Арап тили

Wikipedia дан
(Араб тили барагынан багытталды)
Jump to navigation Jump to search

Арап тили - (арапча اللغة العربية‎‎, al-luġa al-ʿarabiyya) Азия-Африка тилдеринин семит тобуна кирет.

Бардық араб өлкөлөрүнүн жана Сомали менен Жибутинин ырасмий тили. БУУнун Генералдық Ассамблеясынын жана башқа органдарынын ырасмий тилдеринин бири. Арап тилинде жана анын диалектилеринде сүйлөгөндөрдүн саны 422 млн. киши (2009-ж).

Орто қылымдарда арап тили Чығыштағы бардық мусулмандар үчүн диндин, илимдин жана адабияттын тили болғон.

Арап тили магриб, Мисир-Судан, Сирия-месопотамия, Араптық, Орто Азиялық диалекттер топторуна бөлүнөт. Морфологиялық түзүлүш боюнча флективдүү тилдерге кирет.