Мазмунга өтүү

Сүрө

Википедия дан
Куран китеби

Сүрө (араб.: سورة сӯра – катар, даража) – Курани Карим ыйык китебинин 114 бөлүгүнүн жалпы аталышы. Сүрө сөзү алгач "биринчи даражадагы", "өтө маанилүү" деген маанини билдирсе, кийин өзүнчө терминдик мааниге ээ болгон. Мисал катары, "Фатиха сүрөсү", "Бакара сүрөсү", "Ихлас сүрөсү" деген аталыштарды алууга болот. Сүрөлөр кайсы шаарда түшкөндүгүнө байланыштуу экиге бөлүнөт: Меккелик жана Мединалык. Куран сүрөлөрү көлөмүнө жараша ар кандай болгондуктан, 30 парага теңдештирилип бөлүнгөн. 9-сүрөдөн башка бардык сүрөлөр "Мээримдүү жана Ырайымдуу Алланын ысымы менен" (араб.: بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ) башталат. 86 сүрө Меккеде жана 28 сүрө Мединада түшүрүлгөн.

Сүрөлөр тизмеги

[түзөтүү | булагын түзөтүү]

(Үлгү катары маанилери жана котормолору келтирилген.)

 1. Фатиха сүрөсү (Бет ачаар сүрө), 7 аят, 1 руку, Меккелик
 2. Бакара сүрөсү (Уй), 286 аят, 40 руку, Мединалык
 3. Аали Имран сүрөсү (Имрандын үйбүлөсү), 200 аят, 20 руку, Мединалык
 4. Ниса сүрөсү (Аялдар), 176 аят, 24 руку, Мединалык
 5. Маида сүрөсү (Дасторкон), 120 аят, 16 руку, Мединалык
 6. Анъам сүрөсү (Үй айбандары), 165 аят, 20 руку, Меккелик
 7. Аьраф сүрөсү (Тосмолор) 206 аят, 24 руку, Меккелик
 8. Анфал сүрөсү (Олжолор), 75 аят, 10 руку, Мединалык
 9. Тауба сүрөсү (Тообо), 129 аят, 16 руку, Мединалык
 10. Юнус сүрөсү (Юнус пайгамбардын аты менен аталган), 109 аят, 11 руку, Меккелик
 11. Худ сүрөсү (Худ пайгамбардын аты менен аталган), 123 аят, 10 руку, Меккелик
 12. Юсуф сүрөсү (Юсуф пайгамбардын аты менен аталган), 111 аят, 12 руку, Меккелик
 13. Раад сүрөсү (Күркүрөө), 43 аят, 6 руку, Мединалык
 14. Ибрахим сүрөсү (Ибрахим пайгамбардын аты менен аталган), 52 аят, 7 руку, Меккелик
 15. Хижр сүрөсү (Хижр өрөөнү), 99 аят, 6 руку, Меккелик
 16. Нахл сүрөсү (Бал аарылары), 128 аят, 16 руку, Меккелик
 17. Исра сүрөсү (Түңкү сейил), 111 аят, 12 руку, Меккелик
 18. Кахф сүрөсү (Үңкүр), 110 аят, 12 руку, Меккелик
 19. Марям сүрөсү (Ыйса пайгамбардын энесинин ысымы), 98 аят, 6 руку, Меккелик
 20. Таха сүрөсү (Та, Ха деген мааниден үзүлгөн тамгалар менен башталган сүрөлөрдөн), 135 аят, 8 руку, Меккелик
 21. Анбия сүрөсү (Пайгамбарлар), 112 аят, 7 руку, Меккелик
 22. Хаж сүрөсү (Ажылык), 78 аят, 10 руку, Мединалык
 23. Муьминун сүрөсү (Момундар), 118 аят, 6 руку, Меккелик
 24. Нур сүрөсү (Нур), 64 аят, 9 руку, Мединалык
 25. Фуркан сүрөсү (Ажыратуучу), 77 аят, 6 руку, 1 сажда, Меккелик
 26. Шуара сүрөсү (Акындар), 227 аят, 11 руку, Меккелик
 27. Намл сүрөсү (Кумурска), 93 аят, 7 руку, Меккелик
 28. Касас сүрөсү (Аңгеме), 88 аят, 9 руку, Меккелик
 29. Анкабут сүрөсү (Жөргөмүш), 69 аят, 7 руку, Меккелик
 30. Рум сүрөсү (Римдиктер), 60 аят, 6 руку, Меккелик
 31. Лукман сүрөсү (Улукман), 34 аят, 4 руку, Меккелик
 32. Сажда сүрөсү (Сажда аяты бар болгондуктан ушундай аталган), 30 аят, 3 руку, Меккелик
 33. Ахзаб сүрөсү (Тайпалар), 73 аят, 9 руку, Мединалык
 34. Сабаъ сүрөсү (Саба уруусу), 54 аят, 6 руку, Меккелик
 35. Фаатир сүрөсү  (Жаратуучу), 45 аят, 5 руку, Меккелик
 36. Ясин сүрөсү (Сүрө Я, Син тамгалары менен башталат), 83 аят, 5 руку, Меккелик
 37. Саффат сүрөсү (Сап тартып туруучулар), 182 аят, 5 руку, Меккелик
 38. Сад сүрөсү (Сад тамгасы менен башталган сүрө), 88 аят, 5 руку, Меккелик
 39. Зумар сүрөсү (Топтошкон адамдар), 75 аят, 8 руку, Меккелик
 40. Гаафир сүрөсү (Кечирүүчү), 85 аят, 9 руку, Меккелик
 41. Фуссилат сүрөсү (Толук баяндалган), 54 аят, 6 руку, Меккелик
 42. Шуура сүрөсү (Кеңешүү), 53 аят, 5 руку, Меккелик
 43. Зухруф сүрөсү (Жасалгалар), 89 аят, 7 руку, Меккелик
 44. Духан сүрөсү (Түтүн), 59 аят, 3 руку, Меккелик
 45. Жасия сүрөсү (Тизебүгүүчүлөр), 37 аят, 4 руку, Меккелик
 46. Ахкаф сүрөсү (Қум дөбөлөр), 35 аят, 4 руку, Меккелик
 47. Мухаммад сүрөсү (Мухаммад пайгамбардын аты менен аталган), 38 аят, 4 руку, Мединалык
 48. Фатх сүрөсү (Жеңиш), 29 аят, 4 руку, Мединалык
 49. Хужурат сүрөсү (Бөлмөлөр), 18 аят, 2 руку, Мединалык
 50. Каф сүрөсү (Каф тамгасы менен башталат), 45 аят, 3 руку, Меккелик
 51. Заарият сүрөсү (Шамалдар), 60 аят, 3 руку, Меккелик
 52. Тур сүрөсү (Тур тоосу), 49 аят, 2 руку, Меккелик
 53. Нажм сүрөсү (Жылдыз), 62 аят, 3 руку, Меккелик
 54. Камар сүрөсү (Ай), 55 аят, 3 руку, Меккелик
 55. Рахман сүрөсү (Мээримдүү), 78 аят, 3 руку, Мединалык
 56. Вакеа сүрөсү (Окуя), 96 аят, 3 руку, Меккелик
 57. Хадид сүрөсү (Темир), 29 аят, 4 руку, Мединалык
 58. Мужадала сүрөсү (Сөз талашуу), 22 аят, 3 руку, Мединалык
 59. Хашр сүрөсү (Сүргүн кылуу), 24 аят, 3 руку, Мединалык
 60. Мумтахана сүрөсү (Текшерилүүчү аялдар), 13 аят, 2 руку, Мединалык
 61. Саф сүрөсү (Катар), 14 аят, 2 руку, Мединалык
 62. Жума сүрөсү (Жума намазы), 11 аят, 2 руку, Мединалык
 63. Мунафикун сүрөсү (Мунафыктар), 11 аят, 2 руку, Мединалык
 64. Тагабун сүрөсү (Бири-биринен ажыратылуу), 18 аят, 2 руку, Мединалык
 65. Талак сүрөсү (Ажырашуу), 12 аят, 2 руку, Мединалык
 66. Тахрим сүрөсү (Өзүнө арам кылып алуу), 12 аят, 2 руку, Мединалык
 67. Мүлк сүрөсү (Мүлк), 30 аят, 2 руку, Мединалык
 68. Калам сүрөсү (Калем), 52 аят, 2 руку, Меккелик
 69. Хак сүрөсү (Анык болуучу), 52 аят, 2 руку, Меккелик
 70. Маьариж сүрөсү (Тепкичтер), 44 аят, 2 руку, Меккелик
 71. Нух сүрөсү (Нух пайгамбардын ысымы), 28 аят, 2 руку, Меккелик
 72. Жин сүрөсү (Жин), 28 аят, 2 руку, Меккелик
 73. Муззаммил сүрөсү (Оронуп жатуучу), 20 аят, 2 руку, Меккелик
 74. Муддассир сүрөсү (Чүмкөнүп алуучу), 56 аят, 2 руку, Меккелик
 75. Кыямат сүрөсү (Кыямат күнү), 40 аят, 2 руку, Меккелик
 76. Инсан сүрөсү (Инсан заты), 31 аят, 2 руку, Мединалык
 77. Мурсалат сүрөсү (Жиберилгендер), 50 аят, 2 руку, Меккелик
 78. Наба сүрөсү (Жаңылык), 40 аят, 2 руку, Меккелик
 79. Назиат сүрөсү (Жанды сууруп алуучулар), 46 аят, 2 руку, Меккелик
 80. Абаса сүрөсү (Каш чимирди, кабак бүркөдү), 42 аята, 1 руку, Меккелик
 81. Таквир сүрөсү (Оролуу), 29 аят, 1 руку, Меккелик
 82. Инфитар сүрөсү (Жарылуу), 19 аят, 1 руку, Меккелик
 83. Мутаффифин сүрөсү (Таразадан алдагандар), 36 аят, 1 руку, Меккелик
 84. Иншикак сүрөсү (Жарылуу), 25 аят, 1 руку, Меккелик
 85. Буруж сүрөсү (Топ жылдыздар), 22 аят, 1 руку, Меккелик
 86. Таарик сүрөсү (Түңкү жолоочу), 17 аят, 1 руку, Меккелик
 87. Аьала сүрөсү (Эң жогорку), 19 аят, 1 руку, Меккелик
 88. Гаашия сүрөсү (Ороп алуучу кыямат), 26 аят, 1 руку, Меккелик
 89. Фажр сүрөсү (Таң), 30 аят, 1 руку, Меккелик
 90. Балад сүрөсү (Шаар), 20 аят, 1 руку, Меккелик
 91. Шамс сүрөсү (Күн), 15 аят, 1 руку, Меккелик
 92. Лайл сүрөсү (Түн), 21 аят, 1 руку, Меккелик
 93. Зухаа сүрөсү (Шашке маалы), 11 аят, 1 руку, Меккелик
 94. Шарх сүрөсү (Ачуу, кеңейтүү), 8 аят, 1 руку, Меккелик
 95. Тийн сүрөсү (Анжир), 8 аят, 1 руку, Меккелик
 96. Алак сүрөсү (Коюу кан), 19 аят, 1 руку, Меккелик
 97. Кадр сүрөсү (Кадыр Түн), 5 аят, 1 руку, Меккелик
 98. Баййина сүрөсү (Анык күбөлүк), 8 аят, 1 руку, Мединалык
 99. Залзала сүрөсү (Жер титирөө), 8 аят, 1 руку, Мединалык
 100. Аадият сүрөсү (Тулпарлар), 11 аят, 1 руку, Меккелик
 101. Кариа сүрөсү (Жүрөктөрдү түшүрүүчү), 11 аят, 1 руку, Меккелик
 102. Такаасур сүрөсү (Көбөйтүү), 8 аят, 1 руку, Меккелик
 103. Аср сүрөсү (Убакыт), 3 аят, 1 руку, Меккелик
 104. Хумаза сүрөсү (Шылдыңдоочулар), 9 аят, 1 руку, Меккелик
 105. Фил сүрөсү (Пил), 5 аят, 1 руку, Меккелик
 106. Курайш сүрөсү (Курайштыктар), 4 аят, 1 руку, Меккелик
 107. Мааун сүрөсү (Чарба буюмдары), 7 аят, 1 руку, Меккелик
 108. Кавсар сүрөсү (Кавсар суусу), 3 аят, 1 руку, Меккелик
 109. Каафирун сүрөсү (Каапырлар), 6 аят, 1 руку, Меккелик
 110. Наср сүрөсү (Жардам), 3 аят, 1 руку, Мединалык
 111. Масад сүрөсү (Бышык була), 5 аят, 1 руку, Меккелик
 112. Ихлас сүрөсү (Ыклас), 4 аят, 1 руку, Меккелик
 113. Фалак сүрөсү (Таң), 5 аят, 1 руку, Меккелик
 114. Нас сүрөсү (Адамдар), 6 аят, 1 руку, Меккелик