Мазмунга өтүү

Жакып

Википедия дан

Жакып
Каармандын мүнөздөмөсү
Жынысы

Эркек

Жумуш тармагы

Кыргыз элине кеңешчи, акылман

Багыты

Жакшылык

Үй-бүлөсү
Атасы

Нойгут же (Каракан)

Аялы

Чыйырды, Бакдөөлөт

Балдары

Манас

Адабиятта жана Маданиятта
Эпостордо

"Манас" эпосу

Байланышкан каармандар

Бөйөн

Жакып - Манастын атасы. Сагымбай Орозбак уулунун айтымында Жакып Ногойдун уулу, Саякбай Каралаевдын айтымында Жакыптын атасы Каракан. Бакдөөлөттүн жолдошу. Манас эпосундагы татаал, карама-каршылыктуу кейипкерлердин бири.