Категория:КПСС

Википедия дан

Мурдагы СССРдеги үстөмдүк кылган жалгыз партия - КПСС жана анын СССРдеги, Борбордук Азиядагы жана Кыргызстандагы ишмердиги, анын лидерлери, анын жигердүү мүчөлөрү, ага карата баа жана сын пикир, ж.б. тууралуу мол маалымат топтому.