Чоңбагыш

Wikipedia дан
Jump to navigation Jump to search

Чоңбагыш, уруу- кыргыздардын сол канатка кирген, башкы жана чоң уруулардын бири. Чоңбагыш уруусу Байыркы доордо "Багыш" деген конфедерацияга кирген. Чоңбагыш уруусу, орто кылымдардан бери Чыгыш Туркестанда жашап келишкен. 18-20 кылымда уруунун жарымы Фергана(Паргана) өрөөнүнө көчкөн. Чоңбагыш уруусу "Азыкалы", "Каңдабас", "Кулан сарык", "Бечине", "Мычак", "Тынчын", "Килен", "Калмак" деген уруктардан турат. Чоңбагыш уруусу, тарыхчылардын айтуусу боюнча, Эне-Сайдан көчүп келген. Божомол менен, Чоңбагыш уруусу кыпчактардан келиши мүмкүн. Санжыра боюнча Дөлөн бийдин Куу уул деген баласы болгон, Куу уулдун Чоңбагыш деген баласынан уруу пайда болот. Урууну кылымдар бою Жанболотун тукумдары башкарып келген. Ал эми уруктардын келип чыгышы, тарыхчылардын божомолу менен "Азыкалы", "Каңдабас", "Кулан сарык", "Мычак", "Тынчын", "Килен" уруктары Эне-Сайдан келген жана энесай кыргыздардын тукумдары, "Бечине" уругу печенегтерден келиши мүмкүн, "Калмак" уругу ойрот-жунгарлардан келиши мүмкүн. Уруунун тотеми болуп багыш эсептелет, демек мусулман болгонго чейин, уруу багыш жаныбарына сыйынышкан. Чоңбагыш уруусу Каркыра өрөөнүн ээлеген. "Манас" эпосунда(дастанында) Каркыра кыргыз өрөөнү. Бирок, "Маджму Ат-Таравих" де Каркыра кыпчак өрөөнү болуп эсептелинген.