekovaya arheologiya Centralnoj Azii. – Kemerovo, 1995. – S. 92 – 107., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Скобелев С.Г. Задача картографирования памятников этнографического времени на Среднем Енисее // Памятники истории и культуры Сибири. – Омск, 1995. – С. 238 – 240., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Skobelev S.G. Zadacha kartografirovaniya pamyatnikov etnograficheskogo vremeni na Srednem Enisee // Pamyatniki istorii i kultury Sibiri. – Omsk, 1995. – S. 238 – 240., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш. Сравнительный анализ изображений лучников на петроглифах Южной Сибири и Тянь-Шаня // Методика комплексных исследований культур и народов Западной Сибири. – Томск, 1995. – С. 195 – 197., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Tabaldiev K.Sh. Sravnitelnyj analiz izobrazhenij luchnikov na petroglifah Yuzhnoj Sibiri i Tyan-Shanya // Metodika kompleksnyh issledovanij kultur i narodov Zapadnoj Sibiri. – Tomsk, 1995. – S. 195 – 197., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Хаславская Л.М. Перспективы создания базы данных по средневековой торевтике Южной Сибири // Методы естественных наук в археологических реконструкциях. – Новосибирск, 1995. – Ч. 2. – С. 195 – 200., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Haslavskaya L.M. Perspektivy sozdaniya bazy dannyh po srednevekovoj torevtike Yuzhnoj Sibiri // Metody estestvennyh nauk v arheologicheskih rekonstrukciyah. – Novosibirsk, 1995. – Ch. 2. – S. 195 – 200., in Russian).

1994

 • Khudiakov Yu.S. Burial Mounds of Late Scythian and Hunnu Time at Ust-Edigan Burial Ground // J. of Korean Ancient Historical Soc. – Seoul, 1994. – N 12. – P. 371 – 389., in English
 • Khudiakov Yu.S. The analysis of historical data and elaboration prospects for the method of searching and drawing mars of meteorite falling traces in the South Siberia // Проблемы защиты Земли от столкновения с опасными космическими объектами. – Снежинск, 1994. – Ч. II. * #Станицы не известны.#, in English
 • Khudiakov Yu.S. The commercial Routes Binding up «The Great silk road» with Southern Siberia // Archaeology of Russia – Current Status of Archaeological research and Problems for Future Investigation of Siberia and far East Aera. – Seoul, 1994. – P. 655 – 676., in English

Khudiakov Yu.S. The Commercial Routes Binding up «The Great Silk Road» with Southern Siberia // J. of Korean Ancient Historical Soc. – Seoul, 1994. – N 10. – P. 329 – 345., in English

 • Берс Е.М., Худяков Ю.С. Погребение у с. Бичикту-Бом // Археология Горного Алтая. – Барнаул, 1994. – С. 63 – 71., на рус. яз. (Bers E.M., Hudyakov Yu.S. Pogrebenie u s. Bichiktu-Bom // Arheologiya Gornogo Altaya. – Barnaul, 1994. – S. 63 – 71., in Russian).
 • Гаркуша Ю.Н., Худяков Ю.С. Коллективное погребение позднескифского времени на могильнике Усть-Эдиган // Археология и этнография Сибири и Дальнего Востока: Тез. докл. XXXIV РАСК. – Барнаул, 1994. – С. 81 – 82., на рус. яз. (Garkusha Yu.N., Hudyakov Yu.S. Kollektivnoe pogrebenie pozdneskifskogo vremeni na mogilnike Ust-Edigan // Arheologiya i etnografiya Sibiri i Dalnego Vostoka: Tez. dokl. XXXIV RASK. – Barnaul, 1994. – S. 81 – 82., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Анализ исторических сведений и перспективы разработки методики поиска и картографирования следов падения метеоритов в Южной Сибири // Проблемы защиты земли от столкновения с опасными космическими объектами. – Снежинск, 1994. – Ч. II. – С. 80 – 81., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Analiz istoricheskih svedenij i perspektivy razrabotki metodiki poiska i kartografirovaniya sledov padeniya meteoritov v Yuzhnoj Sibiri // Problemy zashhity zemli ot stolknoveniya s opasnymi kosmicheskimi obektami. – Snezhinsk, 1994. – Ch. II. – S. 80 – 81., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Археологические исследования на Катуни // АО 1993 года. – М., 1994. – С. 190 – 191., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Arheologicheskie issledovaniya na Katuni // AO 1993 goda. – M., 1994. – S. 190 – 191., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Вооружение чжурчженей // Россия и АТР. – Владивосток, 1994. – № 1. – С. 169 – 172., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Vooruzhenie chzhurchzhenej // Rossiya i ATR. – Vladivostok, 1994. – № 1. – S. 169 – 172., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Вопросы методологии и методики оружиеведения // Методология и методика археологических реконструкций. – Новосибирск, 1994. – С. 13 – 17., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Voprosy metodologii i metodiki oruzhievedeniya // Metodologiya i metodika arheologicheskih rekonstrukcij. – Novosibirsk, 1994. – S. 13 – 17., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Енисейские кыргызы // Литературный Кыргызстан. – 1994. – № 1 – 3. – С. 109 – 115., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Enisejskie kyrgyzy // Literaturnyj Kyrgyzstan. – 1994. – № 1 – 3. – S. 109 – 115., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Изобразительное искусство кочевников Южной Сибири и Центральной Азии в эпоху средневековья // Искусство народов Сибири. Традиции и современность. – Новосибирск, 1994. – С. 10 – 11., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Izobrazitelnoe iskusstvo kochevnikov Yuzhnoj Sibiri i Centralnoj Azii v epohu srednevekovya // Iskusstvo narodov Sibiri. Tradicii i sovremennost. – Novosibirsk, 1994. – S. 10 – 11., in Russian).
 • Худяков Ю.С. К вопросу о древних городах Сибири // Гуманитарные науки в Сибири. – Новосибирск, 1994. – № 3. – С. 34 – 39., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. K voprosu o drevnih gorodah Sibiri // Gumanitarnye nauki v Sibiri. – Novosibirsk, 1994. – № 3. – S. 34 – 39., in Russian).
 • Худяков Ю.С. К вопросу о древних городах Сибири // Таре – 400 лет. Проблемы социально-экономического освоения Сибири. – Омск, 1994. – Ч. 2.- С. 80 – 83., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. K voprosu o drevnih gorodah Sibiri // Tare – 400 let. Problemy socialno-ekonomicheskogo osvoeniya Sibiri. – Omsk, 1994. – Ch. 2.- S. 80 – 83., in Russian).
 • Худяков Ю.С. К вопросу о кыргызах в Кузнецкой котловине // Кузнецкая старина. – Новокузнецк, 1994. – Вып. 2. – С. 97 – 106., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. K voprosu o kyrgyzah v Kuzneczkoj kotlovine // Kuzneczkaya starina. – Novokuzneczk, 1994. – Vyp. 2. – S. 97 – 106., in Russian).
 • Худяков Ю.С. К вопросу о миграциях кочевников в Горном Алтае в период развитого средневековья // Палеодемография и миграционные процессы в Западной Сибири в древности и средневековье. – Барнаул, 1994. – С. 161 – 162., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. K voprosu o migraciyah kochevnikov v Gornom Altae v period razvitogo srednevekovya // Paleodemografiya i migracionnye processy v Zapadnoj Sibiri v drevnosti i srednevekove. – Barnaul, 1994. – S. 161 – 162., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Кыргыздар талаш-тартыш чордомунда // Ала-Тоо. – 1994. – № 1. – С. 59 – 77 (на киргиз. яз)., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Kyrgyzdar talash-tartysh chordomunda // Ala-Too. – 1994. – № 1. – S. 59 – 77 (na kirgiz. yaz)., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Материалы хуннского времени из музеев Восточного Туркестана // Проблемы изучения культурно-исторического наследия Алтая. – Горно-Алтайск, 1994. – С. 65 – 66., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Materialy hunnskogo vremeni iz muzeev Vostochnogo Turkestana // Problemy izucheniya kulturno-istoricheskogo naslediya Altaya. – Gorno-Altajsk, 1994. – S. 65 – 66., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Новый этап дискуссии о термине «хакас» // Этносы Сибири. История и современность. – Красноярск, 1994. – С. 271 – 275., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Novyj etap diskussii o termine «hakas» // Etnosy Sibiri. Istoriya i sovremennost. – Krasnoyarsk, 1994. – S. 271 – 275., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Охранные работы в зоне затопления Катунской ГЭС в 1988 – 1993 гг. // Проблемы изучения культурно-исторического наследия Алтая. – Горно-Алтайск, 1994. – С. 59 – 61., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Ohrannye raboty v zone zatopleniya Katunskoj GES v 1988 – 1993 gg. // Problemy izucheniya kulturno-istoricheskogo naslediya Altaya. – Gorno-Altajsk, 1994. – S. 59 – 61., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Палеодемографические аспекты изучения могильника Усть-Эдиган // Палеодемография и миграционные процессы в Западной Сибири в древности и средневековье. – Барнаул, 1994. – С. 134 – 136., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Paleodemograficheskie aspekty izucheniya mogilnika Ust-Edigan // Paleodemografiya i migracionnye processy v Zapadnoj Sibiri v drevnosti i srednevekove. – Barnaul, 1994. – S. 134 – 136., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Предисловие // Германцы в I тыс. до н.э. – начале I в. н.э. – Новосибирск, 1994. – С. 3., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Predislovie // Germancy v I tys. do n.e. – nachale I v. n.e. – Novosibirsk, 1994. – S. 3., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Предисловие // Этнокультурные процессы в Южной Сибири и Центральной Азии в I – II тыс. н.э. – Кемерово, 1994. – С. 3., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Predislovie // Etnokulturnye processy v Yuzhnoj Sibiri i Centralnoj Azii v I – II tys. n.e. – Kemerovo, 1994. – S. 3., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Предметы вооружения и сбруи монгольского времени из музеев Восточного Туркестана // Altaica. – Новосибирск, 1994. – Вып. 4. – С. 41 – 44., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Predmety vooruzheniya i sbrui mongolskogo vremeni iz muzeev Vostochnogo Turkestana // Altaica. – Novosibirsk, 1994. – Vyp. 4. – S. 41 – 44., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Роль конфессионального фактора в этнической консолидации коренного населения Минусинской котловины в XVIII – XIX вв. // Этносы Сибири. История и современность. – Красноярск, 1994. – С. 276 – 278., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Rol konfessionalnogo faktora v etnicheskoj konsolidacii korennogo naseleniya Minusinskoj kotloviny v XVIII – XIX vv. // Etnosy Sibiri. Istoriya i sovremennost. – Krasnoyarsk, 1994. – S. 276 – 278., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Средневековые памятники Верхнего Чулыма // Археологические и фольклорные источники по истории Алтая. – Горно-Алтайск, 1994. – С. 122 – 128., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Srednevekovye pamyatniki Verhnego Chulyma // Arheologicheskie i folklornye istochniki po istorii Altaya. – Gorno-Altajsk, 1994. – S. 122 – 128., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Статуя древнего тюрка в музее «Храм культуры» города Увэй (КНР) // Гуманитарные науки в Сибири. – Новосибирск, 1994. – № 1. – С. 72 – 77., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Statuya drevnego tyurka v muzee «Hram kultury» goroda Uvej (KNR) // Gumanitarnye nauki v Sibiri. – Novosibirsk, 1994. – № 1. – S. 72 – 77., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Тюрки и уйгуры в Минусинской котловине // Этнокультурные процессы в Южной Сибири и Центральной Азии в I – II тыс. н.э. – Кемерово, 1994. – С. 85 – 95., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Tyurki i ujgury v Minusinskoj kotlovine // Etnokulturnye processy v Yuzhnoj Sibiri i Centralnoj Azii v I – II tys. n.e. – Kemerovo, 1994. – S. 85 – 95., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Горелова Н.Г., Хаславская Л.М. Создание базы данных по средневековой торевтике Южной Сибири // Базы данных по истории Евразии в средние века. – М., 1994. – Вып. 3. – С. 55 – 58., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Gorelova N.G., Haslavskaya L.M. Sozdanie bazy dannyh po srednevekovoj torevtike Yuzhnoj Sibiri // Bazy dannyh po istorii Evrazii v srednie veka. – M., 1994. – Vyp. 3. – S. 55 – 58., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Долговесова Е.Б. Петроглифы Бузургаш // Археология Горного Алтая. – Барнаул, 1994. – С. 91 – 93., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Skobelev S.G., Dolgovesova E.B. Petroglify Buzurgash // Arheologiya Gornogo Altaya. – Barnaul, 1994. – S. 91 – 93., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш. Курганы из могильника Аламышик // Этнокультурные процессы в Южной Сибири и Центральной Азии в I – II тыс. н.э. – Кемерово, 1994. – С. 112 – 128., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Tabaldiev K.Sh. Kurgany iz mogilnika Alamyshik // Etnokulturnye processy v Yuzhnoj Sibiri i Centralnoj Azii v I – II tys. n.e. – Kemerovo, 1994. – S. 112 – 128., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш. Сравнительный анализ погребальной и поминальной обрядности средневековых кочевников Алтая и Тянь-Шаня // Проблемы изучения культурно-исторического наследия Алтая. – Горно-Алтайск, 1994. – С. 70 – 71., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Tabaldiev K.Sh. Sravnitelnyj analiz pogrebalnoj i pominalnoj obryadnosti srednevekovyh kochevnikov Altaya i Tyan-Shanya // Problemy izucheniya kulturno-istoricheskogo naslediya Altaya. – Gorno-Altajsk, 1994. – S. 70 – 71., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш., Солтобаев О.А. Новые находки луков и стрел в средневековых памятниках Кочкорской долины // Хасановские чтения. – Бишкек, 1994. – С. 94 – 96., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Tabaldiev K.Sh., Soltobaev O.A. Novye nahodki lukov i strel v srednevekovyh pamyatnikah Kochkorskoj doliny // Hasanovskie chteniya. – Bishkek, 1994. – S. 94 – 96., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Хаславская Л.М. Канонические сюжеты в орнаментике средневековой торевтики Саяно-Алтая // Искусство народов Сибири. Традиции и современность. – Новосибирск, 1994. – С. 8 – 9., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Haslavskaya L.M. Kanonicheskie syuzhety v ornamentike srednevekovoj torevtiki Sayano-Altaya // Iskusstvo narodov Sibiri. Tradicii i sovremennost. – Novosibirsk, 1994. – S. 8 – 9., in Russian).

1993

 • Khudiakov Yu.S. A Burial from the Ust-Edigan Sepulcher of the Late Scythian Period // Altaica. – Novosibirsk, 1993. – Iss. 2. – P. 56 – 62., in English

Khudiakov Yu.S., Borodovsky A.P. Excavations of the Mid-Katun // Altaica. – Novosibirsk, 1993. – Iss. 3. – P. 16 – 19., in English

 • Богданов Е.Б., Худяков Ю.С. Нательные кресты из погребений этнографического времени на юге Хакасии // Материалы по археологии и этнографии Сибири и Дальнего Востока. – Абакан, 1993. – С. 59., на рус. яз. (Bogdanov E.B., Hudyakov Yu.S. Natelnye kresty iz pogrebenij etnograficheskogo vremeni na yuge Hakasii // Materialy po arheologii i etnografii Sibiri i Dalnego Vostoka. – Abakan, 1993. – S. 59., in Russian).
 • Исмагилов Р.Б., Худяков Ю.С. Панцирь из городища Бузук-Тобе // Военное дело население юга Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1993. – С. 204 – 211., на рус. яз. (Ismagilov R.B., Hudyakov Yu.S. Pancir iz gorodishha Buzuk-Tobe // Voennoe delo naselenie yuga Sibiri i Dalnego Vostoka. – Novosibirsk, 1993. – S. 204 – 211., in Russian).
 • Кочеев В.А., Худяков Ю.С. Палаш из Беш-Озека // Охрана и изучение культурного наследия Алтая. – Барнаул, 1993. – Ч. 2. – С. 239 – 242., на рус. яз. (Kocheev V.A., Hudyakov Yu.S. Palash iz Besh-Ozeka // Ohrana i izuchenie kulturnogo naslediya Altaya. – Barnaul, 1993. – Ch. 2. – S. 239 – 242., in Russian).
 • Медведев В.Е., Худяков Ю.С. Предисловие // Военное дело население юга Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1993. – С. 3., на рус. яз. (Medvedev V.E., Hudyakov Yu.S. Predislovie // Voennoe delo naselenie yuga Sibiri i Dalnego Vostoka. – Novosibirsk, 1993. – S. 3., in Russian).
 • Табалдиев К.Ш., Худяков Ю.С. Древнетюркская культура как историко-культурный феномен // Культурно-генетические процессы в Западной Сибири. – Томск, 1993. – С. 112 – 114., на рус. яз. (Tabaldiev K.Sh., Hudyakov Yu.S. Drevnetyurkskaya kultura kak istoriko-kulturnyj fenomen // Kulturno-geneticheskie processy v Zapadnoj Sibiri. – Tomsk, 1993. – S. 112 – 114., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Вооружение кочевников Южной Сибири и Центральной Азии в эпоху бронзы // Военное дело население юга Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1993. – С. 65 – 73., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Vooruzhenie kochevnikov Yuzhnoj Sibiri i Centralnoj Azii v epohu bronzy // Voennoe delo naselenie yuga Sibiri i Dalnego Vostoka. – Novosibirsk, 1993. – S. 65 – 73., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Енисей кыргыздарынын тарыхы // Кыргыздар. – Бишкек, 1993. – Т. I. – С. 118 – 240 (на киргиз. яз)., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Enisej kyrgyzdarynyn taryhy // Kyrgyzdar. – Bishkek, 1993. – T. I. – S. 118 – 240 (na kirgiz. yaz)., in Russian).
 • Худяков Ю.С. К вопросу самодийской принадлежности средневековых погребений по обряду кремации в Кузнецкой котловине // Проблемы этнической истории самодийских народов. – Омск, 1993. – Ч. 2. – С. 3 – 6., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. K voprosu samodijskoj prinadlezhnosti srednevekovyh pogrebenij po obryadu kremacii v Kuzneczkoj kotlovine // Problemy etnicheskoj istorii samodijskih narodov. – Omsk, 1993. – Ch. 2. – S. 3 – 6., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Кыргыз туулары // Мурас. – 1993. – № 1 – 2. – С. 9 – 10 (на киргиз. яз)., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Kyrgyz tuulary // Muras. – 1993. – № 1 – 2. – S. 9 – 10 (na kirgiz. yaz)., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Кыргызы в Кузнецкой котловине // Кузнецкая старина. – Новокузнецк, 1993. – Вып. 1. – С. 78 – 87., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Kyrgyzy v Kuzneczkoj kotlovine // Kuzneczkaya starina. – Novokuzneczk, 1993. – Vyp. 1. – S. 78 – 87., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Основные закономерности эйкуменизации Убсу-нурской котловины // Изв. СО РАН. – Сер. истории, филологии, философии. – 1993. – Вып. 1. – С. 3 – 8., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Osnovnye zakonomernosti ejkumenizacii Ubsu-nurskoj kotloviny // Izv. SO RAN. – Ser. istorii, filologii, filosofii. – 1993. – Vyp. 1. – S. 3 – 8., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Особенности эйкуменизации Убсу-Нурской котловины в условиях производящего хозяйства // Охрана окружающей среды и человек. – Кызыл, 1993. – С. 175 – 177., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Osobennosti ejkumenizacii Ubsu-Nurskoj kotloviny v usloviyah proizvodyashhego hozyajstva // Ohrana okruzhayushhej sredy i chelovek. – Kyzyl, 1993. – S. 175 – 177., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Охранные работы в зоне затопления Катунской ГЭС в 1992 г. // Охрана и изучение культурного наследия Алтая. – Барнаул, 1993. – Ч. 2. – С. 214 – 217., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Ohrannye raboty v zone zatopleniya Katunskoj GES v 1992 g. // Ohrana i izuchenie kulturnogo naslediya Altaya. – Barnaul, 1993. – Ch. 2. – S. 214 – 217., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Предметы вооружения монгольского времени в музеях Синьцзяна // Цибиковские чтения-6: Проблемы истории и культуры монгольских народов: Тез. докл. и сообщ. – Улан-Удэ, 1993. – С. 63 – 64., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Predmety vooruzheniya mongolskogo vremeni v muzeyah Sinczzyana // Cibikovskie chteniya-6: Problemy istorii i kultury mongolskih narodov: Tez. dokl. i soobshh. – Ulan-Ude, 1993. – S. 63 – 64., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Представления древних тюрок о жизни и смерти // Жизнь. Смерть. Бессмертие. – СПб., 1993. – С. 9 – 10., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Predstavleniya drevnih tyurok o zhizni i smerti // Zhizn. Smert. Bessmertie. – SPb., 1993. – S. 9 – 10., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Проблемы культурогенеза кыргызов на территории Алтая и Прииртышья // Культурногенетические процессы в Западной Сибири. – Томск, 1993. – С. 50 – 52., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Problemy kulturogeneza kyrgyzov na territorii Altaya i Priirtyshya // Kulturnogeneticheskie processy v Zapadnoj Sibiri. – Tomsk, 1993. – S. 50 – 52., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Расселение монгольских племен в Центральной Азии в конце I – начале II тыс. н.э. // Этническая история народов Южной Сибири и Центральной Азии. – Новосибирск, 1993. – С. 166 – 175., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Rasselenie mongolskih plemen v Centralnoj Azii v konce I – nachale II tys. n.e. // Etnicheskaya istoriya narodov Yuzhnoj Sibiri i Centralnoj Azii. – Novosibirsk, 1993. – S. 166 – 175., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Стрелы Елыкаевской коллекции // Кузнецкая старина. – Новокузнецк, 1993. – Вып. 1. – С. 46 – 57., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Strely Elykaevskoj kollekcii // Kuzneczkaya starina. – Novokuzneczk, 1993. – Vyp. 1. – S. 46 – 57., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Тоолуу Алтайцагы кыргыздар // Ала-Тоо. – 1993. – № 1. – С. 137 – 139., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Tooluu Altajczagy kyrgyzdar // Ala-Too. – 1993. – № 1. – S. 137 – 139., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Традиционные элементы погребальной обрядности коренного населения Минусинской котловины в XVIII – XIX вв. // Проблемы культурогенеза и культурное наследие. – СПб., 1993. – Ч. 2. – С. 157 – 162., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Tradicionnye elementy pogrebalnoj obryadnosti korennogo naseleniya Minusinskoj kotloviny v XVIII – XIX vv. // Problemy kulturogeneza i kulturnoe nasledie. – SPb., 1993. – Ch. 2. – S. 157 – 162., in Russian).
 • Худяков Ю.С. угроза нового нашествия бугровщиков // Охрана и изучение культурного наследия Алтая. – Барнаул, 1993. – Ч. 1. – С. 24 – 26., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. ugroza novogo nashestviya bugrovshhikov // Ohrana i izuchenie kulturnogo naslediya Altaya. – Barnaul, 1993. – Ch. 1. – S. 24 – 26., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Эволюция сложносоставного лука у кочевников Центральной Азии // Военное дело население юга Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1993. – С. 107 – 148., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Evolyuciya slozhnosostavnogo luka u kochevnikov Centralnoj Azii // Voennoe delo naselenie yuga Sibiri i Dalnego Vostoka. – Novosibirsk, 1993. – S. 107 – 148., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Бородовский А.П. Раскопки на Средней Катуни // Altaica. – Новосибирск, 1993. – Вып. 3. – С. 17 – 20., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Borodovskij A.P. Raskopki na Srednej Katuni // Altaica. – Novosibirsk, 1993. – Vyp. 3. – S. 17 – 20., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Ким С.А. Музеефикация памятников истории и культуры на территории Убсу-Нурского биосферного заповедника // Охрана окружающей среды и человек. – Кызыл, 1993. – С. 172 – 14., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Kim S.A. Muzeefikaciya pamyatnikov istorii i kultury na territorii Ubsu-Nurskogo biosfernogo zapovednika // Ohrana okruzhayushhej sredy i chelovek. – Kyzyl, 1993. – S. 172 – 14., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Хаславская Л.М. Канонические мотивы в орнаменте южно-сибирской торевтики // Культура древних народов Южной Сибири. – Барнаул, 1993. – С. 71 – 76., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Haslavskaya L.M. Kanonicheskie motivy v ornamente yuzhno-sibirskoj torevtiki // Kultura drevnih narodov Yuzhnoj Sibiri. – Barnaul, 1993. – S. 71 – 76., in Russian).

1992

 • Khudiakov Yu.S., Tscevendorj D. New finds in Nun Bows in the Altai of the Gobi // Soc. of Archer Antiquaries. – 1992. – P. 1 – 7., in English

Kubarev V.D., Khudiakov Yu.S., Borodovsky A.P., Borodovsky A.P., Cheremisin D.V., Mylnikov V.P. Archaeologikal Inverstigations on the Mid-Katun River // Altaica. – Novosibirsk, 1992. – Iss. 1. – P. 43 – 50., in English

 • Васильевский Р.С., Горюшкин Л.М., Гущин Н.Я., Худяков Ю.С. Предисловие // Историческая демография Сибири. – Новосибирск, 1992. – С. 3 – 4., на рус. яз. (Vasilevskij R.S., Goryushkin L.M., Gushhin N.Ya., Hudyakov Yu.S. Predislovie // Istoricheskaya demografiya Sibiri. – Novosibirsk, 1992. – S. 3 – 4., in Russian).
 • Табалдиев К.Ш., Худяков Ю.С. Новые находки седел в древнетюркских погребениях с конем на Тянь-Шане // Проблемы археологии, истории, краеведения и этнографии Приенисейского края. – Красноярск, 1992. – Т. 2. – С. 10 – 20., на рус. яз. (Tabaldiev K.Sh., Hudyakov Yu.S. Novye nahodki sedel v drevnetyurkskih pogrebeniyah s konem na Tyan-Shane // Problemy arheologii, istorii, kraevedeniya i etnografii Prienisejskogo kraya. – Krasnoyarsk, 1992. – T. 2. – S. 10 – 20., in Russian).
 • Табалдиев К.Ш., Худяков Ю.С. Особенности поминальной и погребальной обрядности западных и восточных тюрок // Востоковедение в Башкортостане. История. Культура. – Уфа, 1992. – С. 83 – 85., на рус. яз. (Tabaldiev K.Sh., Hudyakov Yu.S. Osobennosti pominalnoj i pogrebalnoj obryadnosti zapadnyh i vostochnyh tyurok // Vostokovedenie v Bashkortostane. Istoriya. Kultura. – Ufa, 1992. – S. 83 – 85., in Russian).
 • Табалдиев К.Ш., Худяков Ю.С. Реконструкция конского убранства древних тюрок Тянь-Шаня // Вторые исторические чтения памяти М.П. Грязнова. – Омск, 1992. – Ч. 1. – С. 110 – 111., на рус. яз. (Tabaldiev K.Sh., Hudyakov Yu.S. Rekonstrukciya konskogo ubranstva drevnih tyurok Tyan-Shanya // Vtorye istoricheskie chteniya pamyati M.P. Gryaznova. – Omsk, 1992. – Ch. 1. – S. 110 – 111., in Russian).
 • Табалдиев К.Ш., Худяков Ю.С. Сравнительный анализ погребальной и поминальной обрядности древних тюрок Алтая и Тянь-Шаня // Проблемы изучения истории и культуры Алтая и сопредельных территорий. – Горно-Алтайск, 1992. – С. 76 – 79., на рус. яз. (Tabaldiev K.Sh., Hudyakov Yu.S. Sravnitelnyj analiz pogrebalnoj i pominalnoj obryadnosti drevnih tyurok Altaya i Tyan-Shanya // Problemy izucheniya istorii i kultury Altaya i sopredelnyh territorij. – Gorno-Altajsk, 1992. – S. 76 – 79., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Вклад М.П. Грязнова в развитие средневековой археологии Сибири // Вторые исторические чтения памяти М.П. Грязнова. – Омск, 1992. – Ч. 1. – С. 10 – 12., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Vklad M.P. Gryaznova v razvitie srednevekovoj arheologii Sibiri // Vtorye istoricheskie chteniya pamyati M.P. Gryaznova. – Omsk, 1992. – Ch. 1. – S. 10 – 12., in Russian).
 • Худяков Ю.С. К вопросу о датировке стел с лунками в Южной Сибири и Центральной Азии // Материалы к изуч. прошлого Горного Алтая. – Новосибирск, 1992. – С. 22 – 48., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. K voprosu o datirovke stel s lunkami v Yuzhnoj Sibiri i Centralnoj Azii // Materialy k izuch. proshlogo Gornogo Altaya. – Novosibirsk, 1992. – S. 22 – 48., in Russian).
 • Худяков Ю.С. К истории христианизации коренного населения Минусинской котловины в XVIII – XIX вв. // Музей XXI в. Проблемы развития Красноярского культурно-исторического центра. – Красноярск, 1992. – С. 26 – 27., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. K istorii hristianizacii korennogo naseleniya Minusinskoj kotloviny v XVIII – XIX vv. // Muzej XXI v. Problemy razvitiya Krasnoyarskogo kulturno-istoricheskogo centra. – Krasnoyarsk, 1992. – S. 26 – 27., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Комплекс находок из Вашися – памятника кыргызской культуры в Восточном Туркестане // Изв. АН Респ. Кыргызстан. – Сер. обществ. наук. – 1992.- № 1. – С. 34 – 37., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Kompleks nahodok iz Vashisya – pamyatnika kyrgyzskoj kultury v Vostochnom Turkestane // Izv. AN Resp. Kyrgyzstan. – Ser. obshhestv. nauk. – 1992.- № 1. – S. 34 – 37., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Культура уйгуров Центральной Азии: Метод. указания к курсу «Археология Сибири». – Новосибирск, 1992. – С. 34., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Kultura ujgurov Centralnoj Azii: Metod. ukazaniya k kursu «Arheologiya Sibiri». – Novosibirsk, 1992. – S. 34., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Кыргызские могильники как объекты палеодемографического исследования // Историческая демография Сибири. – Новосибирск, 1992. – С. 41 – 56., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Kyrgyzskie mogilniki kak obekty paleodemograficheskogo issledovaniya // Istoricheskaya demografiya Sibiri. – Novosibirsk, 1992. – S. 41 – 56., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Модель эйкуменизации аридных ландшафтов Центральной Азии // Палеоэкология и расселение древнего человека в Северной Азии и Америке: Тез. докл. Междунар. симпоз. – Красноярск, 1992. – С. 243 – 245., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Model ejkumenizacii aridnyh landshaftov Centralnoj Azii // Paleoekologiya i rasselenie drevnego cheloveka v Severnoj Azii i Amerike: Tez. dokl. Mezhdunar. simpoz. – Krasnoyarsk, 1992. – S. 243 – 245., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Мумифицированное захоронение из могильника Усть-Эдиган // Материалы к изуч. прошлого Горного Алтая. – Новосибирск, 1992. – С. 118 – 135., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Mumificirovannoe zahoronenie iz mogilnika Ust-Edigan // Materialy k izuch. proshlogo Gornogo Altaya. – Novosibirsk, 1992. – S. 118 – 135., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Набор панцирных пластин из собрания Центрального государственного музея МНР // Археологийн Судлал. – Улаанбаатар, 1992. – С. 62 – 68., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Nabor pancirnyh plastin iz sobraniya Centralnogo gosudarstvennogo muzeya MNR // Arheologijn Sudlal. – Ulaanbaatar, 1992. – S. 62 – 68., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Наконечники копий и «пальм» из средневековых памятников Прибайкалья, Забайкалья и Монголии // Археологические памятники эпохи средневековья в Бурятии и Монголии. – Новосибирск, 1992. – С. 107 – 117., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Nakonechniki kopij i «palm» iz srednevekovyh pamyatnikov Pribajkalya, Zabajkalya i Mongolii // Arheologicheskie pamyatniki epohi srednevekovya v Buryatii i Mongolii. – Novosibirsk, 1992. – S. 107 – 117., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Новые материалы хуннского времени в Горном Алтае // Северная Евразия от древности до средневековья. – СПб., 1992. – С. 192 – 195., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Novye materialy hunnskogo vremeni v Gornom Altae // Severnaya Evraziya ot drevnosti do srednevekovya. – SPb., 1992. – S. 192 – 195., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Обзор археологических коллекций музеев Средней Азии // Проблемы археологии, истории, краеведения и этнографии Приенисейского края. – Красноярск, 1992.- Т. 1. – С. 24 – 27., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Obzor arheologicheskih kollekcij muzeev Srednej Azii // Problemy arheologii, istorii, kraevedeniya i etnografii Prienisejskogo kraya. – Krasnoyarsk, 1992.- T. 1. – S. 24 – 27., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Образ воина на петроглифах раннего железного века в Минусинской котловине // Наскальные рисунки Евразии. – Новосибирск, 1992. – С. 108 – 122., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Obraz voina na petroglifah rannego zheleznogo veka v Minusinskoj kotlovine // Naskalnye risunki Evrazii. – Novosibirsk, 1992. – S. 108 – 122., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Орнаментированные колчаны средневековых кочевников Евразии // Степи Восточной Европы во взаимосвязи Востока и Запада в средневековье. – Донецк, 1992. – С. 78 – 80., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Ornamentirovannye kolchany srednevekovyh kochevnikov Evrazii // Stepi Vostochnoj Evropy vo vzaimosvyazi Vostoka i Zapada v srednevekove. – Doneczk, 1992. – S. 78 – 80., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Оружие в шаманской атрибутике у народов Южной Сибири // Шаманизм как религия: генезис, реконструкция, традиции. – Якутск, 1992. – С. 37., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Oruzhie v shamanskoj atributike u narodov Yuzhnoj Sibiri // Shamanizm kak religiya: genezis, rekonstrukciya, tradicii. – Yakutsk, 1992. – S. 37., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Охранные работы Катунского отряда в зоне затопления Катунской ГЭС в 1988 – 1991 гг. // Пробл. изуч. истории и культуры Алтая и сопредельных территорий. – Горно-Алтайск, 1992. – С. 82 – 85., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Ohrannye raboty Katunskogo otryada v zone zatopleniya Katunskoj GES v 1988 – 1991 gg. // Probl. izuch. istorii i kultury Altaya i sopredelnyh territorij. – Gorno-Altajsk, 1992. – S. 82 – 85., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Охранные раскопки в зоне затопления Катунской ГЭС в 1991 г. // Пробл. сохранения, использования памятников археологии Алтая. – Горно-Алтайск, 1992. – С. 73 – 74., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Ohrannye raskopki v zone zatopleniya Katunskoj GES v 1991 g. // Probl. sohraneniya, ispolzovaniya pamyatnikov arheologii Altaya. – Gorno-Altajsk, 1992. – S. 73 – 74., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Погребения со шкурой коня в Минусинской котловине // Материалы по археологии Южного Урала. – Уфа, 1992. – С. 95 – 108., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Pogrebeniya so shkuroj konya v Minusinskoj kotlovine // Materialy po arheologii Yuzhnogo Urala. – Ufa, 1992. – S. 95 – 108., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Распространение мировых религий в Южной Сибири в раннем средневековье // Музей XXI в. Проблемы развития Красноярского культурно-исторического центра. – Красноярск, 1992. – С. 21 – 22., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Rasprostranenie mirovyh religij v Yuzhnoj Sibiri v rannem srednevekove // Muzej XXI v. Problemy razvitiya Krasnoyarskogo kulturno-istoricheskogo centra. – Krasnoyarsk, 1992. – S. 21 – 22., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Украшения из лазурита в памятниках кочевников начала II тыс. н.э. в Восточной Европе и Западной Сибири // Степи Восточной Европы во взаимосвязи Востока и Запада в средневековье. – Донецк, 1992. – С. 80 – 82., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Ukrasheniya iz lazurita v pamyatnikah kochevnikov nachala II tys. n.e. v Vostochnoj Evrope i Zapadnoj Sibiri // Stepi Vostochnoj Evropy vo vzaimosvyazi Vostoka i Zapada v srednevekove. – Doneczk, 1992. – S. 80 – 82., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Экспедиция ЮНЕСКО «Степной путь» по территории Средней Азии в 1991 г. // Изв. СО РАН. – Сер. истории, филологии и философии. – 1992. – Вып. 3. – С. 64 – 66., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Ekspediciya YuNESKO «Stepnoj put» po territorii Srednej Azii v 1991 g. // Izv. SO RAN. – Ser. istorii, filologii i filosofii. – 1992. – Vyp. 3. – S. 64 – 66., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Этническая история кочевников Центральной Азии в конце I – начале II тыс. н.э. // Этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий. – Омск, 1992. – С. 123 – 127., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Etnicheskaya istoriya kochevnikov Centralnoj Azii v konce I – nachale II tys. n.e. // Etnicheskaya istoriya tyurkoyazychnyh narodov Sibiri i sopredelnyh territorij. – Omsk, 1992. – S. 123 – 127., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Этнокультурные процессы в Центральной Азии в IX – X вв. н.э. в эпоху «Кыргызского великодержавия» // Востоковедение в Башкортостане. История. Культура. – Уфа, 1992. – С. 85 – 87., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Etnokulturnye processy v Centralnoj Azii v IX – X vv. n.e. v epohu «Kyrgyzskogo velikoderzhaviya» // Vostokovedenie v Bashkortostane. Istoriya. Kultura. – Ufa, 1992. – S. 85 – 87., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Баяр Д. Средневековый памятник в местности Нахиугийн-Манхан в пустыне Монгол-Эле // Северная Азия и соседние территории в средние века. – Новосибирск, 1992. – С. 36 – 44., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Bayar D. Srednevekovyj pamyatnik v mestnosti Nahiugijn-Manhan v pustyne Mongol-Ele // Severnaya Aziya i sosednie territorii v srednie veka. – Novosibirsk, 1992. – S. 36 – 44., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Кратко О.В. Археологические исследования в зоне Катунского биосферного заповедника // Проблемы сохранения, использования памятников археологии Алтая. – Горно-Алтайск, 1992. – С. 7 – 8., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Kratko O.V. Arheologicheskie issledovaniya v zone Katunskogo biosfernogo zapovednika // Problemy sohraneniya, ispolzovaniya pamyatnikov arheologii Altaya. – Gorno-Altajsk, 1992. – S. 7 – 8., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Локотко Е.А. Формирование коллекции окуневских стел и изваяний в музее истории и культуры народов Сибири // Проблемы археологии, истории, краеведения и этнографии Приенисейского края. – Красноярск, 1992. – Т. 1. – С. 27 – 29., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Lokotko E.A. Formirovanie kollekcii okunevskih stel i izvayanij v muzee istorii i kultury narodov Sibiri // Problemy arheologii, istorii, kraevedeniya i etnografii Prienisejskogo kraya. – Krasnoyarsk, 1992. – T. 1. – S. 27 – 29., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Мороз М.В. Коллекция керамической посуды из могильника Усть-Эдиган // Вопросы археологии Алтая и Западной Сибири эпохи металла. – Барнаул, 1992. – С. 131 – 134., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Moroz M.V. Kollekciya keramicheskoj posudy iz mogilnika Ust-Edigan // Voprosy arheologii Altaya i Zapadnoj Sibiri epohi metalla. – Barnaul, 1992. – S. 131 – 134., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш. Новые памятники древних тюрок на Тянь-Шане // Проблемы сохранения, использования памятников археологии Алтая. – Горно-Алтайск, 1992. – С. 89 – 90., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Tabaldiev K.Sh. Novye pamyatniki drevnih tyurok na Tyan-Shane // Problemy sohraneniya, ispolzovaniya pamyatnikov arheologii Altaya. – Gorno-Altajsk, 1992. – S. 89 – 90., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Цэвээндорж Д. Изображения воинов на петроглифах Хушот-Дурбэн-Уул I // Наскальные рисунки Евразии. – Новосибирск, 1992. – С. 123 – 130., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Ceveendorzh D. Izobrazheniya voinov na petroglifah Hushot-Durben-Uul I // Naskalnye risunki Evrazii. – Novosibirsk, 1992. – S. 123 – 130., in Russian).

1991

 • Худяков Ю.С. Енисей кыргыздарынын тарыхы // Кыргыздар. – Бишкек, 1991. – С. 118 – 240 (на киргиз. яз.)., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Enisej kyrgyzdarynyn taryhy // Kyrgyzdar. – Bishkek, 1991. – S. 118 – 240 (na kirgiz. yaz.)., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Задачи картографирования и охраны средневековых памятников Минусинской котловины // Проблемы археологии и этнографии Сибири и Дальнего Востока: Тез. докл. РАСК. – Красноярск, 1991. – Вып. 3. – С. 101 – 103., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Zadachi kartografirovaniya i ohrany srednevekovyh pamyatnikov Minusinskoj kotloviny // Problemy arheologii i etnografii Sibiri i Dalnego Vostoka: Tez. dokl. RASK. – Krasnoyarsk, 1991. – Vyp. 3. – S. 101 – 103., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Защитное вооружение кыргызского воина в позднем средневековье // Проблемы средневековой археологии Южной Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск, 1991. – С. 87 – 100., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Zashhitnoe vooruzhenie kyrgyzskogo voina v pozdnem srednevekove // Problemy srednevekovoj arheologii Yuzhnoj Sibiri i sopredelnyh territorij. – Novosibirsk, 1991. – S. 87 – 100., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Изучение енисейских кыргызов в Новосибирском научном центре // Профессор Касым Тыныстан уулунун 90 жылдык мааркесине арналган республикаалык илимийтсориялык конференция сында жа салган докладар менси баяндамалардын тезисери. – Бишкек, 1991. – 1 болук. – С. 85 – 87., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Izuchenie enisejskih kyrgyzov v Novosibirskom nauchnom centre // Professor Kasym Tynystan uulunun 90 zhyldyk maarkesine arnalgan respublikaalyk ilimijtsoriyalyk konferenciya synda zha salgan dokladar mensi bayandamalardyn teziseri. – Bishkek, 1991. – 1 boluk. – S. 85 – 87., in Russian).
 • Худяков Ю.С. К вопросу о датировке стел с лунками в Горном Алтае // Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников Южной Сибири. – Барнаул, 1991. – С. 132 – 134., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. K voprosu o datirovke stel s lunkami v Gornom Altae // Problemy hronologii i periodizacii arheologicheskih pamyatnikov Yuzhnoj Sibiri. – Barnaul, 1991. – S. 132 – 134., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Крепость Бай Балык // Бугровский В.В. Ландшафты Центральной Азии. – Пущино, 1991. – Ч. 1. – С. 149 – 151., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Krepost Baj Balyk // Bugrovskij V.V. Landshafty Centralnoj Azii. – Pushhino, 1991. – Ch. 1. – S. 149 – 151., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Кыргызы в Восточном Туркестане // Источники по средневековой истории Кыргызстана и сопредельных областей Средней и Центральной Азии. – Бишкек, 1991. – С. 110 – 112., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Kyrgyzy v Vostochnom Turkestane // Istochniki po srednevekovoj istorii Kyrgyzstana i sopredelnyh oblastej Srednej i Centralnoj Azii. – Bishkek, 1991. – S. 110 – 112., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Кыргызы на Алтае и в Западной Сибири // Источники по средневековой истории Кыргызстана и сопредельных областей Средней и Центральной Азии. – Бишкек, 1991. – С. 112 – 114., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Kyrgyzy na Altae i v Zapadnoj Sibiri // Istochniki po srednevekovoj istorii Kyrgyzstana i sopredelnyh oblastej Srednej i Centralnoj Azii. – Bishkek, 1991. – S. 112 – 114., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Модель эйкуменизации Убсу-нурской котловины // Методы реконструкций в археологии. – Новосибирск, 1991. – С. 83 – 95., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Model ejkumenizacii Ubsu-nurskoj kotloviny // Metody rekonstrukcij v arheologii. – Novosibirsk, 1991. – S. 83 – 95., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Мумифицированное погребение хуннского времени из Горного Алтая // Изв. СО АН СССР. – Сер. истории, филологии и философии. – 1991. – Вып. 2. – С. 60 – 66., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Mumificirovannoe pogrebenie hunnskogo vremeni iz Gornogo Altaya // Izv. SO AN SSSR. – Ser. istorii, filologii i filosofii. – 1991. – Vyp. 2. – S. 60 – 66., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Мэнгу дэ хуйху вэньхуа ии // Мэнгусюэ. Цзыляо юй Цинбао. – 1991. – № 1. – С. 9 – 14 (на кит. яз.)., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Mengu de hujhu venhua ii // Mengusyue. Czzylyao yuj Cinbao. – 1991. – № 1. – S. 9 – 14 (na kit. yaz.)., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Новый памятник Хуннского времени в Горном Алтае // Информ. бюл. МАИКЦА. – 1991. – Вып. 18. – С. 60 – 67., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Novyj pamyatnik Hunnskogo vremeni v Gornom Altae // Inform. byul. MAIKCzA. – 1991. – Vyp. 18. – S. 60 – 67., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Оленные камни Хонгиогийн-гол-хух-эрэг // Бугровский В.В. Ландшафты Центральной Азии. – Пущино, 1991. – Ч. 1. – С. 62 – 64., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Olennye kamni Hongiogijn-gol-huh-ereg // Bugrovskij V.V. Landshafty Centralnoj Azii. – Pushhino, 1991. – Ch. 1. – S. 62 – 64., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Оленные камни Эрхэл-Нур // Бугровский В.В. Ландшафты Центральной Азии. – Пущино, 1991. – Ч. 1. – С. 162 – 164., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Olennye kamni Erhel-Nur // Bugrovskij V.V. Landshafty Centralnoj Azii. – Pushhino, 1991. – Ch. 1. – S. 162 – 164., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Охранные раскопки в зоне затопления Катунской ГЭС в 1990 г. // Охрана и исследования археологических памятников Алтая: Тез. докл. и сообщ. к конф. – Барнаул, 1991. – С. 153 – 155., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Ohrannye raskopki v zone zatopleniya Katunskoj GES v 1990 g. // Ohrana i issledovaniya arheologicheskih pamyatnikov Altaya: Tez. dokl. i soobshh. k konf. – Barnaul, 1991. – S. 153 – 155., in Russian).
 • Худяков Ю.С. По «Шелковому пути»: археологические коллекции в музеях Шэньси, Ганьсу и Синьцзяна // Общество и государство в Китае: Тез. докл. XXII науч. конф. – М., 1991. – Ч. 3. – С. 176 – 178., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Po «Shelkovomu puti»: arheologicheskie kollekcii v muzeyah Shensi, Gansu i Sinczzyana // Obshhestvo i gosudarstvo v Kitae: Tez. dokl. XXII nauch. konf. – M., 1991. – Ch. 3. – S. 176 – 178., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Распространение древнетюркской культуры в Восточном Туркестане (по материалам экспедиции ЮНЕСКО по Шелковому пути на территории КНР в 1990 г.) // Взаимодействие кочевых и оседлых культур на Великом Шелковом пути. – Алма-Ата, 1991. – С. 105 – 106., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Rasprostranenie drevnetyurkskoj kultury v Vostochnom Turkestane (po materialam ekspedicii YuNESKO po Shelkovomu puti na territorii KNR v 1990 g.) // Vzaimodejstvie kochevyh i osedlyh kultur na Velikom Shelkovom puti. – Alma-Ata, 1991. – S. 105 – 106., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Хронология могильника Усть-Эдиган // Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников Южной Сибири. – Барнаул, 1991. – С. 158 – 160., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Hronologiya mogilnika Ust-Edigan // Problemy hronologii i periodizacii arheologicheskih pamyatnikov Yuzhnoj Sibiri. – Barnaul, 1991. – S. 158 – 160., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Экспедиция ЮНЕСКО по проекту «Шелковый путь» на территории КНР // Изв. СО АН СССР. – Сер. истории, филологии и философии. – 1991. – Вып. 1. – С. 71 – 72., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Ekspediciya YuNESKO po proektu «Shelkovyj put» na territorii KNR // Izv. SO AN SSSR. – Ser. istorii, filologii i filosofii. – 1991. – Vyp. 1. – S. 71 – 72., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Е.Б. Долговесова. Петроглифический памятник Бузургаш в долине р. Катунь // Охрана и исследования археологических памятников Алтая: Тез. докл. и сообщю. к конф. – Барнаул, 1991. – С. 148 – 150., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., E.B. Dolgovesova. Petroglificheskij pamyatnik Buzurgash v doline r. Katun // Ohrana i issledovaniya arheologicheskih pamyatnikov Altaya: Tez. dokl. i soobshhyu. k konf. – Barnaul, 1991. – S. 148 – 150., in Russian).

Худяков Ю.С., Ким С.А. Музеефикация памятников истории и культуры на территории Убсу-нурского биосферного заповедника // Проблемы археологии и этнографии Сибири и Дальнего Востока: Тез. докл. РАСК. – Красноярск, 1991. – Вып. 3. – С. 99 – 101., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Kim S.A. Muzeefikaciya pamyatnikov istorii i kultury na territorii Ubsu-nurskogo biosfernogo zapovednika // Problemy arheologii i etnografii Sibiri i Dalnego Vostoka: Tez. dokl. RASK. – Krasnoyarsk, 1991. – Vyp. 3. – S. 99 – 101., in Russian).

 • Худяков Ю.С., Мякинников В.В. Колчаны древних тюрок Среднего Енисея // Проблемы средневековой археологии Южной Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск, 1991. – С. 60 – 66., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Myakinnikov V.V. Kolchany drevnih tyurok Srednego Eniseya // Problemy srednevekovoj arheologii Yuzhnoj Sibiri i sopredelnyh territorij. – Novosibirsk, 1991. – S. 60 – 66., in Russian).
 • Худяков Ю.С., С.Г. Скобелев. Предисловие // Проблемы средневековой археологии Южной Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск, 1991. – С. 3 – 4., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., S.G. Skobelev. Predislovie // Problemy srednevekovoj arheologii Yuzhnoj Sibiri i sopredelnyh territorij. – Novosibirsk, 1991. – S. 3 – 4., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш.. Опыт проведения охранных работ на могильнике Аламышик в 1989 г. // Охрана и исследования археологических памятников Алтая: Тез. докл. и сообщ. к конф. – Барнаул, 1991. – С. 168 – 170., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Tabaldiev K.Sh.. Opyt provedeniya ohrannyh rabot na mogilnike Alamyshik v 1989 g. // Ohrana i issledovaniya arheologicheskih pamyatnikov Altaya: Tez. dokl. i soobshh. k konf. – Barnaul, 1991. – S. 168 – 170., in Russian).

1990

 • Захаров А.А., Худяков Ю.С. Археологические изыскания на левобережье Катуни в 1984 г. // Археологические исследования на Катуни. – Новосибирск, 1990. – С. 30 – 43., на рус. яз. (Zaharov A.A., Hudyakov Yu.S. Arheologicheskie izyskaniya na levoberezhe Katuni v 1984 g. // Arheologicheskie issledovaniya na Katuni. – Novosibirsk, 1990. – S. 30 – 43., in Russian).
 • Кожомбердиев И., Худяков Ю.С. Реконструкция древнетюркского панциря из памятника Сары-Джон // Информ. бюл. МАИКЦА. – М., 1990. – Вып. 17. – С. 48 – 52., на рус. яз. (Kozhomberdiev I., Hudyakov Yu.S. Rekonstrukciya drevnetyurkskogo pancirya iz pamyatnika Sary-Dzhon // Inform. byul. MAIKCzA. – M., 1990. – Vyp. 17. – S. 48 – 52., in Russian).
 • Худяков Ю.С. I Всесоюзная конференция оружиеведов и военных историков // Изв. СО АН СССР. – Сер. истории, филологии и философии. – 1990. – Вып. 1. – С. 62 – 63., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. I Vsesoyuznaya konferenciya oruzhievedov i voennyh istorikov // Izv. SO AN SSSR. – Ser. istorii, filologii i filosofii. – 1990. – Vyp. 1. – S. 62 – 63., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Вооружение кочевников Центральной Азии в первой половине I тыс. н.э. // Военное дело древнего и средневекового населения Северной и Центральной Азии. – Новосибирск, 1990. – С. 44 – 60., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Vooruzhenie kochevnikov Centralnoj Azii v pervoj polovine I tys. n.e. // Voennoe delo drevnego i srednevekovogo naseleniya Severnoj i Centralnoj Azii. – Novosibirsk, 1990. – S. 44 – 60., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Енисей кыргыздарынын тарыхы // Ала-Тоо. – 1990. – № 3. – С. 88 – 102., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Enisej kyrgyzdarynyn taryhy // Ala-Too. – 1990. – № 3. – S. 88 – 102., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Енисей кыргыздарынын тарыхы // Ала-Тоо. – 1990.- № 4. – С. 117 – 127., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Enisej kyrgyzdarynyn taryhy // Ala-Too. – 1990.- № 4. – S. 117 – 127., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Зеркало из тайника Теренчи-хол-чолы // Изв. СО АН СССР. – Сер. истории, филологии и философии. – 1990. – Вып. 2. – С. 64 – 66., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Zerkalo iz tajnika Terenchi-hol-choly // Izv. SO AN SSSR. – Ser. istorii, filologii i filosofii. – 1990. – Vyp. 2. – S. 64 – 66., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Изучение процесса эйкуменизации Убсу-Нурской котловины в эпоху средневековья // Проблемы исторической интерпретации археологических и этнографических источников Западной Сибири. – Томск, 1990. – С. 72 – 73., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Izuchenie processa ejkumenizacii Ubsu-Nurskoj kotloviny v epohu srednevekovya // Problemy istoricheskoj interpretacii arheologicheskih i etnograficheskih istochnikov Zapadnoj Sibiri. – Tomsk, 1990. – S. 72 – 73., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Конференция «Военное дело древнего и средневекового населения Северной и Центральной Азии» // Известия Сиб. отд-ния АН СССР. – Сер. истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1990. – Вып. 2. – С. 72 – 79., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Konferenciya «Voennoe delo drevnego i srednevekovogo naseleniya Severnoj i Centralnoj Azii» // Izvestiya Sib. otd-niya AN SSSR. – Ser. istorii, filologii i filosofii. – Novosibirsk, 1990. – Vyp. 2. – S. 72 – 79., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Кыргызский курган Соян-сеё // Памятники кыргызской культуры в Северной и Центральной Азии. – Новосибирск, 1990. – С. 103 – 113., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Kyrgyzskij kurgan Soyan-seyo // Pamyatniki kyrgyzskoj kultury v Severnoj i Centralnoj Azii. – Novosibirsk, 1990. – S. 103 – 113., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Кыргызы в Горном Алтае // Проблемы изучения древней и средневековой истории Горного Алтая. – Горно-Алтайск, 1990. – С. 186 – 201., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Kyrgyzy v Gornom Altae // Problemy izucheniya drevnej i srednevekovoj istorii Gornogo Altaya. – Gorno-Altajsk, 1990. – S. 186 – 201., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Образ воина в таштыкском изобразительном искусстве // Семантика древних образов. Первобытное искусство. – Новосибирск, 1990. – С. 107 – 113., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Obraz voina v tashtykskom izobrazitelnom iskusstve // Semantika drevnih obrazov. Pervobytnoe iskusstvo. – Novosibirsk, 1990. – S. 107 – 113., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Обряд погребения со шкурой коня в Южной Сибири и Центральной Азии в эпоху средневековья // Обряды народов Западной Сибири. – Томск, 1990. – С. 26 – 37., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Obryad pogrebeniya so shkuroj konya v Yuzhnoj Sibiri i Centralnoj Azii v epohu srednevekovya // Obryady narodov Zapadnoj Sibiri. – Tomsk, 1990. – S. 26 – 37., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Оружие как исторический источник // Военное дело древнего и средневекового населения Северной и Центральной Азии. – Новосибирск, 1990. – С. 5 – 10., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Oruzhie kak istoricheskij istochnik // Voennoe delo drevnego i srednevekovogo naseleniya Severnoj i Centralnoj Azii. – Novosibirsk, 1990. – S. 5 – 10., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Оружие как показатель взаимодействия кочевых культур Центральной Азии в эпоху «Великого переселения народов» // Военное дело древнего и средневекового населения Северной и Центральной Азии. – Новосибирск, 1990. – С. 23 – 30., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Oruzhie kak pokazatel vzaimodejstviya kochevyh kultur Centralnoj Azii v epohu «Velikogo pereseleniya narodov» // Voennoe delo drevnego i srednevekovogo naseleniya Severnoj i Centralnoj Azii. – Novosibirsk, 1990. – S. 23 – 30., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Памятники уйгурской культуры в Монголии // Центральная Азия и соседние территории в средние века. – Новосибирск, 1990. – С. 84 – 89., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Pamyatniki ujgurskoj kultury v Mongolii // Centralnaya Aziya i sosednie territorii v srednie veka. – Novosibirsk, 1990. – S. 84 – 89., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Перспективы изучения экологии человека в Убсу-Нурской котловине в историческом аспекте // Информационные проблемы биосферы. Убсу-Нурская котловина – природная модель биосферы. – Пущино, 1990. – Р. III – IV. – С. 390 – 403., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Perspektivy izucheniya ekologii cheloveka v Ubsu-Nurskoj kotlovine v istoricheskom aspekte // Informacionnye problemy biosfery. Ubsu-Nurskaya kotlovina – prirodnaya model biosfery. – Pushhino, 1990. – R. III – IV. – S. 390 – 403., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Погребение Хыргыстар // Памятники кыргызской культуры в Северной и Центральной Азии. – Новосибирск, 1990. – С. 40 – 45., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Pogrebenie Hyrgystar // Pamyatniki kyrgyzskoj kultury v Severnoj i Centralnoj Azii. – Novosibirsk, 1990. – S. 40 – 45., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Предисловие // Военное дело древнего и средневекового населения Северной и Центральной Азии. – Новосибирск, 1990. – С. 3 – 4., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Predislovie // Voennoe delo drevnego i srednevekovogo naseleniya Severnoj i Centralnoj Azii. – Novosibirsk, 1990. – S. 3 – 4., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Предисловие // Памятники кыргызской культуры в Северной и Центральной Азии. – Новосибирск, 1990. – С. 3 – 5., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Predislovie // Pamyatniki kyrgyzskoj kultury v Severnoj i Centralnoj Azii. – Novosibirsk, 1990. – S. 3 – 5., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Предисловие // Семантика древних образов. Первобытное искусство. – Новосибирск, 1990. – С. 5 – 6., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Predislovie // Semantika drevnih obrazov. Pervobytnoe iskusstvo. – Novosibirsk, 1990. – S. 5 – 6., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Раскопки чаа-таса Кезеелиг-хол в 1987 г. // Памятники кыргызской культуры в Северной и Центральной Азии. – Новосибирск, 1990. – С. 24 – 39., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Raskopki chaa-tasa Kezeelig-hol v 1987 g. // Pamyatniki kyrgyzskoj kultury v Severnoj i Centralnoj Azii. – Novosibirsk, 1990. – S. 24 – 39., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Роль Великого Шелкового пути в развитии торговых и культурных связей Южной Сибири со странами Восточной, Центральной и Средней Азии // Формирование и развитие трасс Великого Шелкового пути в Центральной Азии в древности и средневековье: Тез. докл. междунар. семинара ЮНЕСКО. – Ташкент, 1990. – С. 184 – 187., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Rol Velikogo Shelkovogo puti v razvitii torgovyh i kulturnyh svyazej Yuzhnoj Sibiri so stranami Vostochnoj, Centralnoj i Srednej Azii // Formirovanie i razvitie trass Velikogo Shelkovogo puti v Centralnoj Azii v drevnosti i srednevekove: Tez. dokl. mezhdunar. seminara YuNESKO. – Tashkent, 1990. – S. 184 – 187., in Russian).
 • Худяков Ю.С. Средневековая торевтика Восточного Туркестана // Проблемы художественного литья Сибири и Урала эпохи железа. – Омск, 1990. – С. 18 – 21., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S. Srednevekovaya torevtika Vostochnogo Turkestana // Problemy hudozhestvennogo litya Sibiri i Urala epohi zheleza. – Omsk, 1990. – S. 18 – 21., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Ким С.А. Этнодиагностирующие элементы погребальной обрядности раннесредневекового населения Минусинской котловины // Проблемы исторической интерпретации археологических и этнографических источников Западной Сибири. – Томск, 1990. – С. 173 – 175., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Kim S.A. Etnodiagnostiruyushhie elementy pogrebalnoj obryadnosti rannesrednevekovogo naseleniya Minusinskoj kotloviny // Problemy istoricheskoj interpretacii arheologicheskih i etnograficheskih istochnikov Zapadnoj Sibiri. – Tomsk, 1990. – S. 173 – 175., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Мороз М.В. Коллекция оружия из могильника Усть-Эдиган // Археологические исследования на Катуни. – Новосибирск, 1990. – С. 177 – 185., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Moroz M.V. Kollekciya oruzhiya iz mogilnika Ust-Edigan // Arheologicheskie issledovaniya na Katuni. – Novosibirsk, 1990. – S. 177 – 185., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Плотников Ю.А. Древнетюркские каменные изваяния в южной части Убсу-Нурской котловины // Археологические, этнографические и антропологические исследования в Монголии. – Новосибирск, 1990. – С. 111 – 125., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Plotnikov Yu.A. Drevnetyurkskie kamennye izvayaniya v yuzhnoj chasti Ubsu-Nurskoj kotloviny // Arheologicheskie, etnograficheskie i antropologicheskie issledovaniya v Mongolii. – Novosibirsk, 1990. – S. 111 – 125., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В. Археологические исследования в долинах рек Ороктой и Эдиган в 1988 г. // Археологические исследования на Катуни. – Новосибирск, 1990. – С. 95 – 150., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Skobelev S.G., Moroz M.V. Arheologicheskie issledovaniya v dolinah rek Oroktoj i Edigan v 1988 g. // Arheologicheskie issledovaniya na Katuni. – Novosibirsk, 1990. – S. 95 – 150., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Скобелев С.Г., Мороз М.В. Охранные работы в зоне затопления Катунской ГЭС // Охрана и использование археологических памятников Алтая: Тез. докл. и материалов конф. – Барнаул, 1990. – С. 59 – 62., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Skobelev S.G., Moroz M.V. Ohrannye raboty v zone zatopleniya Katunskoj GES // Ohrana i ispolzovanie arheologicheskih pamyatnikov Altaya: Tez. dokl. i materialov konf. – Barnaul, 1990. – S. 59 – 62., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Хаславская Л.М. Бронзовые зажимы для кистей из Минусинского музея // Проблемы художественного литья Сибири и Урала эпохи железа. – Омск, 1990. – С. 21 – 28., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Haslavskaya L.M. Bronzovye zazhimy dlya kistej iz Minusinskogo muzeya // Problemy hudozhestvennogo litya Sibiri i Urala epohi zheleza. – Omsk, 1990. – S. 21 – 28., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Хаславская Л.М. Иранские мотивы в средневековой торевтике Южной Сибири // Семантика древних образов. Первобытное искусство. – Новосибирск, 1990. – С. 118 – 125., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Haslavskaya L.M. Iranskie motivy v srednevekovoj torevtike Yuzhnoj Sibiri // Semantika drevnih obrazov. Pervobytnoe iskusstvo. – Novosibirsk, 1990. – S. 118 – 125., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Хаславская Л.М. Образ сенмурва в прикладном искусстве средневековых кочевников юга Сибири // Борбад и художественные традиции народов Центральной и Передней Азии: история и современность. – Душанбе, 1990. – С. 314 – 316., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Haslavskaya L.M. Obraz senmurva v prikladnom iskusstve srednevekovyh kochevnikov yuga Sibiri // Borbad i hudozhestvennye tradicii narodov Centralnoj i Perednej Azii: istoriya i sovremennost. – Dushanbe, 1990. – S. 314 – 316., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Хаславская Л.М. Особенности орнаментации торевтики // Проблемы художественного литья Сибири и Урала эпохи железа. – Омск, 1990. – С. 5 – 9., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Haslavskaya L.M. Osobennosti ornamentacii torevtiki // Problemy hudozhestvennogo litya Sibiri i Urala epohi zheleza. – Omsk, 1990. – S. 5 – 9., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Хаславская Л.М. Согдийские мотивы в орнаментике раннесредневековой торевтики Южной Сибири // Культура древнего и средневекового Самарканда и исторические связи Согда: Тез. докл. сов.-фр. коллоквиума. – Ташкент, 1990. – С. 106 – 109., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Haslavskaya L.M. Sogdijskie motivy v ornamentike rannesrednevekovoj torevtiki Yuzhnoj Sibiri // Kultura drevnego i srednevekovogo Samarkanda i istoricheskie svyazi Sogda: Tez. dokl. sov.-fr. kollokviuma. – Tashkent, 1990. – S. 106 – 109., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Цэвээндорж Д. Новые находки хуннских луков в Гобийском Алтае // Археологические, этнографические и антропологические исследования в Монголии. – Новосибирск, 1990. – С. 126 – 132., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Ceveendorzh D. Novye nahodki hunnskih lukov v Gobijskom Altae // Arheologicheskie, etnograficheskie i antropologicheskie issledovaniya v Mongolii. – Novosibirsk, 1990. – S. 126 – 132., in Russian).
 • Худяков Ю.С., Цэвээндорж Д. Освоение южной части Убсу-Нурской котловины в эпоху металла // Информационные проблемы биосферы. Усбу-Нурская котловина – природная модель биосферы. – Пущино, 1990. – Р. III – IV. – С. 377 – 390., на рус. яз. (Hudyakov Yu.S., Ceveendorzh D. Osvoenie yuzhnoj chasti Ubsu-Nurskoj kotloviny v epohu metalla // Informacionnye problemy biosfery. Usbu-Nurskaya kotlovina – prirodnaya model biosfery. – Pushhino, 1990. – R. III – IV. – S. 377 – 390., in Russian).

Ал тууралуу адабият[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 • Асанов У.А., Джуманазарова А.З., Чоротегин Т.К. Кыргызская наука в лицах. - Бишкек: Главная редакция Кыргызской энциклопедии, 2002. = Стр. 499. (Asanov U.A., Jumanazarova A.Z., Chorotegin T. Kyrgyzskaya nauka v litsakh (The Kyrgyz Science In Faces). - Bishkek, Main Editorial Board of the Kyrgyz Encyclopedy, 2002. P. 499.) - ISBN 5-89750-142-4. - 544 с.
 • Молодин В.И. Оружиеведение в сибирской археологии (к 60-летию профессора Ю.С. Худякова) // Вооружение и военное дело кочевников Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2007. С. 5-14.
 • Борисенко А.Ю., Скобелев С.Г. Творческий путь археолога и оружиеведа Ю.С. Худякова // Вооружение и военное дело кочевников Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2007. С. 26-41.
 • Молодин В.И., Скобелев С.Г. Научная и преподавательская деятельность Ю.С. Худякова. Краткий очерк // Ю.С. Худяков. Биобиблиография. Новосибирск: Изд-во ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2008. С. 5-14.
 • Чоротегин Т.К. Неустанный археолог, историк-кыргызовед и его предки: Штрихи к биографии Ю.С.Худякова и его предков (К 70-летию профессора Юлия Сергеевича Худякова) // Худяков, Юлий Сергеевич. Военное дело кыргызов Центральной Азии (IХ – XVIII вв.) / Под. ред. проф. Т.К.Чоротегина. – Бишкек: “Турар”, 2017.. – 280 стр., илл., карты. – Фонд “Мурас”. – Серия “История и наследие”. - ISBN 978-9967-15-702-6. - С. 3-30.
 • Чоротегин Т.К. Юлий Худяковдун кыргыз таануудагы доору өкүм сүрүүдө // Арноо. Arnoo. ارنوو :Көрүнүктүү кыргыз таануучу, профессор Юлий Сергеевич Худяковдун 70 жылдыгына арналган илимий жыйнак / Редколлегия: К.С.Молдокасымов (төрага); жооптуу ред. Т.К.Чоротегин. – Бишкек: «Турар» басмасы, 2017. – 188 бет, сүрөт. – «Мурас» фонду. – «Кыргыз Тарых Коому» ЭКБсы. – «Тарых жана мурас» түрмөгү. [Rus: Посвящение (Арноо): Научный сборник, посвященный 70-летнему юбилею видного кыргызоведа, профессора Юлия Сергеевича Худякова. –– Б. 3–12.
 • Чоротегин (Чороев) Т. К., Алымкожоев О. Дж. Юлий Геккер: Жизнь мыслителя и педагога, оборванная в годы сталинских чисток. // Universum Humanitarium. – № 1 (2021). – Новосибирск. – С. 116–132. – ISSN 2499-9997 (Print) – doi.org/10.25205/2499-9997-2021-1-116-132 – URL: https://univhum.elpub.ru/jour/article/view/33

Интернеттеги шилтемелер[түзөтүү | булагын түзөтүү]

Эмгектеринин толук тизмеси бул сайтта: http://khudyakow.narod.ru/spisok1.htm

Макаланын ички шилтемеси[түзөтүү | булагын түзөтүү]

 1. архив көчүрмөсү. Текшерилген күнү 7 -август (баш оона) 2017. Түп булактан архивделген күнү 27 -февраль (бирдин айы) 2014.
 2. https://www.azattyk.org/a/kyrgyz_2021_yuliy-khudiakov_obituary_qyrgyzcha_eskerueue_t-chorotegin/31624405.html