Шумкар

Wikipedia дан

Шумкар (Falco rusticolus), (Linnaeus, 1758):

Жалпы жана өлкөдө таралышы[оңдоо | булагын оңдоо]

Колңск жарым аралынан тартып Чукотка жарым аралына чейин. Түндүк Американын арктикалык райондору. Кыргызстанда республиканын түндүк жагында Ысыккөлдө жана Чүй өрөөнүндө учураганы белгилүү .

Жашаган аймактары[оңдоо | булагын оңдоо]

Зоокалуу деңиз жээктери, тундра дарыялардын жээктери жана түндүк токой зонасы. Кыргызстанда бийик тоолуу райондор жана өрөөндөрдүн тоо этектери.

Саны[оңдоо | булагын оңдоо]

Кыргызстанда саны белгисиз. 2002-жылы ноябрда Нарын областына Байбиче тоосунун капчыгайында бир особң гана катталган.

Чектөөчү факторлор[оңдоо | булагын оңдоо]

Уяларын талкалоо, аңчылык үчүн аны кармоо. ==Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары)==Кышында кышташ үчүн учуп келет. Апрелң-май айларында уялайт, уясында 3-5 жумуртка, аны 28-30 күндө басып чыгарат. 46-49 күндүн ичинде балапандары учууга жарап калат .

Көбөйтүү (колдо багуу)[оңдоо | булагын оңдоо]

Маалымат жок.

Уюштурулган коргоо аракеттери[оңдоо | булагын оңдоо]

СССРдин Кызыл китебине киргизилген (1984). Кыргызстанда коргоо үчүн атайын чаралар колдонулган эмес.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер[оңдоо | булагын оңдоо]

Эл арасына жырткыч куштарды коргоо үчүн пропаганда жүргүзүү.Кыргызстанда уялоочу жерлерин таап, коргоону уюштуруу. Колго кармап көбөйтүү ыкмаларын иштеп чыгуу.

Статусу[оңдоо | булагын оңдоо]

VII категория, Least Concern. Кыргызстанда сейрек кездешкен түр. Кыргызстандын фаунасынын бир уруусунун 10 түрдүн бирөө. F.r.intermedius Gloger, 1834 түрчөсү кездешүүдө.

Колдонулган адабияттар[оңдоо | булагын оңдоо]