Африка

Wikipedia дан
Африка

Африка - Жер шарындағы 6 континенттин бири. Африкада 55 мамлекет жайғашқан жана бул жерде бир миллиардқа жақын эл жашайт. Аянтынын чоңдугу боюнча экинчи орунду ээлейт Евразия континентинен кийин. Африканын аянты (30,32 млн км квадрат)жана анын жанында Мадагаскар аралы бар. Африканын түндүк бөлүгү Евразияга жакын жатса, түштүгү башка материктерден алыс, океандардын курчоосунда жайгашкан. Бул болсо материктин жаратылышынын өзгөчөлүгүнө, ал жерде жашаган элдердин жашоосуна, тарыхый оқуяларга да өз таасирин тийгизген.