Мазмунга өтүү

Жардам:Стиль колдонмосуна киришүү/2

Википедия дан

Макала бөлүмдөрү
Макалаларды окууга ыңгайлуу кылуу

Сүрөттөр жана булактар
Текстти байытуу

Шилтемелер
Энциклопедияны бириктирүү

Ырааттуулук
Ойлоно турган кичинекей нерселер

Жыйынтыктоо
Үйрөнгөндөрүңүздү карап чыгуу


Мазмуну блогу жана башына жакын сүрөтү бар макала, андан кийин бир нече бөлүмдөр

Макала – теманын кыскача баяндалышы менен башталып, андан кийин окурманды кененирээк маалымат менен тааныштыруу үчүн текстти логикалык аталыштар менен башкарыла турган бөлүмдөргө бөлөт.

Башкы бөлүм

Башкы бөлүм – макаланын эң биринчи бөлүгү болуп саналат. Макаланын мазмуну жана ар кандай бөлүмдөр андан кийин орун алат. Башкы сөздүн биринчи сүйлөмүндө, адатта, кыскача аныктама берилет жана теманын маанилүүлүгү белгиленет. Калган бөлүмдөр макаланын контексти менен тааныштырып, анын негизги ойлорун кыскача баяндап бериши керек.

Башкы бөлүм бирден төрткө чейинки абзацтарды түзүп, макаланын кыскача баяндамасы катары өзүнчө турушу керек. Бул бөлүмдө ар бир билдирүүгө, ойго берилген басым болжолдуу түрдө анын темага байланыштуу маанилүүлүгүн чагылдырышы керек. Макаланын башка жеринен алынбаган материалдарды камтыган билдирүүлөр кылдаттык менен ишенимдүү булактан алынышы керек жана толук макаланы окууга түрткү берүү үчүн ачык, жеткиликтүү стилде жазылышы керек. Макаланын калган бөлүгү көбүрөөк маалымат алууну каалаган окурмандарга кененирээк маалымат берилет.

Бөлүмдөр жана баш аталыштар

Макалалар бөлүмдөргө, ал эми бөлүмдөр өз ичинде кичи бөлүмдөргө бөлүнгөн жана ар биринин мазмунунда автоматтык түрдө пайда боло турган кыска аталышы бар. Жалпысынан алганда, ар бир бөлүмдө бирден төрттүнчү абзацка чейинки бөлүмдөр эң окулуучу болуп саналат.

Адатта, аталыштагы биринчи сөз гана баш тамга менен жазылат.

Баш сөз макаланын аталышы болуп саналат жана автоматтык түрдө түзүлөт. Макаланын бөлүмдөрүнүн аталыштары экинчи деңгээлден башталат (==2-деңгээл==), үчүнчү деңгээлдеги бөлүмдөр менен (===3-деңгээл===), жана башкалар ушул сыяктуу уланат. Бөлүмдөрдөн бөлүмчөлөргө өтүп жатканда деңгээлдерди калтырып (мисалы: 2-деңгээлдеги аталыштан кийин дароо 4-деңгээлдеги бөлүмдүн аталышына) өтүп кетпөө керек.

Кошумча маалыматтар