Кымыз

Wikipedia дан
Суусамыр. Бээ сааган учур

Кымыз (түркчө-ҡымыҙ, татарча-qımız, казакча-қымыз, якутча-кымыс, түркмөнчө-kımız, өзбекче-qimiz, монголчо-айраг) — бээ сүтүнөн алынган, кыргыздын улуттук, кычкыл сүт суусундугу. Сүттү чалуу менен кымызды ачытышат, ал убакта сүттө спирттик ачуу процесси болгар жана ацидофил сүт бактерияларынын жардамы менен жүрөт. Суусундук ак түстө келип, үстү бир аз көбүктү пайда кылат, даамы — жагымдуу, сергитүүчү, кычкыл-даамдуу келет. Кымыз адамдын ден соолугун бекемдөөчү негизги улуттук суусундук болуп саналат.

Кымыздын даамы, бээлер жээген чөптөрдөн, ал эми күчтүүлүгү сактоо жана чалуу технологиясына жараша болот. Кээ бир кымыздарда спирт көп болуп адамды мас абалга да жеткириши ыктымал. Ал эми кээ бир кымыздар тескерисинче адамдарды уйку абалына алып келет.