Kыргыз мамлекеттик медицина академиясы

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Kыргыз мамлекеттик медицина институту - 1939-жылдын 16-апрелинде Кыргыз ССРинин Эл Комиссарлар Кеңешинин чечиминин негизинде түптөлгөн. 1996-жылдын 5-июлунда КР Президенттин Жарлыгы менен Кыргыз мамлекеттик медициналык институту академия болуп аталышы өзгөргөн. Окуу жайдын пайдубалынын түптөлүшүнө Москва, Санкт-Петербург, Харьков жана Киев шаарларынын келген окутуучулар салым кошушкан. 1943-жылы медициналык институттун алгачкы 120 дарыгер бүтүрүп чыгышкан. Институттун калыптанышына алгач Москва, Ленинград, Алма-ата, Ташкент жана башка медициналык институттары жардам беришкен. Алар институттун иштеши үчүн педагогикалык кадрларды жана медициналык китептерди жиберип турушкан. КПСС жана политэкономия тарыхы, нормалдуу анатомия, биология, гистология, жалпы химия, физика, чет тилдер ж.б. кафедралар ачылган. Улуу Ата Мекендик согуш маалында Кыргызстанга эвакуация болуп Харьков медициналык жана стоматологиялык институтунан КММИге окутуучулар келишкен. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда окуу мөөнөтү 4-4,5 жылга кыскарган. 1948-жылдан баштап окуу мөөнөтү 6 жылга узарган. 1950-жылдары институтка кабыл алуу көбөйүп, дарыгерлерди кесиптик даярдоо иши башталган. 1960-жылдары институтта техникалык каражаттарды колдонуу аркылуу билимди текшерүү программасы киргизилген. Сабактарды өздөштүрүүнүн илимий негиздери иштелип чыккан: окуу элементтери, сабакты билүү деңгээли, графологиялык структуралар ж.б.. 1970-жылдары физиология, патология көйгөйлөрүн чечүү, тоолуу шарттагы медицина боюнча СССРдеги алдыңкы институттун катарына кирген. Республикалык изилдөө базаларында жана лабораторияларында биздин институттун окумуштууларынын жетекчилиги астында биргелешкен илимий изилдөөлөр жүргүзүлгөн. 1980-жылдары окуу-усулдук жана илим изилдөө процесстери жакшыртылган. КММИ тоолуу медицинанын маселелерин изилдөө боюнча эл аралык аренага чыгып, эл аралык интеграциялык байланышты чыңдаган. 2000-жылдан баштап КММАда эл аралык стандартка туура келген жаңы окуу программасы киргизилген. Бүгүнкү күндө КММАда дарылоо, педиатрия, стоматология, фармация, коомдук саламаттыкты сактоо, жогорку мээрмандык билим берүү жана чет элдик жарандар үчүн факультеттери, медициналык орто окуу жай бар. Мындан сырткары дипломдон кийинки медициналык билим берүү факультети. Билим берүү кыргыз, орус жана англис тилдеринде жүргүзүлөт. Академия жакынкы жана алыскы чет өлкөлөр үчүн дагы дарыгерлерди даярдайт. Аларга билим берүү орус жана англис тилдеринде жүрөт. КММАнын директору жана ректорлору

 1. Б. Я. Эльберт (1939-1940),
 2. Ш. И. Удерман (1940-1941),
 3. П. Л. Щупик (1941 – 1944),
 4. С. К. Петухов (1944-1949),
 5. И. К. Ахунбаев (1949-1952),
 6. А. А. Айдаралиев (1952-1955),
 7. Ф. Н. Нургазиева (1955-1962),
 8. В. А. Исабаева (1962-1971),
 9. С. Б. Данияров (1971-1987),
 10. А. М. Мурзалиев (1987-1996),
 11. И. К. Акылбеков (1996-2003),
 12. Т. Мейманалиев (2003-2004),
 13. Д. А. Адамбеков (2004 –2008) ,
 14. И. О. Кудайбергенова (2008-2009),
 15. А. З. Зурдинов (2009-жылдан бүгүнкү күнгө чейин).