Парламентаризм

Википедия дан

Парламентаризм - парламент артыкчылык кылган абалда мамлекеттин саясий уюмунун системасы болгон закон чыгаруу жана аткаруу бутагындагы бийлик функциясынын так чектелиши. Парламентаризмдин маанилүү өзгөчөлүгү туруктуу негизде иштей турган жалпы улуттук өкүлчүлүктү түзүү болуп эсептелет жана өкмөттү дайындоо укугу парламентте көпчүлүк мандатка ээ болгон партияга берилет. Мындан тышкары бир нече партия биригип, коалиция түзүп, парламентте көпчүлүк добушка ээ болуу мүмкүнчүлүгү колдонулат. Башкаруу системасынын бири катары парламентаризм башка бийликтен сессия, пленардык жыйын, парламенттик кароо (угуу), парламенттик териштирүү жана башкалар сыяктуу атайын формалар менен айырмаланат. Азыркы шартта Парламентаризм парламенттик республика жана парламенттик монархияны таңдап алган өлкөлөрдө бирдей роль аткарып, негизинен туруктуу эки партиялык система саясий артыкчылыкка ээ болот деп мүнөздөлөт. 2010-жылдан КР Парламентаризм системасын тандап алган.