Президенттик республика

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Президенттик республика мамлекетти башкаруу органынын системасында президенттин ролунун басымдуулугу, мамлекет башчысы жана өкмөт башчысынын (аткаруу бийлиги) укуктары анын колуна бириктирилиши. Көбүнчө бийликтин республикалык формасында кезигет. Эки бийликтин так бөлүнүшүнө (аткаруу бийлиги бириктирилип, президентке берилиши жана пармаленттин закон чыгаруу үстүндө иштеши) байланыштуу кээ бир учурда Президенттик республика дуалдык республика деп да атала берет.