Манас баатыр

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

|Ысымы = Манас |Сүрөтү = Макеераеноолгнннррр.jpg |Туурасы=250px |Сүрөткө баяндама=Манас баатыр. Т.Герцендин "Манас" эпосушгннна тарткан иллюстрацияларына |Эпосу = Манас |Жашаган доору= |Туулган жери= Алтай |Өлгөн жери = |Багыты= Жакшылык |Атасы=Жакып |Апасы=Чыйырды |Аялы=Каныкей жана Акылай |Балдары=Баласы Семетей
Небереси Сейтек |Жынысы = Эркек |Жумуш тармагы = Кыргыз элин коргогон баатыр |Эпостордо = "Манас" эпосу |Адабиятта = |Маданиятта = |Байланышкан түшүнктөр=Манасчы |Байланышкан окуялар= |Касиеттери = |Байланышкан каармандар=Алманбет=Албанбет, Бакай, Чубак, Сыргак, Көкчө, Жамгырчы, Үрбү-Таз, Музбурчак, Жети-Суудан, Санжыбек, Төштүк }}

"Манас" эпосунун башкы каарманы. Кыргыз элинин эң улуу баатыры. Кыргыз урууларын бир кандыкка бириктирген баатыр. Эпос боюнча Манас Жакып байдын баласы. Негизинен Манас баатырдын өмүр баяны төмөнкү темалардан куралат: