Wikipedia:Vital 100

Wikipedia дан

Wikipedia:Vital articles кошумча тизме, эң маанилүү макалалардын санын 100 гө кыскартуу үчүн.

Темалар (Темы)[оңдоо]

Математика (Математика) (6)[оңдоо]

Илим (Наука) (26)[оңдоо]

Коом (Общество) (16)[оңдоо]

Технология (Технология) (8)[оңдоо]

Философия жана дин (Философия и религия) (12)[оңдоо]

Тарых (История) (3)[оңдоо]

Искусство (Искусство) (8)[оңдоо]

География (География ) (17)[оңдоо]

Башка (Другой) (4)[оңдоо]