Москва

Wikipedia дан
Moscow

Москва - Орусиянын борбору. Мөскөө(Москва) қалаасынын қалқ саны 15 миллионғо чулқулдайт, бироқ бул расмий маалымат, башқа маалыматтарға таянсақ 17 миллионқо жетчүдөй. Мөскөө қалаасы дүйнөдөгү эң қымбат шаарлардын тизмесинде алдыңқы орундардын биринде турат.


Қысқача тарыхы[оңдоо]

Мөскөө калаасы 850-900 жыл мурун қурулған. 900 жылдын ичинде бир қанча жолу өрттөнүп жана қайрадан салынған. Ошондуқтан орустарда сөз бар "Москва не сразу строилась".

Александр Невскийдин кенже баласынын "Түндүк Княжествонун" кийин Орусиянын борбору болғон. Пётр І өлкөнүн борборун Мөскөө қалаасынан Санк-Петербургқа қоторғон. 1917-жылдан бери борбордуқ қалаа.

Интернеттеги шилтемелер[оңдоо]

  • Мөскөө өкмөтү менен қалаа башчысынын расмий сайты [1]