Оң канат

Википедия дан

Оң канат – кыргыз элинин 15–16-кылымдарда калыптанган этносаясий түзүлүшүнүн бир бутагы жана уруулук бирикмеси. Ферганалык молдо Сейф-Ад-Дин Аксыкентинин "Тарыхтар жыйнагы" ("Мажму ат-таварих") кол жазмасында кыргыздар Оң канат, Сол канат, булгачы (ичкилик) уруулук бирикмелеринен тургандыгы көргөзүлгөн. Оң канат адигине, тагай, муңгуш бутактарына бөлүнгөн.

Тагай бутагынын таралышы төмөндөгүдөй тартипте берилген:

Адыгине бутагы: баргы бөрү жору кара багыш сарттар

Колдонулган адабият[оңдоо | булагын оңдоо]

  • Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, 2003. И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети.