Нарынбек Алымкулов

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search
Нарынбек Алымкулов. 26-май, 2009-жыл.

Нарынбек Ашыралиевич Алымкулов (англисче: Narynbek Alymkulov) (1958-жылы 25-апрелде туулган) – кыргыздын заманбап тарыхчы окумуштуусу жана педагогу, доцент, тарых илиминин кандидаты. Дүйнөлүк согуш тарыхы боюнча адис.

Кыскача өмүр жолу[оңдоо | булагын оңдоо]

Нарынбек Ашыралиевич Алымкулов 1958-жылы 25-апрелде Кыргызстандын Нарын облусундагы Нарын районуна караштуу 8-март айылында туулган.

Атасы Ашыралы Алымкулов (1919-1962) Чүй өрөөнүндөгү Кара-Балта жергесинен (Жайыл айылына караштуу Жайыл айылынан) болгон, уруусу - саруу. Энеси Асылкан Кадыраалы кызы (1922-1997) - Жайыл районуна карштуу Полтавка айылынан болгон.

Атасы Нарын облусунда башкарма сыяктуу ар кыл кызматта иштеген. Теңир-Тоо койнунда жүрүп уулдуу болгондуктан, уулунун атын “Нарынбек” деп атаган.

Нарынбек атасынан эрте жетим калып, бирок энеси аны эжеси жана башка агалары менен бирге бапестеп тарбиялап чоңойткон.

Нарынбек Алымкулов 1976-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин (азыркы Кыргыз Улуттук Университетинин) Тарых факультетине өтөт.

Бул жерде ал кыргыздын башка тарыхчылары Аалыбек Акунов, Муратбек Кожобеков, Мухаммед Мытыев, Жамбила Самиева, саясатчы айымдар Чолпон Жакупова, Замира Акбагышева, акын Алтын Акпарова, жана башкалар менен чогуу окуйт.

1979-жылы Москвадагы Москва мамлекеттик университетинин Тарых факультетине которулат.

ММУну 1983-жылы аяктаган.

Ошол эле жылы СССРдин борбор шаарындагы ММУда аспирантурада калат, аспирантураны 1987-жылы аяктап, 1988-жылы ММУда диссертациясын коргоп, тарых илимдеринин кандидаты илимий даражасын алат.

1980-жылдардын этегинен тартып Кыргыз Улуттук Университетинде, жана ошондой эле Кыргыз-Америкалык Борбордук Азия Университетинде дарстар окуп келет.

Илимий жана коомдук ишмердиги[оңдоо | булагын оңдоо]

Тарых илим. канд., доцент Нарынбек Ашыралиевич Алымкулов. Бишкек шаары. 2012-жылдын 28-октябры.

1989-жылы июнда Кыргызстан жаш тарыхчылар жамаатынын (1995-жылдан бери - Кыргызстан Тарыхчылар Коомунун) мүчөсү болуп калды.

1990-жылы Москва шаарындагы архивдерди иликтеп, Бишкек шаарынын тарыхый аталышын калыбына келтирүү жараянына салым кошту.

Кыргызстандын тарыхын, өзгөчө алганда согуш маалындагы тарыхын жаңыча иликтөө боюнча бир катар маектери “Азаттык” үналгысы аркылуу обого чыкты.

Заманбап Жапониянын тарыхы, социалдык-экономикалык өнүгүүсү тууралуу илимий эмгек жазды.

Үй-бүлөсү[оңдоо | булагын оңдоо]

Сынару Алымкулова Имел Молдобаевдин (1942–2005) элесине арналган илимий жыйында. КР УИАсы. Бишкек шаары. 18.4.2017.


Жубайы – этнограф илимпоз, доцент Сынару Алымкулова (1985-жылы үйлөнүшкөн).

Уулдары – Манас (1986) менен Болот (1989). Манастан азырынча бир небереси бар.

Даражалары. Сыйлыктары. Наамдары[оңдоо | булагын оңдоо]

Тарых илимдеринин кандидаты (1988), доцент (1992) илимий даражалары бар.

Чыгармалары[оңдоо | булагын оңдоо]

1. Деятельность ВКП(б) по осуществлению режима экономии в промышленности в период создания фундамента социалистической экономики страны (1926-1931 гг.) // на правах рукописи Диплом К.И.Н., ИТ №013306. - Москва, 23 ноября 1988 г. 240 л.
2. Экономия и бережливость – важнейшие условия развития социалистического хозяйства. Коммунист Кыргызстана. – Б. – 1988. – №12. – С.21-26. 3. В.И. Ленин об экономии и бережливости и современность. // Эл агартуу. – 1989. – №9. – С.17-21.
4. Сарамжалдуулукка үйрөнсөк. // Ленинчил жаш. – Б. – 1988. – 4 февраль
5. Пишпек кайра кайрылабы? // Фрунзе шамы. – Б. – 1990. – 10 сентябрь
6. В.И. Ленин о совершенствовании управленческого аппарата и современность. // Теоретическое наследие и преподавание общественных наук в условиях революционной перестройки. Тезисы докладов республиканской научно-методической конференции. 27-28 апреля 1990 г. – Фрунзе. – 1990. – С.47-48.
7. Культ личности и историческая наука. // Новые подходы в изучении истории в вузах республики Кыргызстан. Тезисы докладов республиканской научно-методической конференции, 30- 31 мая 1991 г. – Фрунзе. – 1991. – С.17.
8. Социально-экономические аспекты перестройки национальных отношений на современном этапе. // Межнациональные проблемы и конфликты: поиски путей их решения. Тезисы докладов международной научной конференции, 12-14 сентября 1991 г. - Бишкек – Чолпон-Ата. – 1991. – С.73-75.
9. «... Аппарат для политики...». – Бишкек: «Знание» РК. – 1992. – 73с.
10. Улуу Ата Мекендик согуштагы алгачкы чегинүүлөр. // Эл агартуу. – 1993. – №3-4. – С.51-54.
11. Япония в 1945 – Кыргызстан в 1993: «сходство» и различие // Республика. – 1993. – 10 декабря
12. «... Лег на огневую точку противника» // Кут билим. – 1996. – 10 января
13. Территориальные проблемы в новейшее время // Проблемы методики преподавания курсов «Политология» и «Права человека и демократия» в вузах Кыргызской Республики и Республики Казахстан. Материалы международного семинара 17-18 мая 1996 г. Под ред. В.Г. Прыткова. – Бишкек. – 1996. – С.56-59.
14. Конфликт - зеркало, отражающее достоинства и недостатки общества // «Идеи толерантности в Центральной Азии и проблемы раннего предупреждения конфликтов». Материалы международной конференции 4-6 июня 1996 г. – Бишкек. – 1996. – С.6-8.
15. Сравнительный анализ военного искусства Чингисхана и Амира Темура // «Кыргызстан наше отечество: история взаимосвязей и упрочения единства народов Кыргызстана в условиях становления независимого государства». Материалы научной конференции (отв. ред. А. А. Асанканов). – Бишкек. – 1997. – С.114-117.
16. Территориальная проблема: российско- японский вариант // Природа Университетского Образования. Материалы конференции КАФа КГНУ и АЙРЕКС 20 апреля 1996. – Бишкек. – 1996. – С.74.
17. Ленд-Лиз и его место во взаимоотношениях США и СССР в годы Второй мировой войны // Природа Университетского Образования. Материалы конференции КАФа КГНУ и АЙРЕКС 17 мая 1997. – Бишкек. – 1997. – С.6-7.
18. Русские идут на таран // Кут билим. – 1998. – 6 января.
19. Некоторые проблемы изучения курса «Отечественная история» // Современность: философские и правовые проблемы. Материалы 2-й Республиканской научно-теоретической конференции. – Бишкек. – 1998. – С.78-82.
20. Актуальные проблемы формирования гражданского общества и правого государства: теория и практика (в соавторстве) // Политический Кыргызстан (отв. ред. А.А. Акунов, М.Т. Артыкбаев). – Бишкек. – 2002. – С.51-63.
21. Тимур - продолжатель традиций Чингизхана и чингизидов // Центральная Азия и культура мира. – Бишкек. – 2003. – С.42- 48.
22. Проблемы модернизации современного Кыргызстана //Kyrgyzstan (сборник статей) – Варшава. – 2004. - 117-124с. (на польском языке)
23. Уроки исторического факультета. – Вехи сотрудничества между МГУ и КНУ. – Бишкек. – 2004. – С.24-26.
24. Постсоветская Центральная Азия: тенденции политического ислама // Ab Imperio. – Казань. – 2004. – С.92-99.
25. Отрицательные тенденции, унаследованные странами Центральной Акции в условиях независимости // «Толерантность и интолерантность» (материалы теоретической конференции). – СПб. – 2006. – С.42-47.
26. Подвиги «матросовцев»: реальность или вымысел? Новый взгляд на историю // Вестник АУЦА. – Бишкек. – 2005. – С.47-54.
27. Полководческое наследие Чингисхана // Центральная Азия и культура мира. – Бишкек. – 2008. – С.122-128.
28. Политическая история номадов (II век до н.э. – XVI век н.э.) монография (в соавторстве) – 33 п.л.
29. История Японии (1945-1991). Монография – 58 п.л.
30. Narynbek Alymkulov, Guliaiym Ashakeeva, Post-Soviet Central Asia: Political Trends in Islam (RUS) // Ab Imperio. Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space. - 3/2004 - Historical Memory and National Paradigm. Kazan', Russland. - ISSN: 2166-4072.

  • Алымкулов Н. А. Киргизский государственный педагогический институт имени М.В. Фрунзе в 1941-1945 годы // КУУнун Жарчысы (Вестник КНУ). - 2018. - № 1 (93). -- С. 57-62.

Интернеттеги эмгектери[оңдоо | булагын оңдоо]

Кыскача адабият[оңдоо | булагын оңдоо]

  • Eric Max McGlinchey, Chaos, Violence, Dynasty: Politics and Islam in Central Asia, University of Pittsburgh Pre, 2011. - Political Science. - 216 pages. (Эрик МакГлинчи Н.Алымкулов менен маек курган)
  • Анын илимпоз замандаштары тууралуу. - Асанов У.А., Джуманазарова А.З., Чоротегин Т.К. Кыргызская наука в лицах: Краткий био-библиографический свод / Отв. ред. академик У.А.Асанов. – Бишкек: Центр государственного языка и энциклопедии, 2002. – 544 стр., илл., карта. - ISBN 5-89750-142-4.

Интернеттеги шилтемелер[оңдоо | булагын оңдоо]